Ga verder naar de inhoud

De OVB is vertegenwoordigd in de schoot van de Belgische delegatie bij de CCBE.

Wat is de CCBE?

De CCBE werd opgericht in 1960, toen de gevolgen van de Europese Economische Gemeenschap in belangrijke mate een invloed op de advocatuur kregen. Vandaag wordt de CCBE erkend als de stem van de Europese advocatuur, door de nationale balies enerzijds, en door de EU-instellingen anderzijds. Ze fungeert als verbinding tussen nationale balies van de Europese Unie en Europa.

Wat doet de CCBE?

De CCBE treedt regelmatig in contact met de Europese instellingen, in het bijzonder wanneer die zich bezighouden met kwesties die de advocatuur aanbelangen. Daarnaast werkt de CCBE nauw samen met juridische organisaties buiten Europa.