Ga verder naar de inhoud

GDPR-wijzer ge­ac­tu­a­li­seerd

donderdag 02 mei 2024

De GDPR-wijzer is een volledige toolkit voor u als advocaat over de praktische implementatie van de GDPR. De GDPR is geen statisch document. De interpretatie ervan en de concrete to do’s die daaruit volgen hebben daarom soms nood aan een herziening met een frisse blik. Om die reden zijn er recent tien GDPR-wijzeronderwerpen geüpdatet en is één extra onderwerp toegevoegd. Elk onderwerp bestaat uit een beknopte toelichting, concrete to do’s, praktische modellen en antwoorden op uw veelgestelde vragen.

Arthur Ockerman

Jurist studiedienst
Arthur Ockerman

Deel dit artikel

Updates

De onderstaande GDPR-wijzerfiches hebben elk een update gekregen. 

Concreet werden inzichten uit recente rechtspraak (van het Hof van Justitie van de Europese Unie) en uit recente uitspraken van de Gegevensbeschermingsautoriteit geïncorporeerd. Ook werden bepaalde verwijzingen naar richtsnoeren en andere leidende documenten geactualiseerd. Oude wetsartikelen werden vervangen door nieuwe wetsartikelen waar nodig. Bij sommige fiches werd een nieuwe FAQ toegevoegd.

Over het gebruik van vonnissen en arresten in een procedure Nieuwe fiche

Recent is een nieuw onderwerp toegevoegd aan de GDPR-wijzer: het (GDPR-conform) gebruik van vonnissen en arresten in een procedure

Het komt vaak voor dat de advocaat in het kader van een procedure vonnissen of arresten als stukken gebruikt. Die vonnissen of arresten bevatten vaak persoonsgegevens, met als gevolg dat de advocaat persoonsgegevens verwerkt en onder het toepassingsgebied van de AVG valt. 

Het is belangrijk dat de advocaat bij het gebruiken van vonnissen en arresten in een procedure de juiste reflexen toepast met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens.

Ook interessant

GDPR Kantoororganisatie Witwaspreventie
vrijdag 26 januari 2024

Herziene modelovereenkomst en informatieformulieren voor advocaten en cliënten

We actualiseerden de modelovereenkomst tussen advocaat en private cliënt (consument). Daarnaast stellen we een bijgewerkte versie ter beschikking van diverse formulieren om te voldoen aan uw informatieverplichtingen die voortvloeien uit het Wetboek van Economisch Recht, de GDPR, de witwaspreventiewet, de Codex Deontologie en het Gerechtelijk Wetboek.

Meer lezen
GDPR Digitalisering Podcast
vrijdag 21 april 2023

Hoe kunnen advocaten intelligent omspringen met artificiële intelligentie?

Digitalisering is een van de speerpunten in het beleidsplan van de OVB, ontwikkelingen zoals ChatGPT doen advocaten nadenken over een zinvol en vooral verantwoord gebruik van artificiële intelligentie in de uitoefening van hun beroep. In deze podcast Ten Gronde schetst Olivier Sustronck, advocaat maar ook gecertificeerd Data Protection Officer de digitale toekomst van de advocatuur.

Meer lezen