Ga verder naar de inhoud

Do's & don'ts voor straf­plei­ters

Welke informatie uit een lopend strafonderzoek mag u doorgeven? Met wie? Hoe gaat u om met de media of met druk van politie of parket? Kan u voor meerdere partijen optreden in hetzelfde Salduz-dossier?

We merken dat het (zeker voor beginnende) strafpleiters niet altijd evidente vragen zijn. Daarom hebben we richtlijnen met do’s en don’ts opgesteld.

Nico Moons

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Richtlijnen toegespitst op 4 vragen

De richtlijnen spitsen voornamelijk toe op volgende vragen:

  • Welke informatie uit een lopend strafonderzoek mag u delen en met wie?
  • Kan u worden verplicht om informatie die u ontvangen heeft van uw cliënt te delen?
  • Kan u voor meerdere cliënten in dezelfde zaak optreden bij Salduz-verhoorbijstand?
  • Hoe gaat u om met de media?

Deze richtlijnen zullen vanaf volgend gerechtelijk jaar worden meegenomen in de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs.

Praktische do's & don'ts

Geheim van het onderzoek niet absoluut

Advocaten zijn niet gebonden aan het geheim van het onderzoek, maar er zijn wel grenzen aan het delen van informatie uit een lopend strafonderzoek. Advocaten mogen de regelmatig bekomen informatie uitsluitend delen met hun cliënten en moeten voorzichtig zijn bij het doorgeven van die informatie aan derden.

Salduz-verhoorbijstand

Er bestaat soms onduidelijkheid over de mogelijkheid om als advocaat op te treden voor meerdere verdachten in dezelfde zaak tijdens een verhoor. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de relevante wetgeving en deontologische regels met betrekking tot dit onderwerp.

Delen van vertrouwelijke informatie

Advocaten ontvangen vaak vertrouwelijke informatie van hun cliënten. Het vrijgeven van die informatie is zowel deontologisch als strafrechtelijk geregeld. Geef dus geen vertrouwelijke informatie aan derden door, tenzij wettelijk toegestaan.

Omgaan met media

Het is raadzaam om terughoudend te zijn bij het delen van informatie met media, aangezien dat de belangen van de cliënt, privacy, en de waardigheid van de persoon kan schaden. Het is van essentieel belang om het recht op privacy en vermoedens van onschuld van zowel de cliënt als derden te respecteren. Wees daarom voorzichtig bij het verstrekken van informatie aan media en zorg ervoor dat dit in het belang is van de verdediging. We verwijzen daarvoor naar de regels van omzichtigheid en kiesheid zoals bepaald in de Codex Deontologie voor Advocaten.

Nood aan ver­dui­de­lij­king

Het is als advocaat-strafpleiter niet altijd evident te weten wat mag en niet mag, wat wel en niet aangewezen is. U kent wellicht de deontologische regels, maar niet zelden is er een grijze zone. Zeker beginnende strafpleiters en advocaten-stagiairs worstelen daar wel eens mee.

Daarbij komt ook nog eens de zorgwekkende vaststelling dat advocaten steeds vaker in het zoeklicht van politie en parket komen te staan, niet alleen om effectieve fouten te beteugelen maar ook om druk te zetten door confraters te verhoren en zo op ongeoorloofde wijze aan vertrouwelijke informatie te komen.

Om te voorkomen dat u ondanks handelen te goeder trouw in de problemen zou komen, stelde we ter verduidelijking een aantal richtlijnen op. Deze leest u hierboven.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Nico Moons

Jurist studiedienst
avatar