Ga verder naar de inhoud

Iden­ti­teits­frau­de via e-mail/CEO-fraude Laat u of uw medewerker niet vangen met valse e-mails voor be­ta­lings­ver­zoe­ken

donderdag 28 maart 2024

We waarschuwen u voor een groeiende bedreiging in de vorm van identiteitsfraude via e-mail en CEO-fraude, waarbij oplichters misleidende e-mails sturen die lijken te zijn verzonden door vertrouwde leidinggevenden die een betalingsopdracht geven of vertrouwde begunstigden (cliënten of advocaten van de tegenpartij). In die frauduleuze e-mails wordt verzocht om betalingen uit te voeren naar een bankrekening die uiteindelijk in handen blijkt te zijn van de oplichters, in plaats van de daadwerkelijke begunstigde of zelfs in weerwil van een effectieve begunstigde als ook de betalingsopdracht in zijn geheel frauduleus was.

Nina Van Cauwenberge

Coördinator communicatie
Nina Van Cauwenberge

Deel dit artikel

Het fenomeen is het best gekend in de vorm van een e-mail of telefoon van de leidinggevende aan een medewerker om dringend geld te storten omdat deze eerste daartoe niet in de mogelijkheid is.

Het is van cruciaal belang dat advocatenkantoren extra voorzorgsmaatregelen nemen om zich te beschermen tegen CEO-fraude. Dat omvat onder meer het implementeren van strikte procedures voor het verifiëren van betalingsverzoeken, met name wanneer ze ontvangen zijn via e-mail. We sporen advocaten en hun medewerkers aan om elk verzoek om betaling zorgvuldig te controleren en, indien nodig, direct contact op te nemen met de vermeende afzender/opdrachtgever via een bevestigd telefoonnummer of een ander betrouwbaar communicatiekanaal om de authenticiteit van het verzoek te verifiëren.

Daarnaast benadrukken we dat bewustwording en training van het personeel essentieel zijn om te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van deze vorm van fraude. Door het personeel te informeren over de kenmerken van CEO-fraude en hen te voorzien van richtlijnen voor het herkennen van verdachte betalingsverzoeken, kunnen advocatenkantoren de kans op succesvolle oplichting verminderen.

Lees meer over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Collectieve voorzieningen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening. Bijvoorbeeld bij laattijdige vordering of rechtsmiddel, foutief of onvolledig advies of optreden zonder mandaat.

Meer lezen

Ook interessant

Collectieve voorzieningen
donderdag 28 maart 2024

Let op voor (valse) auteursrechtenclaims bij gebruik van beelden op websites

We waarschuwen advocatenkantoren voor het gebruik van beelden en foto's op hun websites. Het is gebleken dat er - al dan niet malafide - bedrijven actief zijn die via geavanceerde AI-technologie gebruikers opsporen die beelden gebruiken waarop auteursrechten rusten, om vervolgens facturen te sturen voor het gebruik ervan.

Meer lezen
Stemming
Collectieve voorzieningen
dinsdag 12 maart 2024

Oproeping buitengewone algemene vergadering Voorzorgskas

De algemene vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP vindt plaats op 28 maart 2024 om 14u. Het enige agendapunt is het voorstel tot wijzigen van de technische grondslagen die van toepassing zijn op het aanvullend pensioenproduct “VAPZ”.

Meer lezen