Ga verder naar de inhoud

Bijzondere opleiding Col­la­bo­ra­tie­ve on­der­han­de­lin­gen

Alleen collaboratieve advocaten mogen collaboratieve onderhandelingen voeren. Om te worden opgenomen op de lijst van collaboratieve advocaten, moet een advocaat onder meer een bijzondere opleiding volgen. Daarom organiseert de OVB de bijzondere opleiding Collaboratieve onderhandelingen.

De opleiding bestaat uit twee modules. Elke module levert u 15 punten permanente vorming op.

Ontdek wat de opleiding inhoudt en schrijf u in!

Leen Christiaens

Medewerker-specialist opleiding
Leen Christiaens

Deel dit artikel

Over col­la­bo­ra­tie­ve on­der­han­de­lin­gen

Een collaboratieve onderhandeling is een vertrouwelijke, vrijwillige en oplossingsgerichte aanpak van een juridisch conflict. De verschillende partijen, elk bijgestaan door een collaboratieve advocaat, proberen een duurzame en evenwichtige oplossing te vinden waar alle partijen zich kunnen in vinden. Hierbij wordt een vast traject gevolgd. 

De onderhandeling wordt niet alleen op grond van rechtsregels gevoerd. Ook de noden en belangen van zowel de cliënt als de tegenpartij die eventueel verder reiken dan zijn of haar rechten, worden in rekening gebracht. 

Naast een gedegen kennis van de procedure en de bijhorende onderhandelingstechnieken zijn goede emotionele en communicatievaardigheden dus onontbeerlijk. 

De bijzondere opleiding Collaboratieve onderhandelingen reikt u de theoretische kennis en de praktische vaardigheden aan die u daarvoor nodig hebt. 

Op­lei­dings­pro­gram­ma

Deze opleiding is praktisch en interactief. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen, rollenspelen en praktijkvoorbeelden. Elke module wordt verspreid over twee opleidingsdagen.

Volgende onderwerpen komen aan bod in module I: 

 • Principieel onderhandelen (volgens Fischer en Ury) 
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van de collaboratieve onderhandeling
 • De mind-set van de collaboratieve onderhandelingsprocedure 
 • De verschillende stappen van de collaboratieve onderhandelingsprocedure 
 • Deontologische en wettelijke aspecten van de collaboratieve onderhandeling 

Volgende onderwerpen komen aan bod in module II: 

 • Herhaling en kort overlopen tools niveau I
 • Herhaling van het traject van de volledige collaboratieve onderhandeling
 • Uitdieping van de onderrichtingen op het niveau van de communicatie, de identificatie van de belangen en behoeften en het omgaan met emoties:
  • Het rooster van behoeften volgens Fisher en Shapiro (omgaan met eigen emoties en rekening houden met die van anderen) aangevuld met praktijk
  • De communicatiekanalen (VAKOG) (Visueel – Auditief – Kinesthetisch – Olfactoir – Gustatoir: visueel, auditief, gevoelsmatig, geur en smaak)
  • De tools om een klimaat van vertrouwen te creëren
  • Omgaan met emoties (uitdieping van de reeds aangeleerde tools)
 • De optiefase (uitdieping van de creativiteitstools)
 • De beslissingsfase (uitdieping van de reeds aangeleerde tools en in het bijzonder meervoudige clustering)
 • De verschillende systemen in de collaboratieve onderhandelingen
 • Het betrekken van en omgaan met derden in de collaboratieve onderhandeling

Inschrijven

Module I

GroepLocatieDag 1Dag 2Max. # deelnemers
CO1 - 8CHasselt15 mei 202416 mei 202420
CO1 - 8DOostkamp3 juni 20424 juni 202420
 • Punten permanente vorming: 15
 • Aantal opleidingsuren: 15
 • Deelnameprijs: 700 euro

Module II

Inschrijven voor Module II is enkel mogelijk als u Module I succesvol afrondde. Na het afronden van Module I heeft u 18 maand(*) de tijd om Module II te volgen. Indien u dit niet doet, verliest u de erkenning als collaboratieve advocaat.

Groep

Locatie

Dag 1

Dag 2

Max. # deelnemers

CO2 - 4A

Hasselt

18 oktober 2023

19 oktober 2023

20

CO2 - 4B

Oostkamp

11 december 2023

12 december 2023

20

CO2 – 4C

Antwerpen

23 mei 2024

24 mei 2024

20

CO2 – 4D

Gent

24 juni 2024

25 juni 2024

20

CO2 - 4E

Gent

19 augustus 2024

20 augustus 2024

20

CO2 - 4F

Antwerpen

22 augustus 2024

23 augustus 2024

20


 • Punten permanente vorming: 15
 • Aantal opleidingsuren: 15
 • Deelnameprijs: 700 euro

Voorwaarden

Een groep moet minstens uit 10 deelnemers bestaan opdat de les zal doorgaan. Bij minder deelnemers zal de groep helaas geannuleerd worden. 

Een goede groepsdynamiek en voldoende vertrouwen onder de deelnemers is van groot belang tijdens de opleiding. Daarom is het aangewezen dat u de volledige module in eenzelfde groep volgt.

