Ga verder naar de inhoud
maandag 01 juli 2013

Wetgevingsdossier advocatenakte

Op 1 juli 2013 werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van onder andere de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Meer lezen
zondag 01 januari 2017

Wetgevingsdossier beleidsnota Justitie 2017

Met zijn beleidsnota Justitie 2017 gaat minister van Justitie Koen Geens verder op de ingeslagen modernisering van Justitie. De studiedienst las de nota zorgvuldig na en bezorgt u hierbij een becommentarieerde samenvatting van de verschillende deelluiken.

Meer lezen
vrijdag 21 december 2018

Wetgevingsdossier Potpourri VIII

Op 31 december 2018 verscheen de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie in het Belgisch Staatsblad, ook wel Potpourri VIII genoemd.

Die wet bracht voornamelijk, maar niet uitsluitend, wijzigingen aan in het Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek bij de wetgeving omtrent de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming. Daarnaast werden onder meer ook wijzigingen doorgevoerd aan het onderhoudsrecht, het afstammingsrecht, het rechterlijk gezag van gewijsde en de akten van rechtspleging.

Meer lezen

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Gerechtelijk recht
dinsdag 24 oktober 2023

Word lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie

Hebt u interesse in het mandaat van lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC)? Lees dan aan welke voorwaarden u moet voldoen en stel u kandidaat uiterlijk op 31 oktober 2023.

Meer lezen
Werken
Gerechtelijk recht Digitalisering
vrijdag 19 mei 2023

Online beheer van fiscale procedures voor advocaten-bewindvoerders

Treedt u als advocaat ook op als bewindvoerder? En weet u dat u online de fiscale procedures voor uw cliënten bij de FOD Financiën kunt beheren? We zetten het voor u nog eens allemaal op een rij!

Meer lezen
Recht
Gerechtelijk recht Strafrecht
donderdag 04 mei 2023

OVB naar Grondwettelijk Hof tegen databank vonnissen en arresten

We hebben een vernietigingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 16 oktober 2022. Hoewel die wet eindelijk een databank opricht waarin vrijwel alle vonnissen en arresten van de rechterlijke orde zullen worden gepubliceerd, gebeurt dat niet op een manier die het recht op een eerlijk proces garandeert.

Meer lezen
Gerechtelijk recht
donderdag 16 maart 2023

Maak het informatieblad rechtsmiddelen over aan gerechtsdeurwaarder

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen verzoekt de advocatuur om het informatieblad rechtsmiddelen (nieuw artikel 780/1 Ger.W.) samen met de uitgifte over te maken aan de gerechtsdeurwaarder.

Meer lezen
Gerechtelijk recht
woensdag 02 november 2022

Rechtsplegingsvergoeding opnieuw verhoogd met 10%

Meer lezen
Gerechtelijk recht GDPR
Gerechtelijk recht
donderdag 22 september 2022

Evalueer de gewijzigde bemiddelingsprocedure

Meer lezen
Gerechtelijk recht