Ga verder naar de inhoud
woensdag 15 februari 2023

Standpunten burgerlijk recht

Meer lezen
dinsdag 31 januari 2023

Wetgevingdossiers burgerlijk recht

De OVB brengt wetgevingsdossiers uit over de voor de advocatuur belangrijke wetten. Een wetgevingsdossier bestaat doorgaans uit de nieuwe wetgeving, eventuele uitvoeringsbesluiten, een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en van hun inwerkingtreding en zo nodig een concordantietabel.

Meer lezen
dinsdag 31 januari 2023

Modellen & tabellen

De Orde van Vlaamse Balies biedt u met deze modellen een nuttig werkinstrument aan voor uw praktijk. Met die dynamische verzameling tracht zij de juridische actualiteit voor de advocatuur te implementeren. De modellen worden dan ook permanent aangepast en aangevuld.

Meer lezen

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Ulrike Cerulus

Jurist studiedienst

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Verbintenissenrecht Scriptieprijs Interview
vrijdag 09 februari 2024

Florian Pollefeyt wint Scriptieprijs 2023

Florian Pollefeyt studeerde af aan de faculteit rechtsgeleerdheid en criminologische wetenschappen aan de KU Leuven met eersteklas onderscheiding voor zowel zijn bachelor- als masterdiploma. Met zijn masterproef "(On)zin van de b2b-onrechtmatige bedingenleer na de hervorming van het verbintenissenrecht" heeft hij onze Scriptieprijs ter waarde van 2.500 euro in de wacht gesleept.

Meer lezen
Videconferentie
Burgerlijk recht Strafrecht
vrijdag 08 december 2023

Wettelijk kader voor videoconferentie komt dichterbij

Het wetsontwerp tot organisatie van zittingen via videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures werd op 1 december 2023 in de Kamer ingediend. Meer dan een jaar geleden al adviseerden we bij het voorontwerp. We stellen vast dat onze inspanningen zich vertaald hebben in een sterkere tekst die de fysieke verschijning en de toestemming door de partijen centraal stelt en de rechten van verdediging beter waarborgt. Toch blijven er ook aandachtspunten.

Meer lezen
Burgerlijk recht
donderdag 30 november 2023

Wet statuut bewindvoerder gepubliceerd in BS

De wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon werd op 30 november 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet voert een statuut in voor de professionele bewindvoerder.

Meer lezen
Gesprek
Burgerlijk recht
vrijdag 10 november 2023

Statuut en vergoeding van de bewindvoerder wettelijk geregeld

Het wetsontwerp betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon werd op 26 oktober 2023 goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer (hierna wet statuut bewindvoerder). De wet voert een statuut in voor de professionele bewindvoerder, maar is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer lezen
Facturen
Burgerlijk recht
donderdag 13 juli 2023

Wat kan u doen als FOD Financiën u als bewindvoerder persoonlijk aanschrijft?

U las het misschien ook in de pers: Franstalige advocaten-bewindvoerders die aan de alarmbel trekken omdat de Federale Overheidsdienst hen persoonlijk aanschrijft om de schulden van hun beschermde personen te voldoen. Lees hier wat er aan de hand is en wat wij u adviseren om in zo'n situatie te doen.

Meer lezen
Overleg
Burgerlijk recht
woensdag 21 juni 2023

Voorontwerp wet inzake bewindvoering bedreigt kwalitatieve dienstverlening

We zijn voorstander van een wettelijke regeling voor de vergoeding van professionele bewindvoerders, voor zover die realistisch is en een kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk maakt. Het voorontwerp van de wet inzake bewindvoering brengt evenwel een kwaliteitsvolle dienstverlening van de professionele bewindvoerder in het gedrang.

Meer lezen
Burgerlijk recht
woensdag 21 juni 2023

Professioneel bewindvoerder? Neem deel aan de enquête!

We werken mee aan een empirisch-juridisch evaluatieonderzoek omtrent de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid.

Neem deel en formuleer uw aanbevelingen om de wet te verbeteren.

Meer lezen
Jeugdrecht
donderdag 30 maart 2023

Fase 2 van Jeugddelinquentiedecreet in werking getreden op 1 maart 2023

Op 1 maart 2023 trad het tweede luik van het Vlaams Decreet Jeugddelinquentierecht in werking. Vanaf die datum kunnen de maatregelen en sancties van gesloten oriëntatie en gesloten begeleiding worden opgelegd en uitgevoerd in een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling.

Meer lezen
Burgerlijk recht Scriptieprijs Video
donderdag 02 februari 2023

Chiara Kerckhof wint scriptieprijs 2022

Chiara haalde aan de UGent 18 op 20 voor haar masterproef “Waarheidsvinding in het burgerlijk proces. De waarheids-en volledigheidsplicht in hoofde van de procespartijen”. Met die masterproef wint ze nu onze scriptieprijs.

Meer lezen