Ga verder naar de inhoud

Praktische informatie Over opleidingen

De OVB organiseert regelmatig opleidingen in het kader van de permanente vorming.

Op deze pagina vindt u algemene en praktische informatie over hoe u kan inschrijven en betalen voor opleidingen van de OVB. U leest hier eveneens de geldende voorwaarden.

Leen Bosmans

Medewerker-specialist opleiding
Leen Bosmans

Deel dit artikel

Ontdek hier alle soorten opleidingen in het Opleidinginstituut

Inschrijven en betalen

Inschrijven voor een opleiding van de OVB doet u via de applicatie Opleidingsinstituut.

Bij uw inschrijving kan u kiezen voor volgende betaalmethodes:

 • U betaalt het volledige bedrag via elektronische betaling.
 • Bij een deelnameprijs vanaf 100 euro kan u gebruik maken van de kmo-portefeuille, de subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid.

Betalen met kmo-portefeuille

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als u voor het eerst gebruik maakt van de maatregel, moet u uw onderneming eerst registreren.

U kan de subsidieaanvraag tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding indienen. Na die datum komt de Vlaamse overheid niet meer tussen en zal u de volledige deelnameprijs aan de OVB verschuldigd zijn. U moet dan het volledige bedrag overmaken op het rekeningnummer BE02 6301 3013 3340 van de Orde van Vlaamse Balies met vermelding van “titel van de opleiding opleiding + uw naam en voornaam”.

Bij het indienen van de aanvraag worden onder meer volgende gegevens gevraagd:

 • Erkenningsnummer van de OVB: DV.O103977.
 • Datum van overeenkomst: dat is de datum van uw inschrijving voor de opleiding. Die datum vindt u terug op uw persoonlijke fiche bij 'Punten (afwachting/niet goedgekeurd)'.
 • Aantal opleidingsuren: dat is het aantal uren opleiding. U vindt die informatie op de pagina over de opleiding op het Privaat Luik (bij Beroepsuitoefening, onder de titel 'Opleidingen').
 • Factuurnummer: de OVB is niet btw-plichtig en stelt dus geen facturen op. Bij het referentienummer vermeldt u de naam van de opleiding. Bij de mededeling volstaat uw naam en voornaam.

Deze subsidiemaatregel is enkel van toepassing als u uw vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest heeft. Als uw kantoor in het Brussels Gewest gevestigd is, kan u er dus geen gebruik van maken.

De OVB is sinds 2006 een erkend dienstverlener kmo-portefeuille voor de pijler opleidingen. Op 6 januari 2020 werd de erkenning verlengd tot 7 januari 2025.

Facturatie

De OVB is niet btw-plichtig en stelt dus geen facturen op. U vindt een bewijs van inschrijving bij ‘Mijn bestellingen’.

Annuleren en te­rug­be­ta­lin­gen

In sommige gevallen is het mogelijk uw deelname te annuleren en een terugbetaling te krijgen.

Webinars

 • Annuleren is mogelijk, schriftelijk en uiterlijk de dag voorafgaand aan de opleiding.
 • De betaalde deelnameprijs wordt dan teruggestort mits afhouding van 15,00 euro administratiekosten.
 • Na die datum is annuleren niet meer mogelijk en bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Als u gebruikmaakt van de kmo-portefeuille en u bent afwezig op de opleiding, zal uw kmo-aanvraag automatisch geannuleerd worden. Dat wordt beschouwd als laattijdig annuleren. U zal dus eveneens de volledige deelnameprijs verschuldigd zijn. U moet het volledige bedrag overmaken op het rekeningnummer BE02 6301 3013 3340 van de Orde van Vlaamse Balies, met de vermelding van "titel van de opleiding + uw naam en voornaam".

On-demand opleidingen

 • Annuleren is niet mogelijk.
 • Terugbetaling is niet mogelijk

Klassikale opleidingen

 • Annuleren is mogelijk, schriftelijk en uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de opleiding.
 • De betaalde deelnameprijs wordt dan teruggestort mits afhouding van 15,00 euro administratiekosten.
 • Na die datum is annuleren niet meer mogelijk en bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Als u gebruikmaakt van de kmo-portefeuille en u bent afwezig op de opleiding, zal uw kmo-aanvraag automatisch geannuleerd worden. Dat wordt beschouwd als laattijdig annuleren. U zal dus eveneens de volledige deelnameprijs verschuldigd zijn. U moet het volledige bedrag overmaken op het rekeningnummer BE02 6301 3013 3340 van de Orde van Vlaamse Balies, met de vermelding van "titel van de opleiding + uw naam en voornaam".

Punten permanente vorming

De punten permanente vorming worden automatisch toegevoegd aan uw puntenkaart, op voorwaarde dat u de opleiding effectief heeft bijgewoond en de deelnameprijs volledig heeft betaald.

