Ga verder naar de inhoud

Lijst contactgegevens Dienst Vreemdelingenzaken

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

Vind hier de lijst met de contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Raadpleeg de meest recente lijst met de contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Die vindt u onder de downloads onderaan.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 22 augustus 2011 werd de Belgische Staat veroordeeld tot publicatie van de gegevens op de website van DVZ, wat niet gebeurde.

Daarom vroeg de OVB reeds meerdere malen een meer gedetailleerde lijst op. We zullen daarop blijven aandringen en die lijst vervolgens ter beschikking stellen.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Laurence Lambert

Jurist studiedienst

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Vergadering
Vreemdelingenrecht
donderdag 01 juni 2023

OVB overlegt met Directie-generaal consulaire zaken

De OVB overlegde met de Directie-generaal consulaire zaken (DGC) over procedures en communicatie met advocaten. Dat kadert in een reeks…
Meer lezen
Vreemdelingenrecht
woensdag 24 mei 2023

Oproep videogehoor bij CGVS of DVZ

Werd uw cliënt uitgenodigd voor een digitaal gehoor bij het CGVS of DVZ? Laat het ons weten!
Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 19 mei 2023

Werkwijze CGVS voor overmaken stukken opnieuw aangepast

Hoe bezorgt u stukken ter ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen…
Meer lezen
Vreemdelingenrecht
woensdag 10 mei 2023

Efficiëntere werking met Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Onze OVB-commissie vreemdelingenrecht kaartte een aantal praktische problemen over de werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen…
Meer lezen
Man en kind onderweg
Vreemdelingenrecht
dinsdag 11 april 2023

Positief over nieuw wetsvoorstel over beoordeling vrijheidsberoving van vreemdelingen

We adviseerden bij een wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet. We zijn onder meer voorstander van het uitbreiden van de…
Meer lezen
Vergadering vrouw
Vreemdelingenrecht
dinsdag 28 maart 2023

OVB overlegt met het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De OVB overlegde met het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) om te praten over de goede en voor…
Meer lezen
Europees & internationaal recht
donderdag 23 maart 2023

E-learning over Europese familiaalvermogensrechtelijke stelsels

De e-learning focust specifiek op de verordening inzake huwelijksvermogensstelsels en de verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen…
Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 10 maart 2023

OVB overlegt met de dienst vreemdelingenzaken

De OVB overlegde met de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over de vlotheid en efficiëntie van de procedure en de…
Meer lezen
Vreemdelingenrecht
maandag 27 februari 2023

Nieuwe werkwijze CGVS voor overmaken van stukken

Hoe bezorgt u stukken ter ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen…
Meer lezen