Ga verder naar de inhoud

So­li­da­ri­teits­fonds voor advocaten en ge­rechts­deur­waar­ders

Het Solidariteitsfonds heeft als doel voordelen toe te kennen aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, hun langstlevende echtgenoten, hun langstlevende partners (schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen geregistreerd volgens de wettelijke voorschriften) en hun wezen.

Het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders vzw (hierna: Solidariteitsfonds) werd op 10 juni 2004 opgericht op initiatief van de balies, de OVB, de OBFG en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Meld u aan om deze content te bekijken.