Ga verder naar de inhoud

Voortaan D-visum met oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst

donderdag 02 mei 2024

Sinds 15 januari 2024 moet de feitelijke partner van een Belg of derdelander met verblijfsrecht in België een D-visum aanvragen met het oog op het afsluiten van een huwelijk of wettelijke samenwoning in België als het oogmerk daarna gezinshereniging in België is. Men kan daarvoor dus geen C-visum meer vragen.

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

Wie in België wil huwen maar hier niet wil blijven wonen, kan nog steeds een C-visum (kort verblijf) vragen als men kan aantonen dat de aanvrager na het huwelijk het grondgebied terug zal verlaten.

De nieuwe D-visa zijn alleen nog bedoeld voor vreemdelingen die na hun huwelijk of wettelijke samenwoning in België willen blijven wonen en gezinshereniging willen vragen.

Nieuwe praktijk DVZ

Deze nieuwe praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kadert in diens discretionaire bevoegdheid op basis van artikel 9 Verblijfswet, en komt er naar aanleiding van rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) en het Hof van Justitie.

De staatssecretaris hief met de omzendbrief van 14 maart 2024 de omzendbrieven van 11 juli 2001 (geheel) en 21 juni 2007 (gedeeltelijk) op.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII).

Ook interessant

Vreemdelingenrecht
woensdag 08 mei 2024

Nieuw aanklampend terugkeerbeleid goedgekeurd door Kamer

Op donderdag 2 mei 2024 keurde de Kamer het wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor goed, dat een aanklampend terugkeerbeleid moet invoeren.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 02 februari 2024

Nieuw medisch getuigschrift voor verblijfsaanvragen

Een gewijzigde versie van het standaardmodel medisch getuigschrift is goedgekeurd volgens het ministerieel besluit van 15 december 2023. Dat model moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Vanaf 1 maart 2024 is het verplicht om dat nieuwe model te gebruiken.

Meer lezen