Ga verder naar de inhoud

Lijst con­tact­ge­ge­vens Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

Vind hier de lijst met de contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Raadpleeg de meest recente lijst met de contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Die vindt u onder de downloads onderaan.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 22 augustus 2011 werd de Belgische Staat veroordeeld tot publicatie van de gegevens op de website van DVZ, wat niet gebeurde.

Daarom vroeg de OVB reeds meerdere malen een meer gedetailleerde lijst op. We zullen daarop blijven aandringen en die lijst vervolgens ter beschikking stellen.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Laurence Lambert

Jurist studiedienst

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Vreemdelingenrecht Community
maandag 09 oktober 2023

Federale regering zoekt 2.000 extra tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers

De federale regering gaat op zoek naar 2.000 extra tijdelijke plaatsen voor deze winter, bovenop de plaatsen uit het winterplan van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. Daarvoor werd een nieuwe taskforce opgericht. Kent u eventuele locaties of panden die mogelijks als tijdelijk opvangcentrum zouden kunnen ingericht worden? Laat dat dan weten aan Fedasil.

Meer lezen
Rusland
Europees & internationaal recht
woensdag 27 september 2023

Economische en financiële sancties tegen Rusland en zijn burgers

Als reactie op de Russische inval in Oekraïne, vaardigde de Europese Unie eind februari een eerste reeks economische en financiële sancties uit tegen Rusland en enkele van zijn prominente burgers.

Wanneer u optreedt voor cliënten die banden hebben met Rusland, moet u met deze sancties rekening houden. Maar wat houden de daaraan verbonden verplichtingen precies in?

Meer lezen
Mannen vluchtelingen
Vreemdelingenrecht Rechten van de mens
donderdag 03 augustus 2023

Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk decreetwijziging over de taaltest Nederlands in het inburgeringstraject

Het Grondwettelijk Hof heeft een uitspraak gedaan waarbij een aantal artikelen van het Vlaamse decreet van 24 juni 2022 over het vormingspakket Nederlands tweede taal (NT2) binnen het inburgeringstraject zijn vernietigd. Het Hof heeft geoordeeld dat het ongrondwettig is om verplichte inburgeraars uit te sluiten van vrijstellingen, verminderingen en terugbetalingen van het inschrijvingsgeld voor het vormingspakket Nederlands tweede taal.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
dinsdag 18 juli 2023

DVZ antwoordt op onze prangende vragen

Op 9 februari 2023 overlegden we met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Een aantal vragen bleven toen onbeantwoord, dus bezorgden we hen die opnieuw schriftelijk bezorgd. U leest hier de antwoorden.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 14 juli 2023

OVB overlegt met Fedasil over opvangcrisis

De OVB overlegde met Fedasil over de opvangcrisis.

Dat overleg kadert in een reeks overlegmomenten met de relevante instanties binnen het vreemdelingenrecht.

Meer lezen
Overleg
Vreemdelingenrecht
vrijdag 14 juli 2023

OVB overlegt met kabinet staatssecretaris voor asiel en migratie

De OVB overlegde met het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor over procedures en de opvangcrisis.

Dat overleg kadert in een reeks overlegmomenten met de relevante instanties binnen het vreemdelingenrecht.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
maandag 10 juli 2023

CGVS lanceert proefproject rond asieldossiers

Vanaf september 2023 tot en met januari 2024 loopt een proefproject van het CGVS over de behandeling van asieldossiers. Deze zomer worden er daarvoor al vragenlijsten uitgestuurd aan de betrokken verzoeker. Het is van cruciaal belang dat de advocaat zijn cliënt daarin zo goed mogelijk bijstaat. Lees daarover meer.

Meer lezen
Vergadering
Vreemdelingenrecht
donderdag 01 juni 2023

OVB overlegt met Directie-generaal consulaire zaken

De OVB overlegde met de Directie-generaal consulaire zaken (DGC) over procedures en communicatie met advocaten. Dat kadert in een reeks overlegmomenten met de relevante instanties binnen het vreemdelingenrecht.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
woensdag 24 mei 2023

Oproep videogehoor bij CGVS of DVZ

Werd uw cliënt uitgenodigd voor een digitaal gehoor bij het CGVS of DVZ? Laat het ons weten!

Meer lezen