Ga verder naar de inhoud

DPA schakelt versnelling hoger

woensdag 12 juni 2024

Advocaten maken steeds meer gebruik van het DPA-platform, het Digital Platform for Attorneys, opgericht door de OVB en Avocats.be. Sinds de oprichting zo’n zes jaar geleden, werd de operationele werking beheerd door een feitelijke onderneming. Door de gestage groei tot een gezonde onderneming, is besloten om van DPA een volwaardige vennootschap te maken waarin beide communautaire ordes en alle Belgische balies aandeelhouder worden. De oprichtingsakte werd op 12 juni tijdens een uitzonderlijke algemene vergadering bekrachtigd.

Voor u verandert er niets: u blijft op dezelfde manier werken, met dezelfde ondersteuning en aanspreekpunten.

Nina Van Cauwenberge

Coördinator communicatie
Nina Van Cauwenberge

Deel dit artikel

Vernieuwing achter de schermen

Diplad CV, de IT-onderneming van de OVB en de vlaamse balies, bestaat al sinds 2014 en op 12 juni 2024 traden Avocats.be en de Franstalige en de Duitstalige balies toe tot Diplad. Deze nieuwe onderneming “DPA” wordt geleid door een paritair samengestelde raad van bestuur, die DPA transparanter en efficiënter zal leiden. Beslissingen zullen sneller worden genomen en de administratie wordt vereenvoudigd. 

Op die manier komt er meer tijd en budget vrij voor research en ontwikkeling van nieuwe applicaties, die advocaten, maar ook griffiers, magistraten en op termijn ook rechtzoekenden in de toekomst nog meer zullen ondersteunen.

Het DPA-platform wist steeds meer advocaten te overtuigen met een tiental applicaties en allerlei integraties met externe authentieke bronnen. Het werd tijd om de operationele werking naar een hoger niveau te tillen en deze feitelijke onderneming om te zetten naar een volwaardige vennootschap 'DPA'.
— Erik Valgaeren (bestuurder OVB) en Olivier Haenecour (bestuurder Avocats.be)

Een terugblik

De lancering van het digitaal platform voor advocaten kwam er destijds na de ondertekening van een protocol tussen de toenmalige minister van Justitie Geens en de juridische beroepen om de informatisering van justitie voor een deel door hen te laten voorfinancieren en uitwerken. De OVB sloeg de handen in elkaar met Avocats.be om een aantal applicaties die zij zelf het meest nodig hebben te moderniseren.

De eerste applicatie die werd uitgewerkt was DPA-deposit waarmee advocaten alle documenten in één zaak in één beweging kunnen opladen vanuit hun digitale kantooromgeving. Ze kunnen er ook online conclusies en stukken mee neerleggen bij de griffie van bijna alle Belgische rechtbanken, verzoekschriften en brieven sturen naar de griffie, vonnissen ontvangen van rechtbanken en ze tegelijkertijd versturen naar confraters of derden. Vooral tijdens de Corona pandemie bleek de applicatie zijn nut te hebben en ook nadien werd ze voor de meeste advocaten al snel een onmisbare en dagelijkse werktool.

Ook het Centraal Register Solvabiliteit, het digitaal platform voor faillissementsdossiers, werd als RegSol in het DPA-platform geïntegreerd. Via dat digitaal platform voor insolventiedossiers kunnen rechtbanken (rechters, rechter-commissarissen, gedelegeerd rechters en griffiers), curatoren, schuldenaars en schuldeisers alle documenten van een insolventiedossier online aanmaken, opslaan, ondertekenen en uitwisselen. Een gelijkaardig platform voor de collectieve schuldenregeling van particulieren, JustRestart, zag vorig jaar het daglicht.

Ook interessant

Digitalisering
dinsdag 21 mei 2024

Toegang tot notariële registers nu mogelijk via DPA

Notariële authentieke bronnen werden geïntegreerd in het DPA-platform. Vanaf nu kunt zo u het Centraal Register van Testamenten (CRT), het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH), en het Centraal Erfrechtregister (CER) direct raadplegen via de "Authentic Sources"-applicatie op het DPA-platform. Die functie versnelt het opvragen van informatie aanzienlijk, waarbij de tussenkomst van de Federatie van Notarissen niet meer nodig is.

Meer lezen
Gerechtelijk recht Digitalisering
maandag 13 mei 2024

Digitaliseringswetten I, Ibis en II: een digitale bloemlezing

Tijdens de laatste maanden van deze legislatuur heeft de Kamer nog drie wetsontwerpen van de minister van Justitie goedgekeurd die bijdragen tot de digitalisering van de werking van justitie. We geven u een overzicht van de belangrijkste bepalingen die de advocatuur aanbelangen.

Meer lezen