Ga verder naar de inhoud

In­sol­va­bi­li­teit mandaten on­der­ne­mings­recht­bank

De polis “Verzekering van de insolvabiliteit van uitvoerders van gerechtelijke mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank” verzekert op een collectieve wijze de insolvabiliteit van de advocaten van de toegetreden Vlaamse balies, voor hun activiteiten als gerechtelijk mandataris waarvoor ze zijn aangesteld door de ondernemingsrechtbank (of desgevallend in graad van beroep).

De verzekeraar van de polis is Allianz NV. De bemiddeling loopt via Vanbreda Risk & Benefits. De polis werd onderhandeld door de OVB.

De polis trad in werking op 1 januari 2020, voor een duurtijd van 3 jaren.

Meld u aan om deze content te bekijken.