Ga verder naar de inhoud

Nieuwe wetgeving over Salduz en vi­deo­con­fe­ren­tie aangenomen

vrijdag 19 april 2024

De plenaire vergadering van de Kamer heeft twee wetsontwerpen goedgekeurd waarbij we in de loop van het wetgevingsproces een advies hebben afgeleverd. De stemming van een derde wetsontwerp waarbij we betrokken waren, over de persoon van de geesteszieke, is uitgesteld tot volgende week. De uiteindelijke balans is gemengd.

Nico Moons

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Toegang tot advocaat bij verhoor versterkt

Het wetsontwerp versterkt de omzetting van de Europese Richtlijnen over het recht op toegang tot een advocaat en het recht op vertaling. Belangrijke wijzigingen en verfijningen zijn onder meer de duidelijker geformuleerde verplichting tot voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat bij het verhoor van een minderjarige en het verdwijnen van de bepaling dat het verhoor al een aanvang kan nemen voor de advocaat aanwezig is, ook als het vertrouwelijk overleg niet binnen 2 uur heeft kunnen plaatsvinden.

We hebben in het verleden verschillende keren gehamerd op de noodzaak van deze aanpassingen in lijn met de Europese wetgeving en zijn dus ook tevreden dat dit eindelijk doorgevoerd is.

De wet treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Vi­deo­con­fe­ren­tie

Voor ons is het meest besproken en controversiële wetsontwerp van de drie dit over de videoconferentie in burgerlijke en strafzaken. Hoewel belangrijke verbeteringen werden aangebracht in de loop van het wetgevingsproces, blijven we terughoudend over het gebruik ervan in strafzaken. Een enquête die we recent uitvoerden over videoconferentie in het jeugddelinquentierecht bracht heel wat problemen aan het licht: zo wordt de verplichting tot voorafgaandelijk akkoord van de minderjarige vaak niet nageleefd en blijkt het vertrouwelijk overleg met de advocaat meestal niet mogelijk.

Deze bezorgdheden indachtig zullen we pleiten voor een zorgvuldige uitvoering, zodat dezelfde problemen niet opduiken nu de praktijk van de videoconferentie veralgemeend wordt.

De wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Gees­tes­zie­ken

De stemming van een derde wetsontwerp waarover we hebben geadviseerd, het wetsontwerp tot wijziging van de wet op de persoon van de geesteszieke, werd uitgesteld tot volgende week. 

Dit wetsontwerp is in belangrijke mate een vertaling van het eindrapport van een werkgroep opgericht door de voormalige ministers van Justitie en Volksgezondheid. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk stigmata rond de persoon van de geesteszieke weg te werken, een duidelijkere omschrijving te geven van wat een psychiatrische aandoening behelst en om maximaal in te zetten op alternatieven voor gedwongen opname zonder de veiligheid van de samenleving in gevaar te brengen.

Begin februari lichtte de OVB haar opmerkingen toe in de Kamercommissie Justitie. Het wetsontwerp is een vooruitgang, maar zal de nodige middelen vereisen.

Ook interessant

Strafrecht
maandag 15 april 2024

Wetgever rijdt door het rood: een automatische uitvoering van het rijverbod is problematisch

We hebben op vraag van de Kamercommissie Mobiliteit een advies verleend over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegverkeerswet voor wat betreft de ingangsdatum van een verval tot het recht van sturen.

Meer lezen
Gevangenis binnen
Strafrecht
dinsdag 02 april 2024

Pilootproject Slachtofferapplicatie met elektronisch toezicht van start in Vlaanderen

Het Agentschap Justitie en Handhaving kondigt een pilootproject aan dat vanaf 15 april 2024 in Vlaanderen van start gaat. Het project, gericht op het verbeteren van de bescherming van slachtoffers, introduceert een benadering door middel van de slachtofferapplicatie gekoppeld aan elektronisch toezicht. Dit initiatief beoogt gemoedsrust en veiligheid te verlenen aan slachtoffers van ernstige misdrijven.

Meer lezen