Ga verder naar de inhoud

Juridische twee­de­lijns­bij­stand

Elke Steylaerts

Coördinator rechtshulp
Avatar

Deel dit artikel

Juridische tweedelijnsbijstand of pro Deo is de bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

Die bijstand is voor rechtzoekenden waarvan de bestaansmiddelen zich onder bepaalde grenzen bevinden of die tot een categorie behoren waarvan vermoed wordt dat ze over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. Een minderjarige heeft altijd recht op tweedelijnsbijstand.

De minister van Justitie hervormde de juridische tweedelijnsbijstand enkele jaren geleden. Die trad op 1 september 2016 in werking en wijzigde op 31 juli 2020.

Elke Orde heeft een Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) dat instaat voor de organisatie van de juridische tweedelijnsbijstand.

Aanstelling

Het BJB kan u op twee manieren aanstellen om een zaak te behandelen.

1. Aanvraag bij BJB

De rechtzoekende kan zich rechtstreeks tot het lokale BJB wenden en een aanvraag indienen.

Het BJB gaat na of de betrokkene in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand.

Zo ja, dan zal het BJB een advocaat aanstellen.

De rechtzoekende krijgt in dat geval een brief waarin staat welke advocaat hij toegewezen krijgt.

U krijgt als aangestelde advocaat een e-mail waarin staat dat een aanstelling verleend wordt. Die mail bevat de naam van de rechtzoekende en een link naar zijn elektronisch dossier op het Privaat Luik.

2. Aanvraag rechtstreeks bij de advocaat

De rechtzoekende kan u ook zelf raadplegen met de vraag pro Deo op te treden.

In dat geval dient u namens uw cliënt een elektronische aanvraag in. In het Compendium juridische tweedelijnsbijstand leest u meer informatie over de toe te voegen stukken bij die aanvraag.

Het BJB gaat na of de betrokkene in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand.

Zo ja, dan zal het BJB u aanstellen.

U ontvangt een e-mail waarin staat dat een aanstelling verleend wordt. Die e-mail bevat de naam van de rechtzoekende en een link naar zijn elektronisch dossier op het Privaat Luik.

De rechtzoekende krijgt een brief waarin staat dat u bent aangesteld.

Als de zaak hoogdringend is, kunt u dat melden en kan het BJB daar rekening mee houden.

Vraag uw aanstelling zeker aan vooraleer u prestaties begint te leveren. Een retroactieve aanstelling is immers niet mogelijk.

Aandachtspunten bij aanstelling

  • U kunt slechts één procedure per aanstelling voeren. Als u uw cliënt tegelijkertijd voor een ander geschil wil bijstaan, moet u daarvoor een nieuwe aanstelling vragen.
  • Vergeet uw cliënt er ook niet op te wijzen dat hij elke wijziging van zijn bestaansmiddelen en/of sociale situatie aan u moet melden.
  • Zodra u aangesteld bent, neemt u zelf zo snel mogelijk contact op met uw cliënt en controleert u of de omschrijving bij uw aanstelling overeenstemt met de aard van de zaak. Zo niet, moet u dat meteen melden aan het BJB.
  • Schakel een tolk in indien nodig.

Zaak afgehandeld?

Zodra uw zaak is afgehandeld, sluit u het dossier af via het Privaat Luik. U moet daarvoor uw prestatieverslag invullen. In het Compendium juridische tweedelijnsbijstand vindt u onder meer een overzicht van alle stukken die moeten worden bijgevoegd naargelang de aard van de zaak.

Het BJB kent u punten toe en op basis daarvan wordt uitgerekend welke vergoeding u in het daaropvolgende gerechtelijk jaar mag ontvangen. De vergoeding per punt wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Justitie.

Het is een deontologische verplichting de u toevertrouwde BJB-dossiers persoonlijk te behandelen. Slechts in bepaalde gevallen kunt u toch een beroep doen op een vervanger.

Bent u advocaat-stagiair?

U bent als advocaat-stagiair verplicht deel te nemen aan de juridische tweedelijnsbijstand.

Lees meer over de stageverplichtingen.

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In onze Privacy policy leest u alle informatie over uw privacy in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Elke Steylaerts

Coördinator rechtshulp
avatar

Sofie Kurz

Medewerker-specialist rechtshulp

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Toegang tot het recht Tweedelijnsbijstand
vrijdag 15 maart 2024

Verbeteringen in juridische tweedelijnsbijstand: tweevoudige uitbetaling geïntroduceerd

In het Belgisch Staatsblad van 29 februari 2024 verschenen belangrijke aanpassingen aan het Koninklijk Besluit van 20 december 1999 inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Voor het eerst is er nu de mogelijkheid om advocaten niet één maar twee keer per jaar te vergoeden. Bestuurder Marnix Moerman legt uit wat dat precies betekent.

Meer lezen
Toegang tot het recht Tweedelijnsbijstand
vrijdag 15 maart 2024

Kijk uw rekeningnummer tweedelijnsbijstand na

Hebt u dossiers in de BJB-module op de status ‘Audit – voor uitbetaling” staan, dan mag u in 2024 een uitbetaling verwachten. Kijk dan dringend uw rekeningnummer tweedelijnsbijstand (standaard) na.

Meer lezen
Computer
Toegang tot het recht Tweedelijnsbijstand
vrijdag 15 maart 2024

Kijk uw gegevens fiscale fiche na

Hebt u vorig jaar, in 2023, een vergoeding in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand ontvangen? Kijk dan uw fiscale gegevens na.

Meer lezen
Geld
Toegang tot het recht Tweedelijnsbijstand
dinsdag 28 maart 2023

Voorbereiding uitbetaling pro-Deovergoedingen

De vaste waarde van het punt werd nog niet meegedeeld door de minister van Justitie en is dus nog niet gekend. Ook de datum van betaling is nog niet geweten. Om een snelle betaling te kunnen garanderen, willen we u vragen om dat al voor te bereiden.

Meer lezen
Toegang tot het recht Tweedelijnsbijstand
dinsdag 28 maart 2023

Kijk uw gegevens fiscale fiche na

Hebt u vorig jaar, in 2022, een vergoeding in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand ontvangen? Kijk dan uw ‘Gegevens fiscale fiche pro Deovergoeding’ na.

Meer lezen