Ga verder naar de inhoud
donderdag 15 september 2022

Standpunt diverse bepalingen Ger.W.

Op verzoek van het kabinet van de minister van Justitie schreven we een bondige nota bij een voorontwerp van wet tot wijziging van diverse…
Meer lezen
dinsdag 20 april 2021

Tweede Standpunt wijziging Gerechtelijk Wetboek niet voor beslag vatbare goederen

Het wetsvoorstel van 17 september 2019 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen…
Meer lezen
zondag 26 juli 2020

Standpunt IOS-procedure

De uitbreiding van de procedure ‘invordering van onbetwiste geldschulden’ (IOS-procedure) naar B2C-relaties wordt door de OVB betwist. Die…
Meer lezen
dinsdag 23 juni 2020

Standpunt wetsvoorstel tijdelijke en structurele schuldhulpverlening

We schreven een kritische nota over het wetsvoorstel over tijdelijke en structurele schuldhulpverlening. We wijzen er onder andere op dat…
Meer lezen
maandag 25 februari 2019

Standpunt nietigheid n.a.v. het ontbreken van het rijksregister- of ondernemingsnummer

De wet van 14 oktober 2018 die de griffierechten verhoogt, legt ook de verplichting op om het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer…
Meer lezen
vrijdag 01 februari 2019

Standpunt verplichte vermelding rijksregister- of ondernemingsnummer

De wet van 14 oktober 2018 verhoogt niet alleen de griffierechten vanaf 1 februari 2019, maar legt ook de verplichting op om het…
Meer lezen
vrijdag 24 augustus 2018

Standpunt ontwerp-KB rechtsplegingsvergoeding

Op verzoek van minister van Justitie Koen Geens bezorgde de Orde van Vlaamse Balies (OVB) op 14 augustus 2018 haar schriftelijk advies over…
Meer lezen
woensdag 04 juli 2018

Standpunt wijziging Gerechtelijk Wetboek niet voor beslag vatbare goederen

De OVB werd door de Kamercommissie Justitie uitgenodigd om haar standpunt toe te lichten op de hoorzitting van 4 juli 2018 over het…
Meer lezen
dinsdag 06 maart 2018

Standpunt bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen

De OVB werd uitgenodigd om haar standpunt toe te lichten op de hoorzitting van de Kamercommissie Justitie van 6 maart 2018 over het…
Meer lezen
maandag 03 juli 2017

Standpunt hervorming griffierechten II

De OVB neemt standpunt in over het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de…
Meer lezen
donderdag 01 december 2016

Standpunt amendement afschaffing nutteloze kostenregeling PP IV

De OVB schreef in december 2016 een amendement tot afschaffing van de regeling van de nutteloze kosten opgenomen in de Potpourri IV-wet.
Meer lezen
vrijdag 07 oktober 2016

Standpunt kosten invorderingsprocedure onbetwiste schuldvorderingen

De OVB heeft in het najaar van 2016 een nota ter beschikking gesteld met middelen om verweer te voeren tegen een onterechte veroordeling…
Meer lezen
donderdag 03 december 2015

Standpunt beleidsnota Justitie van 10 november 2015

De minister van Justitie heeft zijn beleidsnota op 10 november 2015 neergelegd in de Kamer. De studiedienst van de OVB belicht de aspecten…
Meer lezen
dinsdag 01 september 2015

Standpunt wetsontwerp PP I - hoorzitting 26 aug 2015

De OVB werd gehoord op de hoorzitting van de Kamercommissie Justitie van 26 augustus 2015. De OVB bezorgde naar aanleiding daarvan haar…
Meer lezen
vrijdag 10 april 2015

Standpunt hervorming griffierechten I

De OVB neemt standpunt in over het wetsontwerp tot hervorming van de griffierechten.
Meer lezen
woensdag 25 januari 2006

Standpunt advocaten als plaatsvervangende rechters

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies nam op 25 januari 2006 een standpunt in over de problematiek van de advocaat als…
Meer lezen

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Werken
Gerechtelijk recht Digitalisering
vrijdag 19 mei 2023

Online beheer van fiscale procedures voor advocaten-bewindvoerders

Treedt u als advocaat ook op als bewindvoerder? En weet u dat u online de fiscale procedures voor uw cliënten bij de FOD Financiën kunt…
Meer lezen
Strafrecht Standpunt
vrijdag 12 mei 2023

Nieuwe SMS, nieuwe bezwaren

Het kabinet Justitie heeft haar vierde poging om justitie menselijker, sneller en straffer te maken ingediend in de Kamer. We bekijken het…
Meer lezen
Recht
Gerechtelijk recht Strafrecht
donderdag 04 mei 2023

OVB naar Grondwettelijk Hof tegen databank vonnissen en arresten

We hebben een vernietigingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 16 oktober 2022. Hoewel die wet eindelijk een…
Meer lezen
Gerechtelijk recht
donderdag 16 maart 2023

Maak het informatieblad rechtsmiddelen over aan gerechtsdeurwaarder

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen verzoekt de advocatuur om het informatieblad rechtsmiddelen (nieuw artikel 780/1 Ger.W.)…
Meer lezen
Speeltuin
Publiekrecht Standpunt
vrijdag 30 december 2022

Nationaal toegangsverbod voor recreatiegebieden: gebouwd op los zand?

Een nieuw wetsvoorstel wil komaf maken met de jaarlijkse overlast in recreatiegebieden door te voorzien in een systeem van…
Meer lezen
Gerechtelijk recht
woensdag 02 november 2022

Rechtsplegingsvergoeding opnieuw verhoogd met 10%

Meer lezen
Gerechtelijk recht GDPR
Gerechtelijk recht
donderdag 22 september 2022

Evalueer de gewijzigde bemiddelingsprocedure

Meer lezen