Ga verder naar de inhoud

Lijst con­tact­ge­ge­vens Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

Raadpleeg de meest recente lijst met de contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Die vindt u onder de downloads onderaan.

Eind 2023 kregen we eindelijk toegang tot een gedetailleerde lijst met contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken, na jarenlang aandringen en een gerechtelijke uitspraak in ons voordeel.

Deze langverwachte lijst biedt advocaten de mogelijkheid om hun cliënten beter, efficiënter en sneller bij te staan. We zijn ervan overtuigd dat dit niet alleen de advocaten ten goede komt, maar alle betrokkenen in het vreemdelingenrecht.

Disclaimer

Deze contactgegevens zijn enkel ter verspreiding door de OVB onder haar leden.

Deze lijst is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de Orde van Vlaamse Balies, Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel. Externe publicatie van deze lijst of verstrekking aan of gebruik door anderen dan de geadresseerde of de leden van de Orde Vlaamse Balies is, tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken, niet toegestaan. De Dienst Vreemdelingenzaken kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte Informatie.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Laurence Lambert

Jurist studiedienst

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Vreemdelingenrecht
woensdag 08 mei 2024

Nieuw aanklampend terugkeerbeleid goedgekeurd door Kamer

Op donderdag 2 mei 2024 keurde de Kamer het wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor goed, dat een aanklampend terugkeerbeleid moet invoeren.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
donderdag 02 mei 2024

Voortaan D-visum met oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst

Sinds 15 januari 2024 moet de feitelijke partner van een Belg of derdelander met verblijfsrecht in België een D-visum aanvragen met het oog op het afsluiten van een huwelijk of wettelijke samenwoning in België als het oogmerk daarna gezinshereniging in België is. Men kan daarvoor dus geen C-visum meer vragen.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 02 februari 2024

Nieuw medisch getuigschrift voor verblijfsaanvragen

Een gewijzigde versie van het standaardmodel medisch getuigschrift is goedgekeurd volgens het ministerieel besluit van 15 december 2023. Dat model moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Vanaf 1 maart 2024 is het verplicht om dat nieuwe model te gebruiken.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 02 februari 2024

Wetswijzigingen in het vreemdelingenrecht goedgekeurd in Kamercommissie

In januari keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vier wetsontwerpen goed die de vreemdelingenwet wijzigen. Er komt niet alleen een specifieke administratieve verblijfsprocedure voor staatlozen, maar ook wordt het terugkeerbeleid verscherpt en worden de regels over gezinshereniging aangedraaid. Bij drie van die wetsontwerpen schreven we een advies.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 22 december 2023

Gedetailleerde contactgegevens Dienst Vreemdelingenzaken nu beschikbaar voor OVB-leden

De OVB heeft eindelijk toegang gekregen tot een gedetailleerde lijst met contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken, na jarenlang aandringen en een gerechtelijke uitspraak in ons voordeel.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 22 december 2023

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voegt advocatenreferentie toe aan berichten

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt dat op onze vraag vanaf nu in al haar correspondentie de advocatenreferentie zal worden opgenomen. Wanneer die referentie niet beschikbaar is, zal de naam van de rechtzoekende worden gebruikt. Een handige tip voor advocaten: zorg ervoor dat u zo snel mogelijk uw dossierreferentie vermeldt.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht Community
maandag 09 oktober 2023

Federale regering zoekt 2.000 extra tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers

De federale regering gaat op zoek naar 2.000 extra tijdelijke plaatsen voor deze winter, bovenop de plaatsen uit het winterplan van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. Daarvoor werd een nieuwe taskforce opgericht. Kent u eventuele locaties of panden die mogelijks als tijdelijk opvangcentrum zouden kunnen ingericht worden? Laat dat dan weten aan Fedasil.

Meer lezen
Rusland
Europees & internationaal recht
woensdag 27 september 2023

Economische en financiële sancties tegen Rusland en zijn burgers

Als reactie op de Russische inval in Oekraïne, vaardigde de Europese Unie eind februari een eerste reeks economische en financiële sancties uit tegen Rusland en enkele van zijn prominente burgers.

Wanneer u optreedt voor cliënten die banden hebben met Rusland, moet u met deze sancties rekening houden. Maar wat houden de daaraan verbonden verplichtingen precies in?

Meer lezen
Mannen vluchtelingen
Vreemdelingenrecht Rechten van de mens
donderdag 03 augustus 2023

Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk decreetwijziging over de taaltest Nederlands in het inburgeringstraject

Het Grondwettelijk Hof heeft een uitspraak gedaan waarbij een aantal artikelen van het Vlaamse decreet van 24 juni 2022 over het vormingspakket Nederlands tweede taal (NT2) binnen het inburgeringstraject zijn vernietigd. Het Hof heeft geoordeeld dat het ongrondwettig is om verplichte inburgeraars uit te sluiten van vrijstellingen, verminderingen en terugbetalingen van het inschrijvingsgeld voor het vormingspakket Nederlands tweede taal.

Meer lezen