Ga verder naar de inhoud

Aan­be­ve­lin­gen voor de advocatuur Groeiende praktijk van der­de­par­tij­fi­nan­cie­ring

donderdag 20 juni 2024

We hebben een aantal aanbevelingen opgesteld voor advocaten in reactie op de groeiende praktijk van derdepartijfinanciering (DPF), die momenteel in België noch wettelijk, noch deontologisch is geregeld. Deze aanbevelingen nemen geen standpunt in over de controverses rond DPF en vormen geen bindende deontologische regels.

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

Aan­be­ve­lin­gen over de rol van de advocaat bij DPF

Onze aanbevelingen buigen zich over derdepartijfinanciering (DPF) en de rol van de advocaat. Verschillende thema’s komen daarbij aan bod: de onafhankelijkheid van de advocaat, erelonen, informatieverplichtingen en beroepsaansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim.

Zo blijft de advocaat gebonden door het beroepsgeheim en mogen ze geen informatie overmaken aan de financier zonder voorafgaande toestemming van de cliënt. De betaling van de erelonen van de advocaat door de financier staat de onafhankelijkheid van de advocaat dan weer niet in de weg volgens de aanbevelingen.

Toe­pas­sings­ge­bied

Anders dan in de andere landen waar vergelijkbare besluiten werden aangenomen, zijn onze aanbevelingen niet alleen op arbitrage, maar op alle vormen van commerciële DPF toepasselijk. Hoewel het besluit zich richt op DPF door professionele financiers, kan het ook als inspiratie dienen voor andere vergelijkbare financieringssituaties.

De besluiten van de buitenlandse balies en andere initiatieven hebben als inspiratiebron gediend. De commentaren onder de aanbevelingen zijn uitsluitend bedoeld als toelichting.

De aanbevelingen zijn in het Nederlands opgesteld, maar vanwege de internationale belangstelling voor DPF worden ze ook in het Engels en Frans beschikbaar gesteld.

Wat is der­de­par­tij­fi­nan­cie­ring?

Bij de klassieke vorm van DPF komt de financier tussen in de betaling van de advocatenkosten in ruil voor een deel van de opbrengst van de zaak. Partijen doen een beroep op DPF hoofdzakelijk op grond van overwegingen van liquiditeitsmanagement.

Voordat financiers in een bepaalde zaak financiering verlenen, voeren zij een uitgebreide due diligence uit om het risico van de financiering-investering te bepalen.

De financiering en de regels van de samenwerking tussen de financier en de gefinancierde partij worden vastgelegd in een uitgebreide overeenkomst.

Ook interessant

Gerechtelijk recht
vrijdag 07 juni 2024

Indexering van de rechtsplegingsvergoeding voortaan anders geregeld

Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 koppelt de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Op 5 juni 2024 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 mei 2024 gepubliceerd, dat een wijziging van het KB van 26 oktober 2007 doorvoert.

Meer lezen
Gerechtelijk recht Digitalisering
maandag 13 mei 2024

Digitaliseringswetten I, Ibis en II: een digitale bloemlezing

Tijdens de laatste maanden van deze legislatuur heeft de Kamer nog drie wetsontwerpen van de minister van Justitie goedgekeurd die bijdragen tot de digitalisering van de werking van justitie. We geven u een overzicht van de belangrijkste bepalingen die de advocatuur aanbelangen.

Meer lezen