Ga verder naar de inhoud
donderdag 08 oktober 2020

Standpunt omzetting DAC6-richtlijn en het beroepsgeheim

De DAC6-richtlijn voorziet in een meldingsplicht voor belastingadviseurs van grensoverschrijdende fiscale constructies. De Belgische wetgever heeft bij de omzetting van de richtlijn echter onvoldoende rekening gehouden met het beroepsgeheim van de advocaat.

Meer lezen
woensdag 10 juni 2015

Standpunt gebruik onrechtmatig bewijs door fiscus

De Orde van Vlaamse Balies betreurt dat het Hof van Cassatie toelaat dat de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs mag gebruiken om het bestaan van een belastingschuld aan te tonen.

Meer lezen
vrijdag 13 februari 2015

Standpunt btw-listing

De Orde van Vlaamse Balies acht de verplichting om jaarlijks een btw-listing in te dienen niet verenigbaar met het beroepsgeheim en trekt hiertegen naar de kortgedingrechter.

Meer lezen
donderdag 13 november 2014

Standpunt prejudiciële vragen Grondwettelijk Hof over btw

De Orde van Vlaamse Balies stelt vast dat het Grondwettelijk Hof een aantal prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie en wacht het arrest van dat Hof af.

Meer lezen
vrijdag 18 april 2014

Standpunt Goede Vrijdagbeslissingen btw

In een beslissing E.T. nr. 125.682/3 formuleerden de Centrale Diensten antwoorden op 13 vragen die bij de OVB vanuit de praktijk (tweede roadshow en helpdesk) waren opgeborreld. Op de meeste vragen krijgt de OVB het antwoord dat ze had gehoopt, maar wat betreft de btw-behandeling van tantièmes en winstuitkeringen in 2014 met betrekking tot prestaties uit 2013, komen de Centrale Diensten terug op een eerder ingenomen standpunt.

Meer lezen
dinsdag 25 februari 2014

Standpunt fiscale tussenpersonen

De OVB neemt standpunt in ten aanzien van twee wetsvoorstellen die een verstrenging van de sanctiemaatregelen beogen ten aanzien van fiscale tussenpersonen die medeplichtig zijn aan fraude en agressieve fiscale planning.

Meer lezen
dinsdag 18 februari 2014

Standpunt vuistregels btw

De OVB wil advocaten bewust maken van de verplichtingen die de onderwerping aan de btw met zich meebrengt. Hiervoor heeft de OVB 12 vuistregels opgesteld.

Meer lezen

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 11 januari 2024

Nieuwjaarsgeschenk van het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft op 11 januari 2024 opnieuw het beroepsgeheim van de advocaat beschermd in een bevestiging van zijn eerdere DAC6-rechtspraak. Ditmaal handelen de arresten over de omzettingsregelgeving op federaal niveau en op het niveau van de Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer lezen
Fiscaal recht
dinsdag 05 december 2023

FOD Financiën verduidelijkt: formulier stopzetting btw-activiteit na vereffening of faillissement

De FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een btw-activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement.

Meer lezen
Fiscaal recht
dinsdag 28 november 2023

Fris uw kennis op over btw

De prestaties van advocaten zijn sinds 1 januari 2014 aan de btw onderworpen. Lees de belangrijkste zaken die u moet weten over btw en raadpleeg alle relevante documenten en formulieren.

Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 20 juli 2023

Het Grondwettelijke Hof verdedigt opnieuw ons beroepsgeheim bij DAC6

Het Grondwettelijke Hof heeft vandaag opnieuw uitspraak gedaan met betrekking tot een Vlaams decreet dat de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen regelt. Het Hof respecteert opnieuw het beroepsgeheim van ons beroep.

Meer lezen
Strafrecht Standpunt
vrijdag 12 mei 2023

Nieuwe SMS, nieuwe bezwaren

Het kabinet Justitie heeft haar vierde poging om justitie menselijker, sneller en straffer te maken ingediend in de Kamer. We bekijken het ontwerp kritisch in de context van onze opmerkingen bij het voorontwerp.

Meer lezen
Speeltuin
Publiekrecht Standpunt
vrijdag 30 december 2022

Nationaal toegangsverbod voor recreatiegebieden: gebouwd op los zand?

Een nieuw wetsvoorstel wil komaf maken met de jaarlijkse overlast in recreatiegebieden door te voorzien in een systeem van gegevensuitwisseling over personen tegen wie een plaatsverbod voor zulke gebieden loopt. De OVB bespeurt hierin echter een te verregaande beperking van het recht op persoonlijke bewegingsvrijheid.

Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 08 december 2022

Klinkende overwinning voor het beroepsgeheim: HvJ geeft OVB gelijk in DAC6-zaak

In een belangrijk arrest heeft het Hof van Justitie vandaag geoordeeld dat de kennisgevingsplicht voor intermediairs bij fiscale constructies op maat, zoals bepaald in de DAC6-richtlijn, strijdig is met het recht op eerbiediging van de communicatie tussen advocaat en cliënt.

Meer lezen
Bijstand
Fiscaal recht
maandag 24 mei 2021

DAC6 en beroepsaansprakelijkheid

Meer lezen
Fiscaal recht
maandag 15 maart 2021

Opnieuw twee DAC6-omzettingsnormen deels geschorst

Op verzoek van de BATL schorst het Grondwettelijk Hof voor de advocatuur enkele verplichtingen die voortvloeien uit het Waalse DAC6-decreet en de Brusselse DAC6-ordonnantie.

Meer lezen