Ga verder naar de inhoud

De DPO ziet onder andere toe op de correcte naleving van privacyregels en het goed beheer en naleven van de wettelijke rechten en plichten van alle mogelijke data die door de OVB of haar partners worden beheerd of verwerkt.

Belanghebbende derden kunnen zich tot hem wenden voor alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met het uitoefenen van hun in de AVG opgesomde rechten (art. 38, 4 AVG). Betrokkenen kunnen zich richten tot de DPO op het onderstaande e-mailadres.

De OVB meldde de DPO aan bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Daarmee stelt de OVB zich in regel met de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 37 AVG). Deze mededeling geschiedt in het kader van artikel 37, 7 AVG.

Wil u meer weten over

privacy & GDPR

Data
GDPR

Wat is GDPR?

Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Die Europese regelgeving, in het Nederlands bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beoogt – en verplicht – een betere bescherming van de persoonsgegevens in de lidstaten van de EU.

Meer lezen
Maatschappij

GDPR-wijzer

De GDPR-wijzer is een volledige toolkit voor u als advocaat over de praktische implementatie van de GDPR. Elk onderwerp bestaat uit een beknopte toelichting, concrete to do’s, praktische modellen en antwoorden op uw veelgestelde vragen.

Meer lezen
Tablet
GDPR

GDPR-wetgeving

Download alle Europese en nationale wetgeving over GDPR die we voor u verzameld hebben.

Meer lezen