Ga verder naar de inhoud

In­sol­va­bi­li­teit

De polis insolvabiliteit biedt geen bescherming aan de advocaten zelf, maar wel aan de slachtoffers van advocaten voor de terugbetaling van fondsen, effecten of waarden die door een advocaat ontvangen en ontvreemd zijn ten gevolge van een oneerlijkheid begaan in de uitoefening van zijn/haar beroep. De uitgekeerde vergoedingen zullen teruggevorderd worden van de betrokken advocaat.

Deze verzekering werd door de OVB afgesloten bij Amlin Insurance (hoofdverzekeraar): verzekering van insolvabiliteit van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034900 (hierna: polis insolvabiliteit). Vanbreda Risk & Benefits treedt op als makelaar.

De polis insolvabiliteit trad in werking op 1 januari 2013. De polis insolvabiliteit werd laatst vernieuwd op 1 januari 2020 en dat voor een duur van drie jaar.

Meld u aan om deze content te bekijken.