Het bijwonen van de opleiding kan nagegaan worden via één van de volgende zaken:

 • Getekende aanwezigheidslijst met aankomst en vertrek.
 • Geregistreerde aanwezigheid door het scannen van de advocatenkaart.
 • Voltooide activiteit door het volledig bekijken van de opname bij een on-demand opleiding.
 • Geregistreerd tijdstip van aanmelden en afmelden bij het volgen van een webinar.

Per­soons­ge­ge­vens

Kwaliteitsevaluatie

De OVB verzamelt persoonsgegevens om een kwaliteitsevaluatie over opleidingen voor advocaten te kunnen laten uitvoeren door een extern auditbureau.

De OVB deelt deelnemerslijsten (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, balie) mee aan het extern auditbureau dat vervolgens steekproefsgewijs deelnemers contacteert. De persoonsgegevens worden enkel doorgeven aan die derde partij om de optimale organisatie en beoogde kwaliteitsdoelstellingen van de beroepsopleidingen te verzekeren en te verbeteren. Het auditbureau verwerkt die persoonsgegevens enkel voor intern gebruik waarna de OVB geanonimiseerde statistieken ontvangt.

Het volledige audittraject en de bijhorende informatie-uitwisseling van persoonlijke gegevens is conform de geldende privacywetgeving opgesteld. De OVB heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Daarnaast maakt de OVB ook gebruik van het evaluatieplatform Hello Customer. Verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor die evaluatie vindt u in hun privacy policy.

Foto's en beeldmateriaal

Daarnaast is het mogelijk dat er tijdens de opleiding foto's worden genomen en/of beeldmateriaal wordt aangemaakt van de sprekers of de deelnemers. In het kader van promotiedoeleinden kan dit materiaal door de OVB worden gepubliceerd op haar website, in OrdeExpress of via de volgende sociale mediakanalen: Facebook, LinkedIn en Twitter. Daardoor is het mogelijk dat er duidelijk herkenbare deelnemers worden afgebeeld.

Zoom

Voor het organiseren van webinars maken we gebruik van Zoom. Mogelijks wordt een webinar opgenomen. Die opnames kunnen achteraf ter beschikking worden gesteld op de andere platformen van de OVB.

Om punten permanente vorming te kunnen toekennen bij deelname aan een webinar, registreren we ook wanneer u aan- en afmeldt. Lees meer daarover in de privacy policy van Zoom.

Uw rechten

Alle deelnemers hebben een inzage- en correctierecht op zijn/haar persoonsgegevens die verwerkt worden in de bestanden van de OVB. U beschikt ook over het recht om u te verzetten tegen de verwerking. U kan daarvoor contact opnemen met de Orde van Vlaamse Balies.

Voor verdere informatie over persoonsgegevens en uw rechten, verwijzen wij u graag door naar onze privacy policy.

Soms gelden er Bijzondere voorwaarden

Bovenstaande inschrijvings- en betalingsmodaliteiten gelden algemeen. Wanneer er specifieke voorwaarden van toepassing zijn voor een bepaalde opleiding, worden die telkens op de pagina over die opleiding vermeld.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Leen Bosmans

Medewerker-specialist opleiding

Leen Christiaens

Medewerker-specialist opleiding

Tom Bauwens

Coördinator Opleidingsinstituut

Ellen Van Geert

Medewerker-specialist opleiding

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Applicatie Digitalisering
woensdag 20 december 2023

Digitaal handtekenen met uw advocatenkaart

Via de gratis applicatie 'DPA - Sign-A-Doc' kunt u een pdf-document of een procedurestuk dat u via DPA-Deposit naar de griffie verstuurt, van een rechtsgeldige digitale handtekening voorzien. Dat doet u met uw advocatenkaart.

Meer lezen
Online meeting
Applicatie
vrijdag 16 december 2022

Nieuwe applicatie GraydonCreditSafe

Via de nieuwe applicatie GraydonCreditsafe raadpleegt u belangrijke en gerichte informatie over bedrijven. Het opzoeken van een bedrijf is gratis, het genereren van een rapport is betalend.

Meer lezen
Applicatie Digitalisering
donderdag 17 maart 2022

Nieuw: digitaal handtekenen met uw advocatenkaart

Meer lezen
Computer
Vreemdelingenrecht Applicatie Digitalisering
computer
Applicatie
vrijdag 20 augustus 2021

JBox vanaf nu ook toegankelijk voor uw medewerker(s)

Meer lezen
Persoon houdt telefoon in de hand met de Itsme app geopend
Applicatie Digitalisering
donderdag 19 augustus 2021

Log veilig in via itsme® op het Privaat Luik

Meer lezen
Applicatie