Ga verder naar de inhoud

Gedragscode

De Gedragscode bevat gedragsregels die wij als advocaten fundamenteel vinden over hoe we met elkaar horen om te gaan.

Ilse De Cuyper

Directeur HR & welzijn
Avatar

Deel dit artikel

De gedragsregels zijn opgevat als ethische regels en niet als nieuwe of bijkomende juridische of deontologisch bindende regels. Daarnaast wil deze code ook advocaten informeren over waar iemand steun kan vinden met zijn probleem. De Gedragscode is dus geen reglement, maar wel een communicatie-instrument dat kantoren kunnen overnemen en gebruiken.

Advocaten spenderen vaak meer tijd op kantoor dan thuis. Welzijn op kantoor is belangrijk en een goede balans tussen werk en privé veronderstelt ook dat de sfeer op het werk positief ervaren wordt.

Soms voelen advocaten zich evenwel gehinderd om hun wensen of zorgen te delen op kantoor. Vooral jongeren kunnen een zekere schroom ervaren en vragen zich af wat zij mogen verwachten van de oudere kantoorgenoten, of niet hoeven te aanvaarden ingeval van problemen.

Deze gedragscode zet bakens uit en helpt advocaten om, als dat nodig zou zijn, de eigen toestand te begrijpen en het gesprek aan te gaan.

“De Gedragscode is vooral een hulpmiddel. De meeste advocaten zullen er enkel in terugvinden wat zij allang weten en toepassen. Maar soms is het nodig principes in herinnering te brengen. Het is voor die gevallen dat de Gedragscode in de eerste plaats bedacht is.”
— - Peter Callens, voorzitter OVB en voorzitter commissie welzijn

De Gedragscode binnen uw kantoor

Advocatenkantoren kunnen deze gedragscode, al dan niet in een aan het kantoor aangepaste vorm of inhoud, een dwingender karakter geven binnen de eigen kantooromgeving.

Ethische regels

De Gedragscode is geen instrument is om repressief op te treden of om sancties op te leggen, maar wel een communicatie-instrument voor advocaten die zich in een kwetsbare positie voelen en zelf die positie willen verbeteren.

De Gedragscode is daarom niet bindend, maar wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld, kunnen er wel deontologische, juridische of zelfs strafrechtelijke gevolgen aan gegeven worden.

“Wie zich slachtoffer van onheus gedrag voelt, vindt hopelijk in deze Gedragscode steun om zijn of haar situatie te verbeteren en moeilijke gesprekken aan te gaan. Grenzen stellen is nodig, maar niet gemakkelijk en zeker niet ten aanzien van iemand van wie je afhankelijk bent. Elk beetje steun is dan welkom.”
— - Karel Vincent, commissielid welzijn

Ontstaan binnen de commissie welzijn

De commissie welzijn focust in deze Gedragscode op het omgaan met confraters en collega’s. Daarvoor hebben zij normen voorzien naast de bestaande deontologische normen, zonder daarbij te willen bepamperen of belerend te zijn.

Iemand die meent slachtoffer te zijn van onheus gedrag weet soms niet maar hij of zij terecht kan. Met die Gedragscode wordt hen een kader aangereikt om te kunnen spreken over zaken die hun welzijn negatief hebben beïnvloed.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Ilse De Cuyper

Directeur HR & welzijn

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Welzijn
vrijdag 26 mei 2023

Advocaat Bert Vanmechelen vecht (vaak letterlijk) voor het goede doel

Mr. Vanmechelen was vroeger profbokser. Vandaag is hij niet alleen advocaat maar ook voorzitter van de vzw Fighters Against Cancer. In een…
Meer lezen
CCBE Welzijn
vrijdag 26 mei 2023

Bent u weleens slachtoffer van agressie?

Verbale of fysieke agressie, bedreigingen, intimidatie, …: het kan niet door de beugel. Neem deel aan onze enquête om de problematiek in…
Meer lezen
Welzijn Opleidingsinstituut
woensdag 05 april 2023

Vanuit stress-management naar optimale communicatie

Samen met u willen we in deze co-creatiesessie een opleidingstraject uitstippelen rond mentaal welzijn van en voor advocaten. In kleine…
Meer lezen
Community Welzijn Video
dinsdag 14 juni 2022

Dit was de Advocatenrun

Meer lezen
Sven Mary
Welzijn Podcast
vrijdag 11 maart 2022

Openhartig gesprek met Sven Mary

Meer lezen
Joëlle Vandenbulck en Ilse De Cuyper
Welzijn Podcast
Welzijn
vrijdag 03 december 2021

Gloednieuw vertrouwensteam staat voor u klaar

Meer lezen