Ga verder naar de inhoud
woensdag 15 februari 2023

Eerstelijnsbijstand

Verleent u eerstelijnsbijstand? Dan vindt u hier de nodige informatie over de opleiding.

Meer lezen
woensdag 15 februari 2023

Tweedelijnsbijstand

Verleent u tweedelijnsbijstand? Dan vindt u hier de nodige informatie.

Meer lezen
woensdag 15 februari 2023

Standpunten

Meer lezen
dinsdag 31 januari 2023

Wetgevingdossiers

De OVB brengt wetgevingsdossiers uit over de voor de advocatuur belangrijke wetten. Een wetgevingsdossier bestaat doorgaans uit de nieuwe wetgeving, eventuele uitvoeringsbesluiten, een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en van hun inwerkingtreding en zo nodig een concordantietabel.

Meer lezen
donderdag 16 februari 2023

Juridische tweedelijnsbijstand

Juridische tweedelijnsbijstand of pro Deo is de bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

Die bijstand is voor rechtzoekenden waarvan de bestaansmiddelen zich onder bepaalde grenzen bevinden of die tot een categorie behoren waarvan vermoed wordt dat ze over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. Een minderjarige heeft altijd recht op tweedelijnsbijstand.

De minister van Justitie hervormde de juridische tweedelijnsbijstand enkele jaren geleden. Die trad op 1 september 2016 in werking en wijzigde op 31 juli 2020.

Meer lezen
donderdag 16 februari 2023

Compendium juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand.

Meer lezen
donderdag 13 april 2023

Nationaal Register tolken en vertalers

In het Nationaal Register tolken en vertalers kunt u zoeken op basis van taal, naam en identificatienummer (VTI-nummer).

Meer lezen