Ga verder naar de inhoud

Met ingang vanaf 1 april 2024 Schijven waarop erelonen curatoren berekend worden voor vijfde keer verhoogd met 5%

vrijdag 19 april 2024

Door de stijging van de consumptieprijsindex zijn de schijven waarop de erelonen van de curatoren worden berekend sinds 1 april 2024 opnieuw verhoogd met 5%. Die zijn namelijk gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

We hebben, samen met Avocats.be, de aangepaste bedragen spoedig na de vereiste stijging van de consumptieprijsindex bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Sofie Verherstraeten

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Koppeling erelonen curatoren aan de con­sump­tie­prijs­in­dex

Het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 bevat de regels over de berekening van de vergoedingen van de curatoren. Het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 koppelt de schijven waarop de erelonen van de curatoren worden berekend aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Telkens de consumptieprijsindex met 5 punten stijgt of daalt, worden de betreffende bedragen met 5% vermeerderd of verminderd. De procentuele vergoeding is afhankelijk van de omvang van het gerealiseerde actief. Wat wel effectief opnieuw met 5% stijgt, is het minimum ereloon en het aandeel daarvan waarvoor de Belgische Staat tussenkomt in pro-deo faillissementen waar er geen of te weinig actief is.

De schijven waarop de erelonen van de curatoren worden berekend, werden reeds vier keer verhoogd met 5% ingevolge het Koninklijk Besluit van 26 april 2018, met name op 1 juli 2021, op 1 februari 2022, op 1 juli 2022 en op 1 november 2022.

In de maand maart 2024 is de consumptieprijsindex opnieuw met 5 punten gestegen, wat leidt tot een vijfde verhoging van de schijven met 5% met ingang van 1 april 2024.

De schijven waarop de erelonen van de curatoren worden berekend, werden met 5% verhoogd met ingang van 1 april 2024. Wij hebben de aangepaste bedragen ondertussen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
— Hans De Meyer, bestuurder financiën en collectieve voorzieningen

Be­kend­ma­king aangepaste bedragen

Het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 bepaalt dat de aanpassingen van deze bedragen op verzoek van de OVB of van de OBFG (avocats.be) in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

We volgen de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de voet. We zijn, samen met Avocats.be, spoedig na de publicatie van de indexcijfers van de maand maart 2024 overgegaan tot bekendmaking van de aangepaste berekening van de erelonen van de curatoren in het Belgisch Staatsblad.

Ook interessant

Insolventierecht
woensdag 06 december 2023

Bericht voor curatoren: nieuwe betaalgegevens kosten pro-Deo faillissement

De FOD Financiën verzoekt de curatoren om toekomstige betalingen (kosten pro-Deo faillissement) uit te voeren op het gecentraliseerde rekeningnummer van de FOD Financiën.

Meer lezen
Insolventierecht
vrijdag 29 september 2023

Waarop moet u letten als curator na de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn?

De wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn trad in werking op 1 september 2023 en is van toepassing op insolventieprocedures geopend vanaf die dag. De wet van 7 juni 2023 brengt enkele belangrijke vernieuwingen binnen het insolventierecht met zich mee.

Treedt u ook op als curator? Bekijk dan zeker ons bondig overzicht met de (praktische) aandachtspunten.

Meer lezen