Ga verder naar de inhoud

Let op voor (valse) au­teurs­rech­ten­claims bij gebruik van beelden op websites

donderdag 28 maart 2024

We waarschuwen advocatenkantoren voor het gebruik van beelden en foto's op hun websites. Het is gebleken dat er - al dan niet malafide - bedrijven actief zijn die via geavanceerde AI-technologie gebruikers opsporen die beelden gebruiken waarop auteursrechten rusten, om vervolgens facturen te sturen voor het gebruik ervan.

Nina Van Cauwenberge

Coördinator communicatie
Nina Van Cauwenberge

Deel dit artikel

U mag natuurlijk niet ongevraagd auteursrechtelijk beschermde beelden gebruiken. Doet u dat toch, dan kan de auteur of zijn vertegenwoordiger u daarvoor een vergoeding vragen. We merken echter ook een nieuwe vorm van fraude, waarbij de claim voor de inbreuk op de auteursrechten gesteld wordt door malafide organisaties die zelf geen recht hebben. U dreigt zo mogelijk zelfs twee maal in de kosten te draaien. Onze verzekeringsmakelaar Vanbreda Risks & Benefits specifieert dat dit specifieke probleem evenwel niet aanzien wordt als schadegeval, en dus ook niet gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, noch de cyberverzekering.

De opkomst van AI-technologieën die in staat zijn om auteursrechtelijk beschermd materiaal te detecteren en claims te genereren benadrukt de noodzaak van proactief beheer van inhoud op websites. We sporen advocatenkantoren dan ook aan om hun online aanwezigheid te controleren en ervoor te zorgen dat alle gebruikte beelden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot auteursrechten.

Zo voorkomt u mogelijke juridische en financiële problemen die kunnen voortvloeien uit inbreuk op auteursrechten.

Meer over uw collectieve voorzieningen

Collectieve voorzieningen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening. Bijvoorbeeld bij laattijdige vordering of rechtsmiddel, foutief of onvolledig advies of optreden zonder mandaat.

Meer lezen
Cybersecurity
Collectieve voorzieningen Cybercriminaliteit

Cyberverzekering

We sloten een cyberverzekering af met een collectieve cyberverzekeringspolis voor alle advocaten. Dankzij die polis bent u onder meer verzekerd voor schade als gevolg van cybercriminaliteit en eigen fouten waardoor inbreuk wordt gepleegd op de GDPR.

Meer lezen

Ook interessant

Collectieve voorzieningen Cybercriminaliteit
donderdag 28 maart 2024

Identiteitsfraude: laat u of uw medewerker niet vangen met valse e-mails voor betalingsverzoeken

We waarschuwen u voor een groeiende bedreiging in de vorm van identiteitsfraude via e-mail en CEO-fraude, waarbij oplichters misleidende e-mails sturen die lijken te zijn verzonden door vertrouwde leidinggevenden die een betalingsopdracht geven of vertrouwde begunstigden (cliënten of advocaten van de tegenpartij).

Meer lezen
Stemming
Collectieve voorzieningen
dinsdag 12 maart 2024

Oproeping buitengewone algemene vergadering Voorzorgskas

De algemene vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP vindt plaats op 28 maart 2024 om 14u. Het enige agendapunt is het voorstel tot wijzigen van de technische grondslagen die van toepassing zijn op het aanvullend pensioenproduct “VAPZ”.

Meer lezen