Ga verder naar de inhoud

Fris uw kennis op over btw

dinsdag 22 november 2022

De prestaties van advocaten zijn sinds 1 januari 2014 aan de btw onderworpen. Lees de belangrijkste zaken die u moet weten over btw en raadpleeg alle relevante documenten en formulieren.


Ben Claes

Jurist studiedienst
Ben Claes

Deel dit artikel

Door art. 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen werd sinds 1 januari 2014 de jarenlange btw-vrijstelling van advocaten opgeheven. Sindsdien moeten advocaten hun prestaties aan btw onderwerpen.

De concrete toepassing van de btw door advocaten wordt geregeld door de Circulaire AAFisc. nr. 47/2013 d.d. 20 november 2013 (bijgewerkt op 1 april 2017) op en de Beslissing btw nr. E.T. 126.564 d.d. 18 juli 2014.

Btw voor de advocaat-stagiair

Als advocaat-stagiair wordt u als normale belastingplichtige beschouwd in de zin van art. 4, §1 van het btw-wetboek.

U kunt evenwel ook kiezen voor de bijzondere regeling voor advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs als u geen andere met btw belaste activiteiten verricht dan de diensten die u verstrekt aan het kantoor waar u werkt. Daardoor worden uw btw-verplichtingen tot een minimum herleid.

De bijzondere regeling wordt in detail uiteengezet onder randnummers 164-188 van Circ. AAFisc. nr. 47/2013. In essentie houdt die in dat:

  • u zich bij uw btw-controlekantoor als belastingplichtige identificeert voor btw-doeleinden met het document 604A. Daarop kruist u in kader III, B vak 7 aan (“bijzondere regeling zonder indiening van btw-aangiften”).
  • u vrijwillig afziet van uw recht op aftrek van btw.
  • uw advocatenkantoor is gehouden tot voldoening van de verschuldigde btw.
  • uw advocatenkantoor in naam en voor rekening van u facturen moet opmaken met de vermelding “btw verlegd – Circulaire AAFisc. nr. 47/2013” en u daarvan een dubbel bezorgt.
  • u uiterlijk op 31 maart een opgave moet indienen van btw-belastingplichtige afnemers voor wie u tijdens het afgelopen kalenderjaar voor minstens 250 euro exclusief btw prestaties heeft verricht.
  • u vanaf 1 januari van het volgende jaar kunt overstappen naar de normale btw-regeling, tenminste als u uiterlijk op 15 december van het voorafgaande jaar uw btw-controlekantoor daarvan schriftelijk op de hoogte brengt.
  • u de bijzondere regeling kunt behouden, indien u naast uw diensten voor het advocatenkantoor nog andere met btw te belasten activiteiten verricht, zolang u het drempelbedrag van de vrijstelling voor kleine ondernemingen niet overschrijdt. Dat drempelbedrag is bepaald op een omzet van 15 000 EUR exclusief btw.

Ook interessant

Deontologie Fiscaal recht
donderdag 20 juli 2023

Het Grondwettelijke Hof verdedigt opnieuw ons beroepsgeheim bij DAC6

Het Grondwettelijke Hof heeft vandaag opnieuw uitspraak gedaan met betrekking tot een Vlaams decreet dat de administratieve samenwerking op…
Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 08 december 2022

Klinkende overwinning voor het beroepsgeheim: HvJ geeft OVB gelijk in DAC6-zaak

In een belangrijk arrest heeft het Hof van Justitie vandaag geoordeeld dat de kennisgevingsplicht voor intermediairs bij fiscale…
Meer lezen