Ga verder naar de inhoud

Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring mandaten on­der­ne­mings­recht­bank

De polis 'Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van uitvoerders van gerechtelijke mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank' verzekert op een collectieve wijze de burgerlijke aansprakelijkheid van de advocaten van de aangesloten balies, voor hun activiteiten als gerechtelijk mandataris waarvoor ze zijn aangesteld door de ondernemingsrechtbank (of desgevallend in graad van beroep).

De verzekeraar van de polis is Allianz. De bemiddeling loopt via Vanbreda Risk & Benefits. De polis werd onderhandeld door de OVB.

De polis trad in werking op 1 januari 2020.

Lees hieronder welke werkwijze u moet volgen om nieuwe en lopende mandaten te verzekeren. Die informatie is ook gebundeld in een overzichtelijke informatiefiche die onderaan deze pagina vindt.

Meld u aan om deze content te bekijken.