Ga verder naar de inhoud

De resultaten van onze Welzijnsenquête

Hoe is het gesteld met het welzijn van Vlaamse advocaten omtrent stress, burn-out en grensoverschrijdend gedrag? Op die vraag weten we nu een antwoord. Lees de resultaten van onze welzijnsenquête die we in 2019 voerden.

Ilse De Cuyper

Directeur HR & welzijn
Avatar

Deel dit artikel

Profiel respondenten

In november 2019 vulden 1.514 advocaten de anonieme welzijnsenquête in. Dat komt overeen met 14% van de Vlaamse advocaten.

Ze bevonden zich in alle leeftijdscategorieën tussen de 25 en de 65 jaar met bijna evenveel mannen (45%) als vrouwen (53%). Opvallend meer (44%) gehuwde of samenwonende advocaten met kinderen namen deel.

De meerderheid van de respondenten werkt in een eerder klein kantoor en heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen verschillende rechtsdomeinen. Ze zijn vooral gespecialiseerd in familierecht, BA, handelsrecht, huur en strafrecht.

Ze beantwoordden vragen over burn-out, stress en grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitoefenen van hun job.

90% van de respondenten heeft stress op het werk, 2 op 3 ervaart dat als een probleem.

Stress en burn-out

Net geen 90% (89,68 %) van de respondenten heeft stress op het werk. Twee derde van hen ervaart dat als een probleem. De te hoge werkdruk zorgt voor een negatieve connotatie met het werk. Hun work-life balance is niet in evenwicht. Daardoor ervaren ze een hoge herstelnood na het werk. Ze zijn dan vermoeid en hebben nood aan rust.

83,70 % van de respondenten ervaart plezier op het werk. De resterende 16,30% vindt geen plezier meer in hun werk. Zij komen daarom terecht in de gevarenzone. Voor hen is het belangrijk om te kijken wat er verkeerd loopt en hoe ze dat negatieve gevoel kunnen veranderen. Misschien is het aangewezen om professionele ondersteuning te zoeken.

Grensoverschrijdend gedrag

5% van de respondenten kwam reeds in aanraking met ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. Bij 67% gebeurde dat door een meerdere. 85% van hen maakte er geen melding over.

De respondenten beschouwen als seksueel grensoverschrijdend gedrag ongewenste seksuele handelingen die met een dwingend karakter gebeuren en niet wederzijds aanvaard zijn. Ook ongewenste aanrakingen en opmerkingen, ongewenst getinte beelden van zichzelf of van anderen die gedeeld worden met collega’s of op sociale media gaven ze aan als grensoverschrijdend.

Ook non-verbaal gedrag kan als ongewenst ervaren worden zoals staren en gluren in kleding, lonken en knipogen.

Er is geen afgelijnde definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat de ene onaanvaardbaar vindt, kan voor de andere onschuldig lijken. Maar als het gedrag ongewenst is, is het nooit toegestaan.

Bijna de helft van de slachtoffers wordt gepest door een meerdere. Zij doen geen aangifte uit angst.

Pesten en agressie

9% van de respondenten wordt gepest op het werk. Maar liefst bijna de helft wordt gepest door een meerdere. 22% krijgt te maken met agressie, pesten en ongewenst gedrag van derden.

Onder pesten verstaan de respondenten informatie die bewust wordt achtergehouden zodat dossiers niet naar behoren kunnen worden voorbereid. Het niet naar waarde geschat worden, roddelen, opmerkingen, beledigingen en uitgesloten worden door een meerdere, een collega of een hele groep collega’s zien zij als pesten.

Advocaten maken geen melding van pestgedrag uit angst voor repercussies of om niet ernstig genomen te worden. Wanneer de pester een meerdere is, maakt het slachtoffer geen melding uit vrees voor een negatieve impact op zijn/haar verdere loopbaan.

Vragen?

Hebt u nog vragen hierover? Of ziet u het misschien even niet meer zitten? Neem dan contact op met onze vertrouwensteam of onze vertrouwenscoördinator. Zij zijn er voor u als u even wil ventileren, een vertrouwelijk gesprek wenst of op zoek bent naar informatie. Zij helpen u graag verder in alle vertrouwelijkheid en gaan samen met u op zoek naar de meest gepaste oplossing.

Over de enquête

De vragenlijst werd samengesteld door prof. dr. Nele Jacobs van het psychologisch centrum Faresa en onze vertrouwenscoördinatoren. De verzekeringsmaatschappij Precura ontvangt de samenvatting van het rapport. Zij steunen het project om een beter preventieaanbod te kunnen aanbieden aan haar leden. Precura krijgt evenwel geen toegang tot de individuele data. De antwoorden van de respondenten waren volledig anoniem en strikt vertrouwelijk. Hun persoonsgegevens en IP-adres zijn niet gekoppeld aan de inzending van de enquête.

Hartelijk dank aan alle respondenten voor hun medewerking aan de enquête. Uw input helpt ons om in de toekomst gericht in te zetten op de preventie van burn-out en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Welzijn

Vertrouwensteam

Hebt u nood aan een vertrouwelijke babbel, een informeel gesprek, ziet u even het bos door de bomen niet meer, krijgt u te maken met…
Meer lezen
Welzijn

Vertrouwenscoördinator

Een vertrouwenscoördinator luistert binnen alle vertrouwelijkheid naar u en bekijkt samen met u welke stappen u kan ondernemen. U kan ook…
Meer lezen
Welzijn

Preventie

We zetten volop in op welzijn binnen de advocatuur. Want wel-zijn, u goed in uw vel voelen, zowel fysiek als mentaal heeft rechtstreeks en…
Meer lezen

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Ilse De Cuyper

Directeur HR & welzijn

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Welzijn
vrijdag 26 mei 2023

Advocaat Bert Vanmechelen vecht (vaak letterlijk) voor het goede doel

Mr. Vanmechelen was vroeger profbokser. Vandaag is hij niet alleen advocaat maar ook voorzitter van de vzw Fighters Against Cancer. In een…
Meer lezen
CCBE Welzijn
vrijdag 26 mei 2023

Bent u weleens slachtoffer van agressie?

Verbale of fysieke agressie, bedreigingen, intimidatie, …: het kan niet door de beugel. Neem deel aan onze enquête om de problematiek in…
Meer lezen
Welzijn Opleidingsinstituut
woensdag 05 april 2023

Vanuit stress-management naar optimale communicatie

Samen met u willen we in deze co-creatiesessie een opleidingstraject uitstippelen rond mentaal welzijn van en voor advocaten. In kleine…
Meer lezen
Community Welzijn Video
dinsdag 14 juni 2022

Dit was de Advocatenrun

Meer lezen
Sven Mary
Welzijn Podcast
vrijdag 11 maart 2022

Openhartig gesprek met Sven Mary

Meer lezen
Joëlle Vandenbulck en Ilse De Cuyper
Welzijn Podcast
Welzijn
vrijdag 03 december 2021

Gloednieuw vertrouwensteam staat voor u klaar

Meer lezen