Ga verder naar de inhoud
vrijdag 03 maart 2023

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeringen PRECURA OVV staat in voor de inkomensverzekering van de advocaten. Dat gebeurt via de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering PREVOCA.

Meer lezen
maandag 06 maart 2023

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening. Bijvoorbeeld bij laattijdige vordering of rechtsmiddel, foutief of onvolledig advies of optreden zonder mandaat.

Meer lezen
maandag 06 maart 2023

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering mandaten ondernemingsrechtbank

De polis 'Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van uitvoerders van gerechtelijke mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank' verzekert op een collectieve wijze de burgerlijke aansprakelijkheid van de advocaten van de aangesloten balies, voor hun activiteiten als gerechtelijk mandataris waarvoor ze zijn aangesteld door de ondernemingsrechtbank (of desgevallend in graad van beroep).

Meer lezen
dinsdag 07 maart 2023

Cyberverzekering

We sloten een cyberverzekering af met een collectieve cyberverzekeringspolis voor alle advocaten. Dankzij die polis bent u onder meer verzekerd voor schade als gevolg van cybercriminaliteit en eigen fouten waardoor inbreuk wordt gepleegd op de GDPR.

Meer lezen
dinsdag 07 maart 2023

Hospitalisatieverzekering

Bij hospitalisatie of ernstige ziekte biedt de hospitalisatieverzekering een tussenkomst in de medische kosten die u nog moet betalen na tussenkomst van het ziekenfonds.

Meer lezen
dinsdag 07 maart 2023

Insolvabiliteit

De polis insolvabiliteit biedt geen bescherming aan de advocaten zelf, maar wel aan de slachtoffers van advocaten voor de terugbetaling van fondsen, effecten of waarden die door een advocaat ontvangen en ontvreemd zijn ten gevolge van een oneerlijkheid begaan in de uitoefening van zijn/haar beroep.

Meer lezen
dinsdag 07 maart 2023

Insolvabiliteit mandaten ondernemingsrechtbank

De polis “Verzekering van de insolvabiliteit van uitvoerders van gerechtelijke mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank” verzekert op een collectieve wijze de insolvabiliteit van de advocaten van de toegetreden Vlaamse balies, voor hun activiteiten als gerechtelijk mandataris waarvoor ze zijn aangesteld door de ondernemingsrechtbank (of desgevallend in graad van beroep).

Meer lezen
dinsdag 07 maart 2023

Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders

Het Solidariteitsfonds heeft als doel voordelen toe te kennen aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, hun langstlevende echtgenoten, hun langstlevende partners (schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen geregistreerd volgens de wettelijke voorschriften) en hun wezen.

Meer lezen
dinsdag 07 maart 2023

Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen

Het wettelijk pensioen is veelal ontoereikend voor een zelfstandige. De OVB raadt u daarom het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (hierna: VAPZ) aan via de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen.

Meer lezen

Deze pagina’s, en de gegevens hierop vermeld, hebben een louter informatief karakter. Onverminderd de betrachting om die informatie juist en actueel bij te houden, kan de Orde van Vlaamse Balies niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste vermeldingen en/of de gevolgen hiervan. Aan deze webpagina's kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend; noch kan het in of buiten rechte worden aangewend als bewijs voor het bestaan, de inhoud of de dekking van de erop vermelde verzekeringsovereenkomsten. De verzekeringspolissen primeren op deze informatieve webpagina's.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Karlien Malfait

Directiemedewerker

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Collectieve voorzieningen Cybercriminaliteit
donderdag 28 maart 2024

Identiteitsfraude: laat u of uw medewerker niet vangen met valse e-mails voor betalingsverzoeken

We waarschuwen u voor een groeiende bedreiging in de vorm van identiteitsfraude via e-mail en CEO-fraude, waarbij oplichters misleidende e-mails sturen die lijken te zijn verzonden door vertrouwde leidinggevenden die een betalingsopdracht geven of vertrouwde begunstigden (cliënten of advocaten van de tegenpartij).

Meer lezen
Collectieve voorzieningen
donderdag 28 maart 2024

Let op voor (valse) auteursrechtenclaims bij gebruik van beelden op websites

We waarschuwen advocatenkantoren voor het gebruik van beelden en foto's op hun websites. Het is gebleken dat er - al dan niet malafide - bedrijven actief zijn die via geavanceerde AI-technologie gebruikers opsporen die beelden gebruiken waarop auteursrechten rusten, om vervolgens facturen te sturen voor het gebruik ervan.

Meer lezen
Stemming
Collectieve voorzieningen
dinsdag 12 maart 2024

Oproeping buitengewone algemene vergadering Voorzorgskas

De algemene vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP vindt plaats op 28 maart 2024 om 14u. Het enige agendapunt is het voorstel tot wijzigen van de technische grondslagen die van toepassing zijn op het aanvullend pensioenproduct “VAPZ”.

Meer lezen
Collectieve voorzieningen
vrijdag 25 augustus 2023

Nieuw gerechtelijk mandaat bij ondernemingsrechtbank vanaf 1 september 2023

Met ingang van 1 september 2023 biedt een nieuwe procedure schuldenaren de mogelijkheid om, nog voordat hun faillissement officieel wordt verklaard, de voorbereiding van de overdracht van hun activa (of een deel ervan) aan te vragen bij de rechtbank.

Meer lezen
Stemming
Collectieve voorzieningen
dinsdag 02 mei 2023

Oproeping algemene vergadering Voorzorgskas

De algemene vergadering van de Voorzorgskas vindt plaats op 24 mei 2023 om 15u in de Verkoopzaal van het Huis der Gerechtsdeurwaarders Brussel.

Meer lezen
Collectieve voorzieningen
vrijdag 21 april 2023

Alles wat u moet weten over uw collectieve voorzieningen

Wist u dat u als advocaat optimaal verzekerd bent dankzij alle voorzieningen die collectief werden afgesloten door de OVB? Bekijk onze on demand-opleiding daarover en krijg een praktische inkijk in al uw verzekeringen. Zo weet u op elk moment waarvoor u en uw praktijk precies gedekt zijn.

Meer lezen
Collectieve voorzieningen Podcast
vrijdag 10 februari 2023

Bent u zeker dat u als advocaat voldoende verzekerd bent?

Een advocaat die een kantoor opstart, heeft veel aan zijn hoofd. Een van de belangrijkste zaken daarbij is zorgen dat die goed verzekerd is. In deze podcast Ten Gronde overloopt onze woordvoerder Sofie Demeyer eens wat nu de meest interessante verzekeringen zijn en wat vaak over het hoofd gezien wordt. De antwoorden komen van bestuurder Hans De Meyer en mr. Jo de Meester.

Meer lezen
Overleg
Collectieve voorzieningen
vrijdag 16 december 2022

Wijziging verzekeringen voor mandaten ondernemingsrechtbanken

Het overdragen van vermogen naar de volgende generatie verloopt soms moeilijk. In onze nieuwe opleiding reiken twee ervaren sprekers u tools aan om een conflict te voorkomen door bv. erfovereenkomsten, en te genezen door bv. de gerechtelijke procedure vereffening-verdeling.

Meer lezen
Twee handen reiken naar elkaar
Collectieve voorzieningen
dinsdag 22 november 2022

Hiervoor bent u verzekerd

Meer lezen