Ga verder naar de inhoud
donderdag 08 oktober 2020

Standpunt omzetting DAC6-richtlijn en het beroepsgeheim

De DAC6-richtlijn voorziet in een meldingsplicht voor belastingadviseurs van grensoverschrijdende fiscale constructies. De Belgische…
Meer lezen
woensdag 10 juni 2015

Standpunt gebruik onrechtmatig bewijs door fiscus

De Orde van Vlaamse Balies betreurt dat het Hof van Cassatie toelaat dat de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs mag gebruiken om het…
Meer lezen
vrijdag 13 februari 2015

Standpunt btw-listing

De Orde van Vlaamse Balies acht de verplichting om jaarlijks een btw-listing in te dienen niet verenigbaar met het beroepsgeheim en trekt…
Meer lezen
donderdag 13 november 2014

Standpunt prejudiciële vragen Grondwettelijk Hof over btw

De Orde van Vlaamse Balies stelt vast dat het Grondwettelijk Hof een aantal prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie en wacht het…
Meer lezen
vrijdag 18 april 2014

Standpunt Goede Vrijdagbeslissingen btw

In een beslissing E.T. nr. 125.682/3 formuleerden de Centrale Diensten antwoorden op 13 vragen die bij de OVB vanuit de praktijk (tweede…
Meer lezen
dinsdag 25 februari 2014

Standpunt fiscale tussenpersonen

De OVB neemt standpunt in ten aanzien van twee wetsvoorstellen die een verstrenging van de sanctiemaatregelen beogen ten aanzien van…
Meer lezen
dinsdag 18 februari 2014

Standpunt vuistregels btw

De OVB wil advocaten bewust maken van de verplichtingen die de onderwerping aan de btw met zich meebrengt. Hiervoor heeft de OVB 12…
Meer lezen

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Strafrecht Standpunt
vrijdag 12 mei 2023

Nieuwe SMS, nieuwe bezwaren

Het kabinet Justitie heeft haar vierde poging om justitie menselijker, sneller en straffer te maken ingediend in de Kamer. We bekijken het…
Meer lezen
Speeltuin
Publiekrecht Standpunt
vrijdag 30 december 2022

Nationaal toegangsverbod voor recreatiegebieden: gebouwd op los zand?

Een nieuw wetsvoorstel wil komaf maken met de jaarlijkse overlast in recreatiegebieden door te voorzien in een systeem van…
Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 08 december 2022

Klinkende overwinning voor het beroepsgeheim: HvJ geeft OVB gelijk in DAC6-zaak

In een belangrijk arrest heeft het Hof van Justitie vandaag geoordeeld dat de kennisgevingsplicht voor intermediairs bij fiscale…
Meer lezen
Fiscaal recht
dinsdag 22 november 2022

Fris uw kennis op over btw

Meer lezen
Bijstand
Fiscaal recht
maandag 24 mei 2021

DAC6 en beroepsaansprakelijkheid

Meer lezen
Fiscaal recht
maandag 15 maart 2021

Opnieuw twee DAC6-omzettingsnormen deels geschorst

Op verzoek van de BATL schorst het Grondwettelijk Hof voor de advocatuur enkele verplichtingen die voortvloeien uit het Waalse DAC6-decreet…
Meer lezen