Ga verder naar de inhoud

Elek­tro­nisch com­mu­ni­ce­ren met de RvV via J-Box vanaf 1 maart 2022

vrijdag 25 februari 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen advocaten procedurestukken ook elektronisch naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) versturen via J-Box, als alternatief voor de aangetekende zending via de post.

De Raad kan de advocaten die beschikken over een actieve J-Box via deze weg ook procedurestukken overmaken in plaats van via de post.

Ben Claes

Jurist studiedienst
Ben Claes

Deel dit artikel

Elek­tro­nisch com­mu­ni­ce­ren via J-Box

Vanaf 1 maart 2022 kunnen advocaten procedurestukken ook elektronisch naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) versturen via J-Box, als alternatief voor de aangetekende zending via de post.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan de advocaten die beschikken over een actieve J-Box eveneens via die weg procedurestukken overmaken in plaats van via de post.

Een wijziging van de wet van 15 december 1980 'betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' en het koninklijk besluit van 21 december 2006 'houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen' creëren die mogelijkheid.

Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2022.

Werkwijze versturen

Het overmaken van procedurestukken aan de Raad in de gewone procedure en in de versnelde procedure gebeurt naar dit J-Boxadres: RvV-CCE (Algemeen – Général).

Voor de procedure in 'Uiterst Dringende Noodzakelijkheid' (UDN) vervangt J-Box de fax. Advocaten kunnen vanaf 1 maart 2022 geen verzoekschrift meer indienen via fax, enkel nog via J-Box of via neerlegging op de griffie tijdens de openingsuren.

Het overmaken van procedurestukken aan de RvV in de UDN-procedure gebeurt naar volgende J-Boxadressen:

  • RvV - Procedure Uiterst Dringend NL voor de Nederlandstalige procedure
  • CCE - Procédure Extrême Urgence FR voor de Franstalige procedure

Werkwijze ontvangen

U moet wel over een actieve J-Box beschikken voor het ontvangen van procedurestukken. Die stukken zullen u in het verdere verloop van de UDN-procedure enkel via J-Box vanuit de RvV worden overgemaakt.

Na een synchronisatie van maximaal een paar uur, kan u berichten ontvangen en versturen.

Ook interessant

Digitalisering
woensdag 12 juni 2024

DPA schakelt versnelling hoger

Advocaten maken steeds meer gebruik van het DPA-platform, het Digital Platform for Attorneys, opgericht door de OVB en Avocats.be. Sinds de oprichting zo’n zes jaar geleden, werd de operationele werking beheerd door een feitelijke onderneming. Door de gestage groei tot een gezonde onderneming, is besloten om van DPA een volwaardige vennootschap te maken waarin beide communautaire ordes en alle Belgische balies aandeelhouder worden. De oprichtingsakte werd op 12 juni tijdens een uitzonderlijke algemene vergadering bekrachtigd.

Meer lezen
Digitalisering
dinsdag 21 mei 2024

Toegang tot notariële registers nu mogelijk via DPA

Notariële authentieke bronnen werden geïntegreerd in het DPA-platform. Vanaf nu kunt zo u het Centraal Register van Testamenten (CRT), het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH), en het Centraal Erfrechtregister (CER) direct raadplegen via de "Authentic Sources"-applicatie op het DPA-platform. Die functie versnelt het opvragen van informatie aanzienlijk, waarbij de tussenkomst van de Federatie van Notarissen niet meer nodig is.

Meer lezen