Ga verder naar de inhoud
donderdag 16 november 2023

Codex Deontologie voor Advocaten

Codex Deontologie bijgewerkt tot BS: 22 maart 2024

Meer lezen
dinsdag 14 maart 2023

Deontologie-adviezen

Meer lezen
vrijdag 31 maart 2023

Tuchtdatabank

U vindt alle tuchtuitspraken terug in deze databank. Via de filter kan u gericht zoeken.

Meer lezen
donderdag 16 maart 2023

Tucht

De tuchtprocedure voor de advocatuur is opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek in Hoofdstuk IV van Boek III. De OVB maakt u graag wegwijs in de praktische toepassing van de tuchtwet.

Meer lezen
dinsdag 31 januari 2023

Onverenigbaarheden

Hier leest u de leidraad die de OVB heeft opgesteld over wat u mag verwachten als u een andere activiteit wil uitoefenen naast uw advocatenberoep en u uw stafhouder daarover informeert.

Meer lezen
dinsdag 31 januari 2023

Advocatencahiers deontologie

Meer lezen
woensdag 29 november 2017

Aanbeveling gebruik van sociale media

29 november 2017

U kan digitaal communiceren met uw cliënten, confraters en andere partijen via sociale media. Daar zijn evenwel enkele risico’s aan verbonden. De OVB stelde daarover een niet-bindende aanbeveling op.

Hieronder leest u enkele aandachtspunten en kan u de volledige aanbeveling downloaden.

Meer lezen
woensdag 01 februari 2023

College van Toezicht

Het College van Toezicht ziet op onafhankelijke wijze toe op de tuchtuitoefening door de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden, rapporteert daarover en verstrekt adviezen of andere informatie aan de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden over zaken die verband houden met de tuchtuitoefening en de tuchthandhaving.

Meer lezen
dinsdag 31 januari 2023

DAC6 en het beroepsgeheim van de advocaat

Vanaf 1 januari 2021 rust op de advocaat een nieuwe fiscale meldingsplicht als hij betrokken is bij grensoverschrijdende constructies. Hoewel de toepasselijke regelgeving rekening houdt met het beroepsgeheim van de advocaat, gebeurt dat op een wijze die hem dwingt het beroepsgeheim te schenden. Daarom heeft de OVB het Grondwettelijk Hof gevat.

We werkten deontologische gedragslijnen uit die advocaten toelaten die meldingsplicht tijdelijk te verzoenen met het beroepsgeheim in afwachting van een uitspraak van het Hof.

Meer lezen
donderdag 06 april 2023

Derdenrekening

Elke advocaat moet, hetzij zelf, hetzij via zijn kantoor, een afzonderlijke derdenrekening gebruiken voor financiële verrichtingen voor cliënten of derden. Lees meer over uw wettelijke en deontologische verplichtingen in dat verband.

Meer lezen
donderdag 02 april 2020

Richtlijnen gebruik digitale communicatietools

27 maart 2020

De OVB stelde enkele aandachtspunten op voor digitale vergadertechnologieën.

Meer lezen
dinsdag 11 april 2023

Databank rechtspraak advocatuur

Meer lezen
woensdag 01 februari 2023

Standpunten

Hier vindt u een overzicht van onze standpunten over deontologie en tucht. De standpunten staan chronologisch gerangschikt. Klik op een…
Meer lezen

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Merve Köse

Jurist deontologie

Dominique Dombret

Jurist deontologie

Ben Claes

Jurist studiedienst

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Deontologie Podcast
vrijdag 29 maart 2024

Podcast Ten Gronde: F*Q deontologie

In een boeiende aflevering van de podcast Ten Gronde, gemodereerd door bestuurder Jan Meerts, wordt de deontologie kritisch in vraag gesteld, met een focus op de veranderende landschappen van ethiek en praktijk. Mr. Eva Raepsaet, stafhouder Luk Delbrouck en vice-stafhouder Frank Judo betreden de arena om te debatteren over de ethiek en de grenzen van het beroep.

Deze podcast biedt een unieke kans om diepgaand inzicht te krijgen in de ethiek en de moderne ontwikkelingen van het beroep. Luister alsof u er zelf bij was!

Meer lezen
Deontologie Rechten van de mens
donderdag 25 januari 2024

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens: een steun voor klokkenluiders

Recente wetten versterken de bescherming van klokkenluiders in Belgische privébedrijven en de federale publieke sector. Deze wetten, voortkomend uit een Europese richtlijn, bieden niet alleen bescherming maar ook diverse vormen van ondersteuning via het onafhankelijke Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM). Advocaten en advocatenkantoren die geïnteresseerd zijn in de verdediging van klokkenluiders worden opgeroepen om zich bij het FIRM te melden.

Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 11 januari 2024

Nieuwjaarsgeschenk van het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft op 11 januari 2024 opnieuw het beroepsgeheim van de advocaat beschermd in een bevestiging van zijn eerdere DAC6-rechtspraak. Ditmaal handelen de arresten over de omzettingsregelgeving op federaal niveau en op het niveau van de Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer lezen
Deontologie
woensdag 15 november 2023

Individueel e-mailadres voortaan verplicht

Advocaten moeten vanaf nu bereikbaar zijn via een (individueel) e-mailadres. Dat besliste onze algemene vergadering.

Meer lezen
Deontologie
donderdag 12 oktober 2023

OVB waarschuwt voor platform 'starofservice.be'

Het platform “starofservice.be” beweert via het internet vragers en aanbieders van ‘diensten’ met elkaar in contact te brengen. Er is ernstige twijfel over het bonafide karakter ervan, zodat de OVB elke samenwerking afraadt. Samenwerking kan bovendien zware deontologische inbreuken opleveren.

Meer lezen
Tucht
donderdag 24 augustus 2023

Onrechtmatig verzet niet langer mogelijk in procedures zoals in tucht

Onze algemene vergadering keurde op 8 februari 2023 een wijzigingsreglement goed dat voortaan (onder meer) de mogelijkheid biedt aan de raad van de Orde om verzet in procedures zoals in tucht ongedaan te verklaren. Dat reglement trad recent in werking.

Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 20 juli 2023

Het Grondwettelijke Hof verdedigt opnieuw ons beroepsgeheim bij DAC6

Het Grondwettelijke Hof heeft vandaag opnieuw uitspraak gedaan met betrekking tot een Vlaams decreet dat de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen regelt. Het Hof respecteert opnieuw het beroepsgeheim van ons beroep.

Meer lezen
Deontologie Witwaspreventie
vrijdag 09 juni 2023

OVB waarschuwt voor opleiding witwaspreventie door SwiftSkills

We vernamen dat SwiftSkills, een e-learning platform, advocaten via een misleidend e-mailbericht aanspoort om deel te nemen aan een opleiding over hun verplichtingen onder de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ (WPW).

Meer lezen
Deontologie
donderdag 08 juni 2023

Individueel e-mailadres wordt verplicht

Advocaten moeten voortaan bereikbaar zijn via een (individueel) e-mailadres. Dat besliste onze algemene vergadering.

Meer lezen