Ga verder naar de inhoud

Der­den­re­ke­ning

Elke advocaat moet, hetzij zelf, hetzij via zijn kantoor, een afzonderlijke derdenrekening gebruiken voor financiële verrichtingen voor cliënten of derden. Lees meer over uw wettelijke en deontologische verplichtingen in dat verband.

Ben Claes

Jurist studiedienst
Ben Claes

Deel dit artikel

Wat is een der­den­re­ke­ning?

Elke advocaat moet, hetzij zelf, hetzij via zijn kantoor, een afzonderlijke rekening gebruiken voor financiële verrichtingen voor cliënten of derden.

Die derdenrekening beveiligt de belangen van de cliënten en derden die de advocaat gelden (ook wel derdengelden genoemd) hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming of bestemmeling. Die verplichting is zowel reglementair opgelegd door de Orde van Vlaamse Balies, als wettelijk door de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft (artikelen 446quater en quinquies Ger. W.).

De derdenrekening moet geopend worden bij een door de Orde van Vlaamse Balies erkende financiële instelling (zie hieronder). U vindt de reglementaire bepalingen terug in afdeling III.2.9 van de Codex Deontologie voor Advocaten (artikel 128 e.v.).

Sinds 2013 is de reglementering van derdengelden grondig gewijzigd.

Als advocaat moet u jaarlijks een aantal zaken rapporteren aan uw stafhouder, waaronder een overzicht van al uw derdenrekeningen en de stand van die rekeningen op 31 december. Die rapportering gebeurt telkens in het begin van het jaar en geldt ook voor advocaten-stagiairs.

Bovendien worden er systematisch controles uitgevoerd, door de stafhouder of de controlecel, en wordt het rekeningnummer van uw derdenrekening gepubliceerd in de zoekmodule op www.advocaat.be om zo een grotere transparantie rond de kwaliteitsrekening te bewerkstelligen.

Bank- en kredietkaarten of domiciliëring op de derdenrekening zijn niet toegestaan en de uitgifte van cheques en cashafhalingen zijn verboden, tenzij u voorafgaand een schriftelijke toestemming van uw stafhouder hebt gekregen. Dien uw aanvraag in voor het uitschrijven van een cheque of voor het afhalen van cash van uw derdenrekening. Dat alles garandeert de rechtzoekende dat de derdengelden goed beheerd worden.

Uw derdenrekening moet u zelf ingeven via uw persoonlijk profiel, waarna ze verschijnt op de website www.advocaat.be en deze website.

Financiële in­stel­lin­gen

Dit is het overzicht van de financiële instellingen waarmee de OVB een overeenkomst derdenrekeningen voor advocaten heeft (chronologisch):

 • BNP Paribas Fortis op 19 mei 2004
 • ING (Privalis) op 16 juni 2004
 • KBC op 6 september 2004
 • Bank Degroof Petercam op 24 september 2004
 • Crelan – Centea 8 december 2004 en Landbouwkrediet 23 februari 2010
 • Axa op 19 juli 2005
 • Belfius – Dexia op 1 oktober 2006 met aanpassing op 1 februari 2014
 • Bank van de Post op 9 januari 2007 – zal op 22 januari 2024 worden opgenomen door BNP Paribas
 • CPH Banque op 12 december 2007
 • Europabank op 1 januari 2008
 • Beobank (OBK – BKCP) op 13 juni 2008
 • Societe General private banking op 27 juni 2008
 • Nagelmackers (Delta Lloyd) op 21 augustus 2008
 • Bank van Breda op 15 oktober 2008
 • VDK bank – voorlopige overeenkomst sinds 2015.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Ben Claes

Jurist studiedienst

Dominique Dombret

Jurist deontologie

Merve Köse

Jurist deontologie