Ga verder naar de inhoud
dinsdag 30 juli 2013

Wetgevingsdossier familie- en jeugdrechtbank

De wet van 30 juli 2013 tot invoering van de familie- en jeugdrechtbank werd op 27 september 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad op 1 september 2014 in werking. Lees het wetgevingsdossier hierover.

Meer lezen
dinsdag 26 augustus 2014

Wetgevingsdossier bewind

De eenmaking van de verschillende beschermingsstatuten voor wilsonbekwame personen gebeurde door de wet van 17 maart 2013 betreffende de beschermingsstatuten van de meerderjarige wilsonbekwame personen.

Meer lezen
woensdag 25 oktober 2017

Wetgevingsdossier hervorming erfrecht

Al worden er voorlopig geen potpourriwetten meer gepubliceerd, de grote hervormende wetten blijven elkaar opvolgen, ook van de Kamercommissie Justitie. Een eerste van die hervormingswetten werd gepubliceerd op 1 september 2017, met het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake.

Meer lezen
vrijdag 31 augustus 2018

Wetgevingsdossier huwelijksvermogensrecht

Lees de grondige analyse van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft (BS 27 juli 2018), en dit ten behoeve van de advocatuur en de rechtzoekenden.

Meer lezen
maandag 29 juli 2019

Wetgevingsdossier Potpourri VIII

Op 31 december 2018 verscheen de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie in het Belgisch Staatsblad, ook wel Potpourri VIII genoemd.

Die wet bracht voornamelijk, maar niet uitsluitend, wijzigingen aan in het Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek bij de wetgeving omtrent de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming. Daarnaast werden onder meer ook wijzigingen doorgevoerd aan het onderhoudsrecht, het afstammingsrecht, het rechterlijk gezag van gewijsde en de akten van rechtspleging.

Meer lezen
donderdag 08 augustus 2019

Wetgevingsdossier bewijsrecht

Op 14 mei 2019 werd de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoering van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Boek 8 omvat de gemoderniseerde en geactualiseerde bewijsregels. Het treedt in werking op 1 november 2020.

Meer lezen
vrijdag 12 juli 2013

Wetgevingsdossier integrale jeugdhulp

Het Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp werd op 13 september 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dat decreet trad op 1 maart 2014 in werking (met uitzondering van de artikelen 88 en 89 die op 1 januari 2015 in werking traden).

Meer lezen

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Ulrike Cerulus

Jurist studiedienst

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Videconferentie
Burgerlijk recht Strafrecht
vrijdag 08 december 2023

Wettelijk kader voor videoconferentie komt dichterbij

Het wetsontwerp tot organisatie van zittingen via videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures werd op 1 december 2023 in de Kamer ingediend. Meer dan een jaar geleden al adviseerden we bij het voorontwerp. We stellen vast dat onze inspanningen zich vertaald hebben in een sterkere tekst die de fysieke verschijning en de toestemming door de partijen centraal stelt en de rechten van verdediging beter waarborgt. Toch blijven er ook aandachtspunten.

Meer lezen
Burgerlijk recht
donderdag 30 november 2023

Wet statuut bewindvoerder gepubliceerd in BS

De wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon werd op 30 november 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet voert een statuut in voor de professionele bewindvoerder.

Meer lezen
Gesprek
Burgerlijk recht
vrijdag 10 november 2023

Statuut en vergoeding van de bewindvoerder wettelijk geregeld

Het wetsontwerp betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon werd op 26 oktober 2023 goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer (hierna wet statuut bewindvoerder). De wet voert een statuut in voor de professionele bewindvoerder, maar is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer lezen
Facturen
Burgerlijk recht
donderdag 13 juli 2023

Wat kan u doen als FOD Financiën u als bewindvoerder persoonlijk aanschrijft?

U las het misschien ook in de pers: Franstalige advocaten-bewindvoerders die aan de alarmbel trekken omdat de Federale Overheidsdienst hen persoonlijk aanschrijft om de schulden van hun beschermde personen te voldoen. Lees hier wat er aan de hand is en wat wij u adviseren om in zo'n situatie te doen.

Meer lezen
Overleg
Burgerlijk recht
woensdag 21 juni 2023

Voorontwerp wet inzake bewindvoering bedreigt kwalitatieve dienstverlening

We zijn voorstander van een wettelijke regeling voor de vergoeding van professionele bewindvoerders, voor zover die realistisch is en een kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk maakt. Het voorontwerp van de wet inzake bewindvoering brengt evenwel een kwaliteitsvolle dienstverlening van de professionele bewindvoerder in het gedrang.

Meer lezen
Burgerlijk recht
woensdag 21 juni 2023

Professioneel bewindvoerder? Neem deel aan de enquête!

We werken mee aan een empirisch-juridisch evaluatieonderzoek omtrent de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid.

Neem deel en formuleer uw aanbevelingen om de wet te verbeteren.

Meer lezen
Jeugdrecht
donderdag 30 maart 2023

Fase 2 van Jeugddelinquentiedecreet in werking getreden op 1 maart 2023

Op 1 maart 2023 trad het tweede luik van het Vlaams Decreet Jeugddelinquentierecht in werking. Vanaf die datum kunnen de maatregelen en sancties van gesloten oriëntatie en gesloten begeleiding worden opgelegd en uitgevoerd in een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling.

Meer lezen
Burgerlijk recht Scriptieprijs Video
donderdag 02 februari 2023

Chiara Kerckhof wint scriptieprijs

Chiara haalde aan de UGent 18 op 20 voor haar masterproef “Waarheidsvinding in het burgerlijk proces. De waarheids-en volledigheidsplicht in hoofde van de procespartijen”. Met die masterproef wint ze nu onze scriptieprijs.

Meer lezen
Overleg
Familierecht
woensdag 02 november 2022

Geen verplichte bemiddeling meer bij geweldzaken

Meer lezen