Ga verder naar de inhoud

Interview met mr. Caroline Daniels Over maat­schap­pe­lijk engagement als advocaat

donderdag 12 oktober 2023

Caroline Daniels is als advocaat al 13 jaar verbonden aan de Nederlandstalige Orde bij de Brusselse balie. Sinds eind 2020 zet zij zich ook in voor de vzw Growfunding. Haar maatschappelijk engagement was een van de redenen om te kiezen voor een eigen project in de advocatuur, als vennoot in het kantoor resolut. Wij interviewen haar over haar inzet voor de vzw. 

Wat doet vzw Growfunding precies?

Mr. Caroline Daniels:  Growfunding is een vzw die crowdfundingacties faciliteert.

U denkt daarbij misschien meteen aan de gereguleerde manier waarop bedrijven soms vers kapitaal aantrekken, maar Growfunding valt niet onder dezelfde noemer. Zij doen aan civic crowdfunding, ik heb daar nog geen goede term voor gevonden in het Nederlands (lacht).

Bij civic crowdfunding wordt u geen aandeelhouder of investeerder, u geeft uw centen aan een bepaald project en u doet dat via het platform van Growfunding. In ruil voor een gift krijgt u wel een geschenk van de projecthouder. Er bestaan nog andere platformen die het mogelijk maken om op die manier geld in te zamelen, maar Growfunding doet meer dan alleen een platform ter beschikking stellen. Growfunding begeleidt die projecten, organisaties of startende ondernemers ook voor, tijdens en na het opzetten van hun campagne. Dat maakt Growfunding uniek.

Vaak gaat het om jonge mensen die hun eerste stapjes zetten in het (sociaal) ondernemen. Zij worden gecoacht rond thema’s als: hoe zet ik een succesvolle campagne op, hoe zorg ik ervoor dat mijn project slaagt, enz.

Vzw Growfunding helpt ook om mensen actief te betrekken bij bepaalde projecten.

Mr. Caroline Daniels:  Een goed voorbeeld daarvan is de Bûûmplanters, dat is een organisatie die, de naam zegt het zelf, bomen plant. Het project komt online, mensen storten geld om bomen te laten planten maar worden dan ook actief uitgenodigd om zelf ook een spade in de grond te komen steken. Op die manier brengt Growfunding projecthouders en burgers met elkaar in contact. Mensen via een activiteit nauw bij een project betrekken kan dus ook dienen als geschenk voor een gulle gift. 

De vzw maakt 'match­fun­ding' mogelijk

Mr. Caroline Daniels: Via matchfunding kan een project dat geld tracht in te zamelen via Growfunding, bijkomend worden ondersteund door een ándere partner of fonds.

Ik geef een voorbeeld. Stel dat een organisatie een project wil lanceren om moestuinen aan te leggen op daken en daarvoor graag 7.500 euro wil ophalen via Growfunding. Het is mogelijk dat Bond Beter Leefmilieu dit soort projecten actief wil ondersteunen. In zo’n geval kan er worden afgesproken dat, als het project via inzamelingen het vooropgestelde bedrag bereikt, het er nog eens hetzelfde bedrag bovenop krijgt van Bond Beter Leefmilieu. Zo verbindt Growfunding projecthouders ook met ándere organisaties.

Growfunding heeft speciaal daarvoor ook een fonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Bedrijven kunnen in dat fonds een bijdrage storten en dat geld wordt dan gebruikt om bepaalde campagnes extra te ondersteunen.

Neem dus zeker een kijkje op de website van Growfunding, misschien vindt u er wel een project dat u graag wil steunen.

Hoe bent u met de vzw in contact gekomen?

Mr. Caroline Daniels: Dat kwam via de vzw Volta, een Brusselse vzw die actief is in de kunstensector. Volta was toen nog maar pas opgericht en had op dat moment een geldinzamelcampagne lopen bij via Growfunding. Ik schonk Volta geld maar tegelijkertijd bood ik aan de oprichter van Volta aan om hen te helpen bij het opstellen van hun contracten. Zo ging de bal aan het rollen en via Volta kwam ik in contact met de bezieler van vzw Growfunding, wat uiteindelijk leidde tot een zitje in hun raad van bestuur.

Waarom besliste u om zich in te zetten bij de vzw?

