Ga verder naar de inhoud

Blijf op de hoogte Laatste nieuws

Wat er ook beweegt in onze sector: zodra onze juristen op de hoogte zijn, leest u het hier. En zijn er opleidingen of ander nieuws die u niet mag missen? Dan brengen we u uiteraard ook op de hoogte.
Deze berichten verschenen recent:
Europa
Europees & internationaal recht

Deel uw ervaringen met justitie en de rechtstaat!

Wat is u het afgelopen jaar positief of negatief opgevallen met betrekking tot de rechtstaat, justitie en/of de uitoefening van uw beroep? Laat het ons weten tegen 15 december.

Meer lezen
Fiscaal recht

FOD Financiën verduidelijkt: formulier stopzetting btw-activiteit na vereffening of faillissement

De FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een btw-activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement.

Meer lezen
mr. Justine Kochuyt, bestuurder Els Koninckx, mr. Lars Motmans
Stage Podcast Beroepsopleiding

Succes als stagiair? Tips en Tricks voor een vliegende start!

In deze podcast van Ten Gronde delen de derdejaarsstagiairs Justine Kochuyt en Lars Motmans met bestuurder Els Koninckx hun inzichten en ervaringen van de afgelopen drie jaar. Ontdek hoe zij hun onzekerheden overwonnen en succesvol hun stage afrondden.

Meer lezen
Burgerlijk recht

Wet statuut bewindvoerder gepubliceerd in BS

De wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon werd op 30 november 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet voert een statuut in voor de professionele bewindvoerder.

Meer lezen
Digitalisering Collectieve schuldenregeling

Status JustRestart na 25 dagen

Op 2 november 2023 werd JustRestart gelanceerd als het nieuwe digitale platform voor collectieve schuldenregeling. Sinds de lancering zijn er enkele technische problemen waar met de hoogste prioriteit aan wordt gewerkt. Lees de statusupdate na 25 dagen.

Meer lezen
Community

Verslag algemene vergadering november 2023

In een videoverslag vertelt bestuurder Els Koninckx u wat er besproken en beslist werd op de algemene vergadering van 29 november 2023

Meer lezen
Witwaspreventie

Financiële verrichtingen via de derdenrekening vallen onder de witwaspreventiewet

Valt een advocaat onder het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’, wanneer hij via zijn derdenrekening financiële verrichtingen uitvoert in naam en voor rekening van zijn cliënt, ook al houden die verrichtingen geen verband met een activiteit opgesomd in artikel 5, §1, 28° WPW?

Meer lezen
Fiscaal recht

Fris uw kennis op over btw

De prestaties van advocaten zijn sinds 1 januari 2014 aan de btw onderworpen. Lees de belangrijkste zaken die u moet weten over btw en raadpleeg alle relevante documenten en formulieren.

Meer lezen
Gsm met drie applicaties op: Instagram, Twitter en LinkedIn
Community Digitalisering

Het meest actuele juridisch nieuws via onze LinkedIn-kanaal

Het meest actuele juridisch nieuws kan u dagelijks volgen via onze nieuwsrubriek en op ons LinkedIn-kanaal, en tweewekelijks via onze nieuwsbrief OrdeExpress. Maar we zijn ook actief op Twitter en Facebook. Ontdek onze strategie daarachter.

Meer lezen