Ga verder naar de inhoud

GDPR-wijzer

De GDPR-wijzer is een volledige toolkit voor u als advocaat over de praktische implementatie van de GDPR. Elk onderwerp bestaat uit een beknopte toelichting, concrete to do’s, praktische modellen en antwoorden op uw veelgestelde vragen.

GDPR

15 aantal items zijn gevonden. U vindt hier 15 items op pagina 1 van de 2.
GDPR Digitalisering
maandag 29 april 2024

GDPR-conform gebruik van vonnissen en arresten in een procedure

Het komt vaak voor dat de advocaat in het kader van een procedure vonnissen of arresten als stukken gebruikt. Die vonnissen of arresten bevatten vaak persoonsgegevens, met als gevolg dat de advocaat persoonsgegevens verwerkt en onder het toepassingsgebied van de AVG valt. Soms kunnen die persoonsgegevens zelfs “bijzonder” in de zin van artikel 9 en 10 van de AVG zijn (denk bijvoorbeeld aan strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens).

Meer lezen
donderdag 09 februari 2023

Wat is de GDPR-wijzer?

De GDPR-wijzer is een volledige toolkit voor u als advocaat over de praktische implementatie van de GDPR. Elk onderwerp bestaat uit een beknopte toelichting, concrete to do’s, praktische modellen en antwoorden op uw veelgestelde vragen.

Meer lezen
donderdag 09 februari 2023

De advocaat die optreedt in een andere hoedanigheid

Advocaten kunnen tijdens hun professionele beroepsuitoefening, naast hun rol als advocaat, ook nog een ander mandaat of functie opnemen (bijvoorbeeld gerechtelijk mandataris, syndicus, DPO, etc.).

Meer lezen
donderdag 09 februari 2023

Samenwerkingsverbanden tussen advocaten

Advocaten oefenen hun beroep doorgaans uit in een samenwerkingsverband met andere advocaten. Het soort samenwerkingsverband heeft een invloed op uw verplichtingen binnen de GDPR.

Meer lezen
Cybersecurity
donderdag 09 februari 2023

Beveiliging

Advocaten moeten passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen die een beveiligingsniveau waarborgen dat is afgestemd op het risico dat gepaard gaat met hun verwerkingen van persoonsgegevens.

Meer lezen
Code
GDPR Digitalisering
donderdag 09 februari 2023

Datalekken

Indien zich een datalek of “inbreuk in verband met de persoonsgegevens” voordoet, hebt u als advocaat een documentatie- en (in bepaalde gevallen) meldplicht aan zowel de Gegevensbeschermingsautoriteit als de betrokkenen. Daarom is het raadzaam om een procedure op te stellen.

Meer lezen
Data
GDPR Digitalisering
donderdag 09 februari 2023

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens

De advocaat verwerkt vaak bijzondere categorieën van persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens van cliënten. Daarnaast verwerkt hij ook gezondheidsgegevens van zijn werknemers.

Meer lezen
Persoonsgegevens
GDPR Digitalisering
vrijdag 03 februari 2023

Rechten van betrokkenen

De AVG kent de betrokkenen acht rechten toe. Dit thema behandelt de voor de advocatuur relevantste rechten van betrokkenen, inclusief het spanningsveld tussen sommige van die rechten en het beroepsgeheim van de advocaat.

Meer lezen
vrijdag 03 februari 2023

Website en elektronische nieuwsbrieven

De privacywetgeving is van toepassing op alle verwerkingen van (persoons)gegevens via de website van de advocaat, bijvoorbeeld via een contactformulier, inschrijven op een nieuwsbrief, cookies, etc. Het is in de eerste plaats belangrijk om de betrokkenen daarover te informeren.

Meer lezen
GDPR Digitalisering
donderdag 02 februari 2023

Aanwerving en uitdiensttreding van werknemers, medewerkers en stagiairs

Het advocatenkantoor-werkgever moet de privacy van (kandidaat) werknemers, medewerkers en stagiairs op de werkvloer beschermen vanaf het sollicitatieproces tot aan de uitdiensttreding en voor bepaalde verwerkingsdoeleinden zelfs langer.

Meer lezen
Cybersecurity
GDPR Digitalisering
donderdag 02 februari 2023

Informatieverplichting en beroepsgeheim

De advocaat moet in principe elke betrokkene inlichten over het bestaan van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Er bestaan evenwel uitzonderingen op dat principe.

Meer lezen
Akkoord
GDPR Digitalisering
donderdag 02 februari 2023

Beroep op derde partijen (in landen buiten de EER)

Er zijn twee actoren die betrokken (kunnen) zijn bij de verwerking van persoonsgegevens: de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Meer lezen