Ga verder naar de inhoud

Nieuw ge­rech­te­lijk mandaat bij on­der­ne­mings­recht­bank vanaf 1 september 2023

vrijdag 25 augustus 2023

Met ingang van 1 september 2023 treedt een reeks wijzigingen in werking binnen Boek XX WER die betrekking hebben op faillissementsprocedures. Een opvallende toevoeging is de introductie van een nieuwe procedure genaamd "Besloten voorbereiding van het faillissement" (ook bekend als "Préparation privée d’une faillite", zoals vastgelegd in de artikelen XX.97/1 tot en met XX.97/6 van het Wetboek van Economisch Recht, kortweg WER).

Die procedure biedt schuldenaren de mogelijkheid om, nog voordat hun faillissement officieel wordt verklaard, de voorbereiding van de overdracht van hun activa (of een deel ervan) aan te vragen bij de rechtbank.

Procedure ‘besloten voor­be­rei­ding van het fail­lis­se­ment’

Die procedure gaat uit van de veronderstelling dat de schuldenaar zich de facto in een faillissementssituatie bevindt, maar waarbij hij de rechtbank verzoekt om voorbereidende stappen te nemen om de overgang van het geheel of een deel van zijn activa te regelen, nog voordat het faillissement officieel wordt uitgesproken

Wanneer de rechtbank het verzoek inwilligt, wordt er een “beoogd curator” en een “beoogd rechter-commissaris” aangesteld. Die personen zullen, tenzij in uitzonderlijke gevallen, bij een daadwerkelijke faillietverklaring worden aangesteld als curator en rechter-commissaris.

Beoogd curator

De rol van de beoogd curator is om te onderzoeken in hoeverre het beoogde doel van de schuldenaar haalbaar is. Met andere woorden, de taak van de beoogd curator is gericht op onderzoek en niet op uitvoering.

Het is wel een nieuwe functie binnen de diverse gerechtelijke mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank, en waarvoor een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid moet gebeuren.

Dekking van de burgerlijke aan­spra­ke­lijk­heid

Voor advocaten die lid zijn van de balies Brussel NL, West-Vlaanderen, Gent, Dendermonde, Oudenaarde en Leuven en die zijn aangesloten bij de collectieve OVB polis "Gerechtelijke Mandaten Ondernemingsrechtbank", is het mogelijk om dit nieuwe mandaat van beoogd curator te verzekeren via de polis.

Dat doet u via de online applicatie en geldt ook voor de advocaten die op de curatorenlijst zijn opgenomen.

Concreet betekent dit dat wanneer een advocaat wordt aangesteld als beoogd curator, hij verplicht is om dat mandaat te verzekeren via de online applicatie. Als de advocaat later daadwerkelijk wordt aangesteld als curator, moet het mandaat als curator worden verzekerd via het RegSol-platform.

Meer info over:

2 mensen die een contract ondertekenen
Collectieve voorzieningen

Insolvabiliteit mandaten ondernemingsrechtbank

De polis “Verzekering van de insolvabiliteit van uitvoerders van gerechtelijke mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank” verzekert op een collectieve wijze de insolvabiliteit van de advocaten van de toegetreden Vlaamse balies, voor hun activiteiten als gerechtelijk mandataris waarvoor ze zijn aangesteld door de ondernemingsrechtbank (of desgevallend in graad van beroep).

Meer lezen

Ook interessant

Stemming
Collectieve voorzieningen
dinsdag 02 mei 2023

Oproeping algemene vergadering Voorzorgskas

De algemene vergadering van de Voorzorgskas vindt plaats op 24 mei 2023 om 15u in de Verkoopzaal van het Huis der Gerechtsdeurwaarders Brussel.

Meer lezen
Collectieve voorzieningen
vrijdag 21 april 2023

Alles wat u moet weten over uw collectieve voorzieningen

Wist u dat u als advocaat optimaal verzekerd bent dankzij alle voorzieningen die collectief werden afgesloten door de OVB? Bekijk onze on demand-opleiding daarover en krijg een praktische inkijk in al uw verzekeringen. Zo weet u op elk moment waarvoor u en uw praktijk precies gedekt zijn.

Meer lezen