Ga verder naar de inhoud

Dit is de OVB

Waar staan we vandaag?

Taken van de OVB

De Orde van Vlaamse Balies vertegenwoordigt alle Vlaamse advocaten en behartigt als beroepsorganisatie de belangen van de advocatuur. Bovendien ijvert ze voor een behoorlijke, efficiënte rechtsbedeling en vlotte toegang tot het recht voor de rechtzoekende.

Meer lezen

Beleidsplan 2023 - 2026

Op 1 september 2023 kreeg de OVB een nieuw bestuur voor drie jaar. Dat bestuur maakte een ambitieus beleidsplan voor drie jaar op dat werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

Meer lezen

Geschiedenis

De Orde van Vlaamse Balies is bekrachtigd in het reglement van de orde sinds 2002.

Meer lezen

Jaarverslagen

Elk jaar geven we een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Meer lezen

Charter van de advocaat

Op 25 november 1993 ondertekenden alle toenmalige stafhouders van de Ordes van Advocaten een charter van de advocaat: de essentiële kenmerken van de advocatuur in 10 punten.

Meer lezen

Advocatenbarometer

Wil u weten of u uw ereloon marktconform hebt begroot, wat het effect van de btw-invoering op de advocatuur is en hoe de professionele structuur van de kantoren van uw confraters eruit ziet? Ontdek dan de resultaten van onze Advocatenbarometer 2020.

Meer lezen

Hoe werkt onze organisatie?

Alle advocaten uit acht Vlaamse balies vaar­digen 80 leden af naar de algemene vergadering. Die stippelt beleidslijnen uit en verkiest de raad van bestuur. De raad van bestuur staat in voor het dagelijkse beleid en wordt daarbij ondersteund door commissies en werkgroepen.

Algemene vergadering

Wil u weten wie er zetelt in de algemene vergadering of wanneer deze plaatsvinden?

Meer lezen

Raad van bestuur

De voorzitter en leden van de raad van bestuur voeren het dagelijkse beleid van de OVB.

Meer lezen

Commissiewerking

Raadpleeg de verschillende commissies en werkgroepen van de OVB, en hun leden.

Meer lezen

Reglement van orde

Het reglement van orde wil onder meer de afstand tussen de lokale balies en de OVB verkleinen en de bestuurders ontlasten van hun opdrachten van dagelijks bestuur. Dat reglement werd op 27 november 2019 goedgekeurd door de algemene vergadering.

Meer lezen

Vlaamse balies

Elke advocaat is verplicht lid van een Orde van Advocaten. De acht Nederlandstalige Ordes vormen samen de Orde van Vlaamse Balies.

Meer lezen

Werking OVB

In het hart van onze organisatie streven alle medewerkers er voortdurend naar om beleid om te zetten in concrete acties die waarde toevoegen aan onze beroepsgroep en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Meer lezen

Word Advocaat op School

Als advocaat heeft u de kracht om niet alleen individuen te vertegenwoordigen en beschermen, maar ook om de fundamenten van rechtvaardigheid te verspreiden onder de volgende generatie. Met ons project "Advocaat op School" draagt u daaraan bij door aan kinderen en jongeren uit te leggen wat de rechtstaat is, waarom individuele rechten belangrijk zijn en wat advocaten doen. Uw inzet als Advocaat op School zal de toekomstige generaties inspireren.

Zin om voor de OVB te werken? Openstaande vacatures

Momenteel zoeken we een verslaggever en een personal assistant.

Is dat profiel op uw lijf geschreven? Neem dan contact op met hr@ordevanvlaamsebalies.be

Wil u op een andere manier op de hoogte blijven?

Ontdek ook deze kanalen

Woordvoerder Sofie Demeyer podcast

Podcast Ten Gronde

Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. De Orde van Vlaamse Balies gaat met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren.

Meer lezen
Linkedin Orde van Vlaamse Balies

LinkedIn

Het meest actuele juridisch nieuws kan u dagelijks volgen via ons LinkedIn-kanaal.

Meer lezen
Opname

YouTube

Via Youtube brengen we u graag diepgaande debatten rond onderwerpen die u interesseren als advocaat.

Meer lezen

De OVB binnen

Europa

CCBE

De CCBE vertegenwoordigt de balies van de 32 lidstaten en 13 verdere geassocieerde en waarnemende landen, en via hen meer dan 1 miljoen Europese advocaten.

Meer lezen

Vragen over

privacy

Persoonsgegevens

Data Protection Officer

De OVB stelde een gegevensbeschermingsfunctionaris of Data Protection Officer (DPO) aan. Daar kan u terecht voor de correcte naleven van privacyregels.

Meer lezen