Als u om een gegronde reden niet aanwezig kan zijn op de tweede lesdag, moet u de OVB vooraf en schriftelijk contacteren. De OVB zal bepalen of uw afwezigheid al dan niet gegrond is. Indien uw afwezigheid gegrond is kan U vervolgens met behoud van deelnameprijs aansluiten bij een andere groep. U zal in dat geval wel de volledige module opnieuw moeten volgen.

Er wordt ook verwacht dat u tijdig aanwezig bent. Als u later toekomt of vroeger vertrekt, kan u als niet aanwezig beschouwd worden.

Ontdek het Trai­ners­team

Fleur Goister

Fleur Goister, lid van de balie Provincie Antwerpen, is erkend collaboratieve advocaat en erkend bemiddelaar. Zij baat haar eigen nichekantoor uit en is daarnaast al enkele jaren plaatsvervangend rechter van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen.

Mr. Goister is een ervaren docent in bemiddeling. In september 2017 werd zij bestuurslid in de vakgroep ADR aan de Antwerpse balie. Sinds 2018 is zij ook actief bezig met de ontwikkeling van het collaboratief recht in België. Zij is auteur van een aantal publicaties, onder meer in het kader van ADR.

Marleen Heymans

Marleen Heymans, lid van de Gentse balie, is erkend collaboratieve advocaat en al 20 jaar bemiddelaar. Daarnaast is zij al jaren plaatsvervangend vrederechter in Gent.

Mr. Heymans is lesgever in de voortgezette opleiding bemiddeling aan de Universiteit Gent. Ze wordt daarnaast geregeld gevraagd als gastspreker over familierecht, erfrecht en bemiddeling, en geeft al jaren opleidingen in het kader van de beroepsopleiding van de OVB in Oost-Vlaanderen. Sinds 2018 is mr. Heymans actief bezig met het collaboratief recht als nieuwe rechtsfiguur binnen de ADR.

Michaël (Miek) Warson

Michaël (Miek) Warson is advocaat aan de balie van Limburg, erkend collaboratieve advocaat en erkend bemiddelaar. Hij is een ervaren conflictoplosser, auteur, docent (UCLL), lid van de ADR-commissie van de Limburgse balie, lid van de Commissie Gerechtelijk Recht en ADR van de OVB en tot voor kort was hij ook lid van de Algemene Commissie van de Federale Bemiddelingscommissie.

Als één van de auteurs van de voorbereidende teksten aan de wet van 18/06/2018 was hij direct actief bij de voorbereiding van het VIIIe deel van het Gerechtelijk Wetboek en dus van nabij betrokken bij de totstandkoming van de collaboratieve onderhandeling als één van de aangepaste oplossende formats (naast andere) in het juridisch landschap.


Marie Anne Devenyn

Marie-Anne Devenyn is lid van de Gentse balie, sinds 20 jaar werkzaam als bemiddelaar en sinds 2020 erkend collaboratieve advocaat.

Ze heeft jarenlange ervaring als lesgever onderhandelen en bemiddelen aan de universiteit Gent, evenals in het kader van de beroepsopleiding van de OVB in Oost-Vlaanderen.

Hoe word ik col­la­bo­ra­tie­ve advocaat?

Om te worden opgenomen op de lijst van collaboratieve advocaten, moet u:

 • een bijzondere opleiding volgen
 • de vereiste erkenning ontvangen
 • het charter voor collaboratieve advocaten ondertekenen

Als u aan alle criteria voldoet, wordt u toegevoegd aan de lijst van collaboratieve advocaten. U wordt op de website advocaat.be en op het Privaat Luik vermeld als collaboratieve advocaat.

Bijzondere opleiding

Een bijzondere opleiding collaboratief onderhandelen bestaat uit twee modules van 15 uur elk. De criteria waaraan een dergelijke opleiding moet voldoen, werden vastgelegd door een gezamenlijke paritaire commissie, opgericht tussen de OVB en de OBFG.

Erkenning

Na het doorlopen van de eerste module ontvangt u, na een schriftelijke aanvraag bij en goedkeuring door de raad van bestuur van de OVB, een erkenning. U moet vervolgens binnen de 18 maanden(*) na het beëindigen van de eerste module ook de tweede module volgen om uw erkenning te behouden. Zo niet, zal uw erkenning worden ingetrokken.

(*) In november 2020 besloot de gezamenlijke paritaire commissie collaboratieve onderhandelingen om die termijn met 18 maanden te verlengen, aangezien het, gelet op de coronasituatie op dat moment, niet mogelijk was om deze opleiding te organiseren. Deze verlenging is geldig voor advocaten die tot en met 2022 module I hebben gevolgd. Wie in 2023 start met module I moet binnen de termijn van 18 maanden module II volgen om de erkenning te behouden.

Charter

Ten slotte moet u ook het charter voor collaboratieve advocaten ondertekenen.

revolutie in de advocatuur Col­la­bo­ra­tief on­der­han­de­len als

Opvallend veel Vlaamse advocaten melden zich aan voor een opleiding over collaboratief onderhandelen. Waarom en wat betekent dat voor het juridische landschap?

