Ga verder naar de inhoud

Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen bij de Orde van Vlaamse Balies (“OVB”) worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Elke privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

Lees de passende privacy verklaring

Advocaten en advocaat-stagiairs

(versie 12/04/2023) Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen als advocaat(-stagiair) bij de Orde van Vlaamse Balies (zoals hieronder…
Meer lezen

Websitegebruikers

(versie 12/04/2023) Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen in het kader van het gebruik van onze website ordevanvlaamsabalies.be…
Meer lezen

Sollicitanten

(versie 12/04/2023) Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen als sollicitant bij de Orde van Vlaamse Balies (“OVB”) worden verwerkt…
Meer lezen

Tucht

(versie 12/04/2023) Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen als advocaat(-stagiair) bij de Orde van Vlaamse Balies (zoals hieronder…
Meer lezen

Derde partijen (leveranciers, partners, overheden ... )

(versie 12/04/2023) Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen als (contactpersoon van) leveranciers, partners, overheden (zoals bijv.…
Meer lezen

Social media

(versie 12/04/2023) Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen als advocaat(-stagiair) bij de Orde van Vlaamse Balies (zoals in de…
Meer lezen