Ga verder naar de inhoud

GDPR-wijzer

De GDPR-wijzer is een volledige toolkit voor u als advocaat over de praktische implementatie van de GDPR. Elk onderwerp bestaat uit een beknopte toelichting, concrete to do’s, praktische modellen en antwoorden op uw veelgestelde vragen.

GDPR

14 aantal items zijn gevonden. U vindt hier 14 items op pagina 1 van de 2.
donderdag 09 februari 2023

Wat is de GDPR-wijzer?

De GDPR-wijzer is een volledige toolkit voor u als advocaat over de praktische implementatie van de GDPR. Elk onderwerp bestaat uit een…
Meer lezen
donderdag 09 februari 2023

De advocaat die optreedt in een andere hoedanigheid

Advocaten kunnen tijdens hun professionele beroepsuitoefening, naast hun rol als advocaat, ook nog een ander mandaat of functie opnemen…
Meer lezen
donderdag 09 februari 2023

Samenwerkingsverbanden tussen advocaten

Advocaten oefenen hun beroep doorgaans uit in een samenwerkingsverband met andere advocaten. Het soort samenwerkingsverband heeft een…
Meer lezen
Cybersecurity
donderdag 09 februari 2023

Beveiliging

Advocaten moeten passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen die een beveiligingsniveau waarborgen dat is…
Meer lezen
Code
donderdag 09 februari 2023

Datalekken

Indien zich een datalek of “inbreuk in verband met de persoonsgegevens” voordoet, hebt u als advocaat een documentatie- en (in bepaalde…
Meer lezen
Data
donderdag 09 februari 2023

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens

De advocaat verwerkt vaak bijzondere categorieën van persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens van cliënten. Daarnaast verwerkt hij ook…
Meer lezen
Persoonsgegevens
vrijdag 03 februari 2023

Rechten van betrokkenen

De AVG kent de betrokkenen acht rechten toe. Dit thema behandelt de voor de advocatuur relevantste rechten van betrokkenen, inclusief het…
Meer lezen
vrijdag 03 februari 2023

Website en elektronische nieuwsbrieven

De privacywetgeving is van toepassing op alle verwerkingen van (persoons)gegevens via de website van de advocaat, bijvoorbeeld via een…
Meer lezen
donderdag 02 februari 2023

Aanwerving en uitdiensttreding van werknemers, medewerkers en stagiairs

Het advocatenkantoor-werkgever moet de privacy van (kandidaat) werknemers, medewerkers en stagiairs op de werkvloer beschermen vanaf het…
Meer lezen
Cybersecurity
donderdag 02 februari 2023

Informatieverplichting en beroepsgeheim

De advocaat moet in principe elke betrokkene inlichten over het bestaan van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Er bestaan evenwel…
Meer lezen
Akkoord
donderdag 02 februari 2023

Beroep op derde partijen (in landen buiten de EER)

Er zijn twee actoren die betrokken (kunnen) zijn bij de verwerking van persoonsgegevens: de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.
Meer lezen
donderdag 02 februari 2023

Bewaartermijnen

De advocaat mag de persoonsgegevens van zijn cliënten, werknemers, leveranciers, … niet langer verwerken dan noodzakelijk. Dat moet hij…
Meer lezen