Ga verder naar de inhoud

Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening. Bijvoorbeeld bij laattijdige vordering of rechtsmiddel, foutief of onvolledig advies of optreden zonder mandaat.

U bent als advocaat gedekt voor fouten in de beroepsuitoefening bij Amlin Insurance (als hoofdverzekeraar) onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899 (hierna: Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang)).

De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & Benefits. De polis werd onderhandeld door de OVB.

De Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) trad op 1 januari 2013 in werking. De polis werd laatst vernieuwd met ingang van 1 januari 2020 en dat voor een duur van drie jaar.

Meld u aan om deze content te bekijken.