Ga verder naar de inhoud

De OVB is de spreekbuis van en het aanspreekpunt voor de Vlaamse advocaten en speelt een actieve rol bij de verdediging van de principes en prerogatieven van het advocatenberoep. Ze ziet toe op de deontologie en vaardigt reglementen uit die de naleving van de beroepsregels moeten ondersteunen.

Ook staat de OVB in voor de permanente vorming van haar advocaten en voor de organisatie van de beroepsopleiding die de advocaten-stagiairs tijdens hun eerste jaar aan de balie moeten volgen.

Via allerhande kanalen informeert de OVB haar leden over haar doen en laten, en promoot ze het beroep actief bij het publiek. Ze neemt deel aan het maatschappelijk debat en positioneert de Vlaamse advocatuur in de civiele en juridische samenleving.

De IT-activiteiten van de OVB zijn sinds 2014 ondergebracht in een aparte entiteit. Cvba Diplad staat in voor de IT-noden van de OVB, de 8 Nederlandstalige balies en van alle advocaten. Diplad maakt ook werk van een doorgedreven elektronische communicatie met justitie via het Digitaal Platform voor de Advocaat.