Ga verder naar de inhoud
vrijdag 03 maart 2023

Sociale zekerheid

U valt als advocaat onder het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Voor de toepassing van het sociaal zekerheidsrecht worden advocaten als zelfstandigen beschouwd vanaf hun inschrijving bij de balie op de lijst van de stagiairs.

Meer lezen
vrijdag 03 maart 2023

Collectieve voorzieningen

De wettelijke voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid of pensioen blijken voor een zelfstandige vaak ontoereikend. De OVB streeft daarom een optimale verzekeringstoestand van de Vlaamse advocaat na en sloot enkele collectieve verzekeringen af. Lees voor wat u verzekerd bent.

Meer lezen
woensdag 15 februari 2023

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsmanagement en klantentevredenheid zijn belangrijk voor de advocaat en de rechtzoekende. Daarom stelden we voor u kwaliteitsnormen en aanbevelingen voor uw kantoororganisatie op. Zo kunt u de kwaliteit van uw dienstverlening toetsen aan de normen en waar nodig optimaliseren.

Meer lezen
donderdag 06 april 2023

Derdenrekening

Elke advocaat moet, hetzij zelf, hetzij via zijn kantoor, een afzonderlijke derdenrekening gebruiken voor financiële verrichtingen voor cliënten of derden. Lees meer over uw wettelijke en deontologische verplichtingen in dat verband.

Meer lezen
vrijdag 07 april 2023

Statuten van een advocatenvennootschap

Voor de oprichting van een advocatenvennootschap kan u vrijblijvend gebruikmaken van modelstatuten voor een BV. U moet de statuten voorafgaand overmaken aan uw stafhouder.

Meer lezen
vrijdag 07 april 2023

Medewerkersovereenkomst / overeenkomst samenwerkingsverband

De OVB stelt u modellen ter beschikking voor een medewerkersovereenkomst en een overeenkomst voor een samenwerkingsverband, zowel voor een associatie als voor een groepering.

Meer lezen
donderdag 06 april 2023

Antwoordbrief bedrijfsrevisor

Krijgt u naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar de vraag van uw cliënt of van zijn bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over bepaalde zaken waarin u uw cliënt bijstaat of heeft bijgestaan? De Orde van Vlaamse Balies brengt u omzendbrief 2016/4 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren even in herinnering.

Meer lezen
donderdag 06 april 2023

Detachering

Een advocaat kan voor een bepaalde tijd gedetacheerd worden om in een bedrijf bepaalde taken te vervullen. Die advocaat blijft advocaat en geen bedrijfsjurist. Hij blijft tijdens de detachering onderworpen aan de deontologie van de advocaat en moet erop letten dat hij daarover geen verwarring creëert.

Meer lezen
donderdag 06 april 2023

Conflictoplossing

Zit u met een probleem? Dan kan u hier terecht.

Meer lezen
vrijdag 07 april 2023

Digitaal communiceren met uw confraters, cliënten en andere partijen

De coronacrisis ligt al enige tijd achter ons, maar het heeft de digitalisering in stroomversnelling gezet. Wij geven u graag enkele richtlijnen daarover mee.

Meer lezen