We spreken met een lesgever en deelnemer: "Als ik zie hoeveel geschillen er in andere landen al met collaboratieve onderhandelingen worden opgelost, hebben we in België nog een grote achterstand."

Aanvraag tot erkenning

Vragen over

de opleiding zelf?

Contacteer dan onze medewerker van de opleiding.

Vragen over

de betaling of voorwaarden?

Contacteer dan onze administratieve medewerker.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Leen Christiaens

Medewerker-specialist opleiding

Laurence Lambert

Jurist studiedienst

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Opleidingsinstituut On demand
donderdag 09 november 2023

Dag van de Ondernemer: mis deze webinars niet

Op 17 november, ter ere van de Dag van de Ondernemer, hebben we drie boeiende webinars gepland die gericht zijn op de advocatuur en ondernemerschap. Deze sessies beloven inzichtelijke discussies en waardevolle informatie te bieden voor advocaten.

Meer lezen
Onderhandelen
Opleidingsinstituut Collaboratieve onderhandelingen
donderdag 31 augustus 2023

Een fijn verhaal over een succesvolle collaboratieve onderhandeling.

Mr. Kathleen De Cuyper en mr. Jorden Wouters, beiden verbonden aan de Nederlandstalige Orde bij de balie Brussel, volgden bij de OVB samen de opleiding collaboratieve onderhandelingen. Ze hebben zonet een succesvolle collaboratieve onderhandeling achter de rug. In een interview met hen en de cliënt van mr. Wouters willen ze u warm maken om de opleiding te volgen. Temeer nu er wetgeving in de maak is waardoor het collaboratief akkoord in de toekomst ook zal kunnen worden gehomologeerd. Vanaf eind september starten er nieuwe opleidingssessies.

Meer lezen
Opleidingsinstituut Salduz
vrijdag 07 juli 2023

Hoe gaat u best om met minderjarige verdachten?

Behaalde u al het Supralat-certificaat én het certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht? Dan is onze nieuwe opleiding iets voor u! Die gaat in op de bijzondere kwetsbaarheid van minderjarigen tijdens een verhoor. Verwacht u aan rondetafelgesprekken, interactie en een rollenspel. U gaat naar huis met heel wat nieuwe vaardigheden.

Meer lezen
Podcast Opleidingsinstituut
dinsdag 04 juli 2023

Energierecht, krijgt u het er ook al warm van?

Energiedelen, energietransitie, renovatieverplichting, warmtenetten, het zijn termen die heel actueel zijn. Logischerwijs hebben rechtzoekenden dan ook al eens vaker een advocaat nodig die thuis is in dergelijke materies. In deze podcast Ten Gronde hoort u twee advocaten die de nodige expertise hebben opgebouwd in het energierecht: mr. Tim Vermeir en mr. Thomas Vandenberghe.

Meer lezen
Opleidingsinstituut
maandag 22 mei 2023

Word lid van onze erkenningscommissie permanente vorming

Word lid van onze erkenningscommissie permanente vorming en bepaal mee welke aanvragen al dan niet erkend worden voor punten permanente vorming.

Meer lezen
Opleiding Supralat 2022
Opleidingsinstituut
dinsdag 25 april 2023

OVB blikt tevreden terug op 1 jaar Opleidingsinstituut

Op 11 januari van dit jaar blies het Opleidingsinstituut 1 kaarsje uit en het loopt als een trein want het voorbije jaar volgden al bijna 6000 advocaten een of andere opleiding via het Opleidingsinstituut. Erik Schellingen is als OVB-bestuurder bevoegd voor het OI, hij is oprecht blij dat de OVB werk gemaakt heeft van zo'n digitaal leerplatform.

Meer lezen
Opleidingsinstituut
donderdag 06 april 2023

Nieuwe opleiding: privaat aannemingsrecht en bouwrecht

Het eerste deel van deze opleiding focust op het nieuwe verbintenissenrecht op de bouwsector en het aannemingscontract. Die wetgeving heeft belangrijke gevolgen voor de contracten tussen de verschillende vastgoedspelers. In het tweede deel staan we stil bij de relevante rechtspraak rond aanneming en onderaanneming.

Meer lezen
Welzijn Opleidingsinstituut
woensdag 05 april 2023

Vanuit stress-management naar optimale communicatie

Samen met u willen we in deze co-creatiesessie een opleidingstraject uitstippelen rond mentaal welzijn van en voor advocaten. In kleine groep delen we in een open dialoog ervaringen met elkaar en krijgt u concrete inzichten en handvaten mee.

Meer lezen
Opleiding
Opleidingsinstituut
vrijdag 13 januari 2023

Nieuwe richtlijnen aanvragen kmo-portefeuille

Wanneer u zich inschrijft voor een opleiding die in aanmerking komt voor de subsidiemaatregel, kan u nog steeds de betaling via kmo-portefeuille aanvinken. Nieuw is dat u nu moet wachten om de steunaanvraag in te dienen tot u van ons een e-mail ontvangt dat de opleiding kan worden betaald.

Meer lezen