Ga verder naar de inhoud

Commissie ADR

Commissie Bewindvoering

Gezamenlijke Paritaire Commissie Collaboratieve Onderhandelingen

Commissie Sociale Voorzieningen

Commissie Communicatie

Commissie Deontologie en Witwas

Commissie Economisch Recht

Commissie Familierecht

Commissie Financiën

Commissie GCR Erelonen

Commissie GCR Saisine

Commissie Gerechtelijke Mandaten Ondernemingsrechtbanken

Commissie Gerechtelijk Recht

Comm-it / Digitalisering

Commissie GDPR

Commissie Jeugdrecht

Commissie Kwaliteitszorg

Commissie Opleidingen Cassatie in Strafzaken

Commissie Penningmeesters

Commissie Publiekrecht

Commissie Rechtshulp: Juridische Eerstelijnsbijstand

Commissie Rechtshulp: Juridische Tweedelijnsbijstand

Commissie Schuldbemiddeling

Commissie Stafhouders

Commissie Stageschool

Commissie Strafrecht en Strafprocesrecht

Commissie Voorzitters Conferenties Jonge Balies

Commissie Voorzitters en Secretarissen Tuchtraden

Commissie Vreemdelingenrecht

Commissie Welzijn

Beroepscommissie Bekwaamheidsproef

Beroepscommissie BUBA

Controlecel Derdengelden

Controlecel Witwaspreventie

Erkenningscommissie Permanente Vorming

Examencommissie Bekwaamheidsproef

Verslagen & agenda per commissie

Commissieleden kunnen aan verslagen en agenda via de verantwoordelijke stafmedewerker.
Die houdt u op de hoogte.

Werking

Onze commissies oefenen een speerpuntfunctie uit in de ontwikkelingen van het recht en de rechtspraktijk. Maar wist u dat de OVB 35 commissies telt? En dat die samen bestaan uit 410 experten?