Ga verder naar de inhoud

Een advocaat heeft toegang tot het Rijks­re­gis­ter – Maar niet zomaar.

donderdag 22 juni 2023

We worden overstelpt met vragen van rechtzoekenden die gemerkt hebben dat hun rijksregistergegevens geraadpleegd werden. Dat komt vermoedelijk door de recente aandacht daarvoor in de pers. Als advocaat mag u opzoekingen verrichten in het Rijksregister, maar daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. We zetten die voor u nog eens op een rij.

Dirk Chabot

Algemeen directeur
Dirk Chabot

Deel dit artikel

Twee uit­zon­de­rin­gen

Eigenlijk is het eenvoudig: de verwerking van het Rijksregisternummer is verboden. Er bestaan echter 2 uitzonderingen. Het is wel degelijk mogelijk op grond van: 

  • ofwel een wettelijke bepaling 
  • en/of op grond van een machtiging bekomen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

En dan nog zijn er voorwaarden waaraan moet voldaan worden. Voorwaarden die op hun beurt ingegeven zijn door dataminimalisatie en op zogenaamde doelbinding.

De advocaat heeft wel degelijk toegang tot het Rijksregister enerzijds op grond van wettelijke bepalingen (art 5, §1, 6° van Wet op het Rijksregister) en op basis van een viertal machtigingen die de OVB kreeg van de GBA en haar rechtsvoorganger.

Grosso modo komt het er op neer dat u als advocaat toegang heeft tot het Rijksregister in het kader van uw professionele werkzaamheden als advocaat. Voor het aanspannen, voeren en beëindigen van een juridische zaak en om handelingen te kunnen uitvoeren die het aanspannen van een geschillenprocedure voorafgaan.

Het is om die reden dat u bij raadpleging via het DPA-platform ook gevraagd wordt om een motivering op te geven.

Grosso modo komt het er op neer dat u als advocaat toegang heeft tot het Rijksregister in het kader van uw professionele werkzaamheden als advocaat. Voor het aanspannen, voeren en beëindigen van een juridische zaak en om handelingen te kunnen uitvoeren die het aanspannen van een geschillenprocedure voorafgaan.

Het is om die reden dat u bij raadpleging via het DPA-platform ook gevraagd wordt om een motivering op te geven.

Belang van motivering

De laatste dagen worden DPA en de OVB overstelpt met vragen van rechtzoekenden die gemerkt hebben dat hun Rijksregister geraadpleegd werd, dit waarschijnlijk naar aanleiding van ruchtbaarheid in de pers dat de burger dat kan nakijken. Steevast volgt dan de vraag wie en waarom. 

Wees gerust, de OVB, Avocats.be noch DPA beantwoorden deze vragen inhoudelijk. Art 11 van de Wet op de Toegang tot het Rijksregister verbiedt ons dat. Inhoudelijke zaken meedelen zou een schending uitmaken van het beroepsgeheim

Wij kijken na en melden slechts dat het een advocaat was (nooit wie) die de raadpleging deed en dat dit was in het kader van de uitoefening van zijn beroep (nooit waarom).

Het is dan ook van groot belang dat u aangeeft, motiveert, dat dit in het kader is van uw beroepswerkzaamheden. Dat staat bovendien met evenveel woorden opgenomen in de algemene voorwaarden voor de raadpleging van het Rijksregister onder artikel 13, waarmee u akkoord gaat als u het Rijksregister raadpleegt.

In het meest verregaande en doorgedreven verzoek zal het uiteindelijk de stafhouder zijn van de raadplegende advocaat, die met vanzelfsprekend inachtneming van het beroepsgeheim, zal verifiëren of de raadpleging in het beroepskader heeft plaats gevonden.

Ook interessant

Digitalisering Collectieve schuldenregeling
vrijdag 08 december 2023

JustRestart: een maand na lancering

Op 2 november 2023 werd JustRestart gelanceerd als het nieuwe digitale platform voor collectieve schuldenregeling. Sinds de lancering zijn er enkele technische problemen waar met de hoogste prioriteit aan wordt gewerkt. Lees de statusupdate na een maand.

Meer lezen
Cybercriminaliteit Digitalisering
vrijdag 08 december 2023

Gebruik vanaf 1 januari 2024 itsme® om veilig in te loggen via DPA

Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om in te loggen via DPA met uw advocatenkaart gekoppeld aan itsme® of met een sterk wachtwoord dat elke 60 dagen wijzigt. Dat geldt niet alleen voor alle DPA-applicaties, maar voortaan ook voor alle OVB-applicaties en onze website www.ordevanvlaamsebalies.be. Deze nieuwe aanpak vloeit voort uit ons streven naar veilige cybersecurity en draagt bij aan zowel uw eigen online bescherming als die van uw cliënten. Bovendien is het een verplichting die de cyber-verzekeraars ons opleggen willen we überhaupt nog gedekt zijn.

Meer lezen