Mr. Caroline Daniels: Ik vind dat wij als advocaten onze kennis ter beschikking moeten stellen van de maatschappij. Als advocaat ben je zelf ondernemer, ik ben vennoot in een kantoor en ons kantoor legt zich onder meer toe op ondernemingsrecht, wij begeleiden dus veel ondernemers. Ook Vzw Growfunding geeft startende en sociale ondernemers een duwtje in de rug en daar zag ik een mooie wisselwerking in.

Het zijn trouwens niet alleen verenigingen die dat duwtje in de rug krijgen, Growfunding ondersteunt ook kleinschalige initiatieven van mensen die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Neem pakweg iemand die kasten wil maken van recuperatiehout. Dat is dan iemand zijn broodwinning maar die kan ook een campagne lanceren via Growfunding om die activiteit op te starten. In ruil voor uw gift krijgt u dan mogelijk een zelfgemaakt geschenk uit recuperatiehout. 

Ik vind dat wij als advocaten onze kennis ter beschikking moeten stellen van de maatschappij.
— Mr. Caroline Daniels, voorzitter van vzw Growfunding

Wat doet u precies in de vzw?

Mr. Caroline Daniels: Ik ben gestart als lid van de raad van bestuur, maar werd vrij snel gevraagd om de voorzittersrol op mij te nemen. Als voorzitter denk ik actief mee over hoe de vzw beter kan functioneren. Een van de zaken waar ik best trots op ben is het loonbeleid dat we hebben ontwikkeld. Growfunding voerde het volledig gelijk geboorteverlof in voor mannen en voor vrouwen: álle werknemers van Growfunding hebben nu recht op 4 maanden betaald geboorteverlof. Het vroeg heel wat overleg met sociale secretariaten en specialisten arbeidsrecht om dat rond te krijgen, maar als signaal kan dat natuurlijk wel tellen!

Dan vormt het voor de vzw zeker een meerwaarde dat u advocaat bent?

Mr. Caroline Daniels: Het helpt inderdaad dat ik zelf advocaat ben, zo kijk ik bijvoorbeeld alle belangrijke contracten na. Ik doe dat niet alleen, ik spreek daarvoor soms ook mijn netwerk aan.

Confraters die interesse hebben om mee te werken, mogen mij zeker contacteren!

Zet u zich nog voor andere goede doelen in?

Mr. Caroline Daniels: Ja, ik was bijvoorbeeld betrokken bij de opstart van vzw Doucheflux vzw (een vzw die daklozen douchefaciliteiten aanbiedt), en af en toe verleen ik ook nog wel eens juridisch advies aan andere vzw’s.

Wat neemt u uit uw werk als advocaat mee in uw vrij­wil­li­gers­werk?

Mr. Caroline Daniels: Wel, sinds vorig jaar ben ik vennoot bij het advocatenkantoor resolut. en dat was een bewuste keuze: ik wou een eigen project in de advocatuur dat voldoende ruimte liet voor maatschappelijk engagement. Mijn medevennoten zitten wat dit betreft helemaal op dezelfde golflengte, dus niemand kijkt raar op als ik plots weghol naar een bestuursvergadering van Growfunding.

En wat neemt u van uw vrij­wil­li­gers­werk mee in uw ad­vo­ca­ten­prak­tijk?

Mr. Caroline Daniels: Een extra mildheid tegenover startende ondernemers. Advocaten in het ondernemingsrecht gaan er soms te snel vanuit dat het vanzelfsprekend is dat een startende onderneming alles zeer goed bijhoudt maar in de praktijk hebben starters soms zoveel aan hun hoofd en zien ze papierwerk al eens als een overbodige formaliteit, door mijn werk bij de vzw Growfunding heb ik dat beter leren begrijpen.

Ook interessant

Community
vrijdag 07 juni 2024

Dit was de advocatenrun 2024

Op zaterdag 1 juni 2024 vond de Advocatenrun plaats in het prachtige domein Puyenbroeck. Hoewel het geen zonovergoten editie was, bleef de regen gelukkig uit. Ontdek hier de winnaars!

Meer lezen
Community
donderdag 06 juni 2024

VJV verwelkomt nieuwe voorzitter en Juridisch Woord van het Jaar

Op 13 juni 2024 zal het Gentse podium opnieuw het toneel zijn voor een belangrijke aankondiging in de juridische wereld. Het tweede Juridisch Woord van het Jaar zal worden onthuld, een gebeurtenis die vorig jaar voor de eerste keer plaatsvond met het opvallende "tiktokjustitie" als winnaar.

Meer lezen