Ga verder naar de inhoud

College van Toezicht

Merve Köse

Jurist deontologie
Merve Köse

Deel dit artikel

Het College van Toezicht werd opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Het ziet op onafhankelijke wijze toe op het tuchtbeleid van de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden. Het College rapporteert hierover in zijn jaarverslag en formuleert adviezen en aanbevelingen.

Zo draagt het bij aan een transparant en efficiënt tuchtbeleid voor advocaten en tot de harmonisering van het tuchtbeleid in het Vlaamse tuchtlandschap. Die verhoogde transparantie leidt ertoe dat de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden hun beleidsopties in tuchtzaken beter op elkaar afstemmen.

Aangezien het College van Toezicht een onafhankelijk orgaan is, is er in de werking van het College geen plaats voor inmenging door de OVB of de stafhouders. Het College behandelt geen individuele klachten over advocaten en komt ook niet tussen in lopende tuchtprocedures.

Sa­men­stel­ling

Het College van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies van rechtswege de voorzitter is en waarvan twee leden advocaat zijn en twee leden geen advocaat zijn. Het College beschikt over een secretaris die geen lid is van het College.

Het College van Toezicht bestaat met ingang van 1 januari 2023 uit voorzitter Peter Callens en volgende leden: 

  • stafhouder Dirk Van Coppenolle
  • stafhouder Johan Mommaerts
  • mevrouw Isabelle Dupré
  • notaris Philippe De Jonghe.

Verslag werk­zaam­he­den

Het College van Toezicht stelt jaarlijks een verslag op. Het bevat de statistische gegevens die het College nuttig acht om ter kennis te brengen van de advocaten, de overheden en het publiek. De jaarverslagen zijn toegankelijk voor het publiek. Naast het jaarlijks verslag kan het College ook andere verslagen, omzendbrieven of andere documenten opstellen die bedoeld zijn voor de stafhouders en/of de voorzitters van de tuchtraden, en die niet publiek gemaakt worden.

Het College van Toezicht stelt bovendien de informatie die het verzamelt ter beschikking van de stafhouders, de voorzitters van de tuchtraden en de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies.

Alle informatie waarvan de leden van het College van Toezicht kennis krijgen in het kader van hun opdracht, is vertrouwelijk. Enkel de informatie die het College opneemt in het jaarlijks verslag verliest dat vertrouwelijke karakter op het ogenblik waarop dat verslag wordt bekendgemaakt. Alle overige informatie blijft geheim.

Jaar­ver­sla­gen

Elk jaar publiceert het College van Toezicht hun activiteiten in een jaarverslag.

In­wer­king­tre­ding

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies keurde op 26 juni 2019 het oprichtings- en werkingsreglement van een College van Toezicht goed. Het werd op 4 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 4 oktober 2019.

Download hier het volledige reglement Download

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Merve Köse

Jurist deontologie

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Tucht
donderdag 24 augustus 2023

Onrechtmatig verzet niet langer mogelijk in procedures zoals in tucht

Onze algemene vergadering keurde op 8 februari 2023 een wijzigingsreglement goed dat voortaan (onder meer) de mogelijkheid biedt aan de…
Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 20 juli 2023

Het Grondwettelijke Hof verdedigt opnieuw ons beroepsgeheim bij DAC6

Het Grondwettelijke Hof heeft vandaag opnieuw uitspraak gedaan met betrekking tot een Vlaams decreet dat de administratieve samenwerking op…
Meer lezen
College van Toezicht
vrijdag 07 juli 2023

Derde jaarverslag College van Toezicht

Het College van Toezicht stelt zijn derde jaarverslag voor over de tucht in de Vlaamse advocatuur. Dit verslag gaat in op de geopende…
Meer lezen
Deontologie Witwaspreventie
vrijdag 09 juni 2023

OVB waarschuwt voor opleiding witwaspreventie door SwiftSkills

We vernamen dat SwiftSkills, een e-learning platform, advocaten via een misleidend e-mailbericht aanspoort om deel te nemen aan een…
Meer lezen
Deontologie
donderdag 08 juni 2023

Individueel e-mailadres wordt verplicht

Advocaten moeten voortaan bereikbaar zijn via een (individueel) e-mailadres. Dat besliste onze algemene vergadering.
Meer lezen
Deontologie Stage
donderdag 08 juni 2023

Advocaten-stagiairs vrijgesteld van punten permanente vorming

Advocaten-stagiairs zijn voortaan vrijgesteld van het behalen van punten permanente vorming gedurende hun eerste drie jaar baliestage. Dat…
Meer lezen
Deontologie
vrijdag 13 januari 2023

Advocaat mag zich niet beperken tot loutere vermelding van uurtarief in ereloonovereenkomst

De advocaat die met een consument een ereloonafspraak maakt waarin enkel melding wordt gemaakt van het gehanteerde uurtarief (zonder…
Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 08 december 2022

Klinkende overwinning voor het beroepsgeheim: HvJ geeft OVB gelijk in DAC6-zaak

In een belangrijk arrest heeft het Hof van Justitie vandaag geoordeeld dat de kennisgevingsplicht voor intermediairs bij fiscale…
Meer lezen
Opleiding
Deontologie
donderdag 01 december 2022

OVB luidt stormklok over beroepsgeheim van de advocaat

Het federale parlement heeft op 24 november een wet goedgekeurd ter omzetting van de 'Klokkenluidersrichtlijn' in de private sector. We…
Meer lezen