Ga verder naar de inhoud

CENTRAAL IN­SCHRIJ­VINGS­RE­GIS­TER VOOR SOCIALE WONINGEN Update werking be­wind­voe­ring in Centraal In­schrij­vings­re­gis­ter

donderdag 02 mei 2024

Op 18 maart 2024 is het Centraal Inschrijvingsregister (CIR) voor kandidaat-huurders van sociale woningen van start gegaan. Dat register stelt kandidaten in staat om hun inschrijving online te starten, te bekijken of aan te passen. Zij kunnen evenwel het inschrijvingsdossier niet definitief indienen of bevestigen. Dat kan alleen u als de bewindvoerder of wettelijke vertegenwoordiger. We geven u een update over de werking van het register.

Nina Van Cauwenberge

Coördinator communicatie
Nina Van Cauwenberge

Deel dit artikel

Stand van zaken

Er doken enkele technische problemen op na de lancering. Lees de stand van zaken:

  • Naam bewindvoerder

In sommige dossiers verscheen niet de juiste naam van de bewindvoerder. Dat werd intussen opgelost, waardoor de juiste naam en voornaam in het dossier verschijnt.

  • Kandidaten wel/niet onder bewindvoering

Bepaalde kandidaten staan in het Centraal Inschrijvingsregister nog onder bewindvoering terwijl zij kunnen bewijzen dat de bewindvoering voorbij is. Of omgekeerd, ze staan niet onder bewindvoering volgens het centraal inschrijvingsregister terwijl dit wel zo is. Dat komt doordat dit nog foutief in het rijksregister staat en zo foutief doorstroomt naar het centraal inschrijvingsregister. Dat is nog niet opgelost.

Wat betekent dit voor uw dossiers?

De Vlaamse overheid is zich bewust van de impact van dit technisch probleem op het kandidatendossier van uw beschermde. Op dit moment loopt immers de actualisatieperiode waarbij de bewindvoerder of de kandidaat het dossier moet kunnen bevestigen. Zo niet, schrapt de woonmaatschappij dat dossier.

De woonmaatschappijen zullen evenwel dossiers onder bewindvoering niet schrappen als het dossier sinds 18 maart 2024 nog niet wijzigde en bevestigd werd. Zo worden onterechte schrappingen vermeden.

Oplossing in de maak

De Vlaamse overheid werkt aan een oplossing in het Centraal Inschrijvingsregister zodat de woonmaatschappij die informatie zelf kan aanpassen. We houden u daarvan op de hoogte.

Ondertussen raden wij u en uw beschermde aan om de gegevens bij de bron (namelijk de griffie) te laten aanpassen zodat die gegevens correct kunnen doorstromen naar het Centraal Inschrijvingsregister.

Meer informatie? Of heeft u vragen?

U vindt online informatie op www.vlaanderen.be/sociaalhuren. Via die webpagina kunt u ook het Centraal Inschrijvingsregister bereiken. 

Op deze webpagina’s vindt u ook een specifieke pagina voor professionele (welzijns-)actoren waar algemene informatie voor bewindvoerders staat.

Lees ook

Buren
Digitalisering

Inschrijvingen voor sociale woningen vanaf 18 maart 2024: Wat bewindvoerders moeten weten

Vanaf maandag 18 maart 2024 zal deze procedure overgaan naar het Centraal Inschrijvingsregister (CIR), een digitaal webplatform beheerd door het Agentschap Wonen in Vlaanderen. De inschrijfprocedure voor sociale woningen zal vanaf dan anders verlopen. Dit moet u weten.

Meer lezen
Facturen
Digitalisering

Centraal Inschrijvingsregister voor sociale woningen gelanceerd

Vanaf vandaag is het Centraal Inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders van sociale woningen van start gegaan. Dit register stelt kandidaten in staat om hun inschrijving online te starten, te bekijken of aan te passen. Voor bewindvoerders en wettelijke vertegenwoordigers is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de veranderingen en de rol die zij spelen in dit proces.

Meer lezen

Ook interessant

Digitalisering
dinsdag 21 mei 2024

Toegang tot notariële registers nu mogelijk via DPA

Notariële authentieke bronnen werden geïntegreerd in het DPA-platform. Vanaf nu kunt zo u het Centraal Register van Testamenten (CRT), het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH), en het Centraal Erfrechtregister (CER) direct raadplegen via de "Authentic Sources"-applicatie op het DPA-platform. Die functie versnelt het opvragen van informatie aanzienlijk, waarbij de tussenkomst van de Federatie van Notarissen niet meer nodig is.

Meer lezen
Gerechtelijk recht Digitalisering
maandag 13 mei 2024

Digitaliseringswetten I, Ibis en II: een digitale bloemlezing

Tijdens de laatste maanden van deze legislatuur heeft de Kamer nog drie wetsontwerpen van de minister van Justitie goedgekeurd die bijdragen tot de digitalisering van de werking van justitie. We geven u een overzicht van de belangrijkste bepalingen die de advocatuur aanbelangen.

Meer lezen