Ga verder naar de inhoud

Blijf op de hoogte Laatste nieuws

Wat er ook beweegt in onze sector: zodra onze juristen op de hoogte zijn, leest u het hier. En zijn er opleidingen of ander nieuws die u niet mag missen? Dan brengen we u uiteraard ook op de hoogte.
Deze berichten verschenen recent:
Stem van Europa

Europees Migratiepact in werking getreden

Op 11 juni is het Europees Migratiepact in werking getreden. Dat betekent dat België tegen 12 juni 2026 het hele pakket aan asiel- en migratiemaatregelen zal moeten hebben omgezet. We polsten bij mr. Jan De Lien, onze vertegenwoordiger in de CCBE Migration Committee, wat er zal veranderen en wat volgens hem de implicaties zullen zijn.

Meer lezen
Digitalisering

DPA schakelt versnelling hoger

Advocaten maken steeds meer gebruik van het DPA-platform, het Digital Platform for Attorneys, opgericht door de OVB en Avocats.be. Sinds de oprichting zo’n zes jaar geleden, werd de operationele werking beheerd door een feitelijke onderneming. Door de gestage groei tot een gezonde onderneming, is besloten om van DPA een volwaardige vennootschap te maken waarin beide communautaire ordes en alle Belgische balies aandeelhouder worden. De oprichtingsakte werd op 12 juni tijdens een uitzonderlijke algemene vergadering bekrachtigd.

Meer lezen
Tweedelijnsbijstand

Uw vergoeding tweedelijnsbijstand staat weldra op uw rekening

De vergoedingen voor de advocaten die prestaties hebben geleverd in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand zijn vandaag binnengekomen en meteen doorgestort. Hebt u een rekening bij ING, dan mag u de vergoeding vandaag verwachten. Voor klanten van andere banken duurt het een paar dagen langer voordat de vergoeding op hun rekening staat.

Meer lezen
Community

Dit was de advocatenrun 2024

Op zaterdag 1 juni 2024 vond de Advocatenrun plaats in het prachtige domein Puyenbroeck. Hoewel het geen zonovergoten editie was, bleef de regen gelukkig uit. Ontdek hier de winnaars!

Meer lezen
Insolventierecht Collectieve schuldenregeling

Nieuwe wet opent Kruispuntbank voertuigen voor curatoren en schuldbemiddelaars

Dankzij het wetsontwerp zullen ook curatoren de Kruispuntbank mogen raadplegen. Op ons voorstel zijn bovendien schuldbemiddelaars toegevoegd, zodat ook zij toegang zullen krijgen tot de Kruispuntbank van de voertuigen.

Meer lezen
Strafrecht

Nieuwe regels voor plaatsvervangende rechters: voorrecht van rechtsmacht vervalt

De Digitaliseringswet II heft vanaf 28 november 2024 het voorrecht van rechtsmacht op voor plaatsvervangende rechters, rechters in ondernemingszaken en lekenrechters.

Meer lezen
Gerechtelijk recht

Indexering van de rechtsplegingsvergoeding voortaan anders geregeld

Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 koppelt de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Op 5 juni 2024 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 mei 2024 gepubliceerd, dat een wijziging van het KB van 26 oktober 2007 doorvoert.

Meer lezen
Voorzitter op vrijdag

Voorzitter op vrijdag: "Feiten kun je bewijzen, waardeoordelen niet"

In deze rubriek reflecteert onze voorzitter over de actualiteit. U leest hem elke twee weken. Ontdek waarover hij het vandaag met u wil hebben.

Meer lezen
Stem van Europa

Dit was de CCBE Plenary Session in Lausanne

Op de Algemene Vergadering van de CCBE in Lausanne werden papers goedgekeurd over de rechtsbijstandsverzekering, de universele afschaffing van de doodstraf en de ontwerprichtlijn over de hulpverlening bij illegale binnenkomst, doortocht en verblijf in de EU.

Meer lezen