Ga verder naar de inhoud
vrijdag 07 april 2023

Standpunt wetsvoorstel beoordeling in volle rechtsmacht van vrijheidsberoving van vreemdelingen

We zijn voorstander van het uitbreiden van de bevoegdheid van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling zodat zij in volle…
Meer lezen
dinsdag 12 juli 2022

Standpunt beroepstermijnen Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Op vraag van de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken stelden we een advies op bij het wetsvoorstel…
Meer lezen
woensdag 18 november 2020

Standpunt videoverhoren in collectieve opvangcentra

De OVB stuurde het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 18 november 2020 een brief over het verhoor van…
Meer lezen
woensdag 05 februari 2020

Standpunt bevoegdheid voor toezicht op administratieve vrijheidsberoving van vreemdelingen

De OVB heeft het voorstel van procureur-generaal bij het Hof van Cassatie André Henkes om het wettigheidstoezicht op de administratieve…
Meer lezen
maandag 29 januari 2018

Standpunt woonstbetreding

Op 30 januari 2018 vond de hoorzitting plaats in de Commissie Justitie rond het wetsontwerp 2798 van 7 december 2017 tot wijziging van de…
Meer lezen
woensdag 05 juli 2017

Standpunt advies wetsontwerpen wijziging Vreemdelingenwet en Opvangwet

De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone hebben de Commissie voor Binnenlandse Zaken, de Algemene…
Meer lezen
dinsdag 12 juli 2016

Standpunt horen van asielzoekers in gesloten centra via videoconferentie

De OVB stuurde het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Statelozen (CGVS) op 12 juli 2016 een brief over het verhoor van asielzoekers…
Meer lezen
donderdag 25 juni 2015

Standpunt second draft declaration on Migration

De OVB steunt de draft second declaration on migration van 26 juni 2015.
Meer lezen
donderdag 19 juni 2014

Standpunt nieuwe procedureregels bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Bij de wet van 10 april 2014 (BS 21 mei 2014), in werking getreden op 1 juni 2014, worden verscheidene procedureregels bij de Raad voor…
Meer lezen
donderdag 06 februari 2014

Standpunt Elektronische procesvoering Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Op 30 januari 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 26 januari 2014 tot wijziging van het KB van 21 december 2006 houdende…
Meer lezen