Ga verder naar de inhoud
donderdag 16 februari 2023

Applicatie Salduz web

Meer lezen
maandag 20 maart 2017

Wetgevingsdossier Salduz

De Salduz-wetgeving beschermt personen die verdacht worden en verhoord worden via een recht op vertrouwelijk voorafgaand overleg met een advocaat en een recht op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor.

Meer lezen
woensdag 15 februari 2023

Info over Salduz applicatie

Via de Salduzweb-applicatie kan u zich opgeven om bijstand te verlenen bij het verhoor in het kader van de Salduz-wetgeving. Verbalisanten maken (navolgende) verhoren aan via de Salduzweb-applicatie. De applicatie zoekt vervolgens een advocaat.

Meer lezen

Wetgeving Salduz en Salduz bis

Op 1 januari 2012 trad de eerste Salduz-wet in werking (wet van 13 augustus 2011 - BS 5 september 2011). Die wet zette de Europese regels over bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor om in Belgisch recht. Ze breidde de rechten van verdachten voorafgaand en tijdens een verhoor aanzienlijk uit. Zo kan dankzij een permanentiedienst elke verdachte binnen de 2 uur een advocaat raadplegen.

De OVB vond die wettelijke regeling nog onvolmaakt en stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof. Dat volgde op 14 februari 2013 de argumentatie van de OVB op belangrijke punten.

Ondertussen nam de Europese Unie zelf ook een richtlijn aan met regels die nog meer bescherming bieden aan personen die verhoord worden. Zowel het recht op overleg als het recht op bijstand werden nog uitgebreid. Die richtlijn is ondertussen naar Belgisch recht omgezet door de wet van 21 november 2016 (BS 24 november 2016) die sinds 27 november 2016 van kracht is, ook gekend als Salduz bis.

Salduzweb

De Salduzpermanentie wordt volledig online georganiseerd via www.salduzweb.be. Via die website kunt u zich inschrijven en uw beschikbaarheid en prestaties ingeven.

Gebruik

Via de Salduzweb-applicatie kan u zich opgeven om bijstand te verlenen bij het verhoor in het kader van de Salduz-wetgeving. Verbalisanten maken (navolgende) verhoren aan via de Salduzweb-applicatie. De applicatie zoekt vervolgens een advocaat.

Afstand

Meerderjarigen mogen afstand doen van hun recht op bijstand tijdens het verhoor.

Minderjarigen mogen dat echter niet. Wij zijn op de hoogte gesteld dat advocaten steeds vaker minderjarigen op verhoor sturen met een briefje dat zij vertrouwelijk overleg hebben gehad en dus zonder bijstand van die advocaat kunnen verhoord worden. De OVB verzet zich uitdrukkelijk tegen praktijk. Minderjarige verdachten, per definitie kwetsbare personen, kunnen geen afstand doen van het recht op bijstand en advocaten mogen dit niet bevorderen of hieraan hun medewerking verlenen.

Nota over twee­de­lijns­bij­stand en Salduz

Niet alle verdachten in het kader van het verhoor (Salduz) hebben recht op juridische tweedelijnsbijstand. Meer daarover leest u in onze nota.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Elke Steylaerts

Coördinator rechtshulp
avatar

Sofie Kurz

Medewerker-specialist rechtshulp

Nico Moons

Jurist studiedienst
avatar

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Videconferentie
Burgerlijk recht Strafrecht
vrijdag 08 december 2023

Wettelijk kader voor videoconferentie komt dichterbij

Het wetsontwerp tot organisatie van zittingen via videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures werd op 1 december 2023 in de Kamer ingediend. Meer dan een jaar geleden al adviseerden we bij het voorontwerp. We stellen vast dat onze inspanningen zich vertaald hebben in een sterkere tekst die de fysieke verschijning en de toestemming door de partijen centraal stelt en de rechten van verdediging beter waarborgt. Toch blijven er ook aandachtspunten.

Meer lezen
Strafrecht
donderdag 26 oktober 2023

Advocaten verdienen meer bescherming in het nieuwe Strafwetboek

Tijdens een hoorzitting van de Kamercommissie Justitie over het ontwerp van Boek II van het nieuwe Strafwetboek, brak bestuurder Nicolaas Vinckier een lans voor een gelijke bescherming van advocaten tegen geweld en agressie in vergelijking met andere beroepsgroepen met een maatschappelijke functie.

Meer lezen
Strafrecht
donderdag 26 oktober 2023

Het voorstel van kaderwet gereglementeerde cannabismarkt op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel

OVB-commissielid mr. Jan Swennen vertegenwoordigde op dinsdag 24 oktober 2023 ons standpunt over het wetsvoorstel voor een gereglementeerde cannabismarkt tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie Justitie. Die wet zou onder bepaalde voorwaarden het gebruik van cannabis van de consument toestaan in social clubs of thuis. Het voorstel van kaderwet mist evenwel precisie onder andere door te vage begrippen.

Meer lezen
Vrouwen
Strafrecht
woensdag 04 oktober 2023

Minister volgt standpunt OVB over genitale verminking

Een tijd geleden ontvingen we een verzoek van het kabinet Justitie tot input bij een parlementaire vraag over de strafbaarstelling van vrouwelijke genitale verminking. Verbaasd waren we daarbij te lezen dat er voor het gebrek aan veroordelingen met de vinger werd gewezen naar de manier waarop de advocaat zijn cliënt zou verdedigen.

Meer lezen
Strafrecht Podcast
vrijdag 29 september 2023

Ervaringen van 3 advocaten die het terreurproces meemaakten

Op 15 september 2023 viel het doek over de grootste assisenzaak ooit in ons land. Over de straffen of de inhoud van het terreurproces gaan we het hier niet meer hebben, daarover is al genoeg gezegd en geschreven. We laten mr. Sanne De Clerck, mr. Nina Van Eeckhaut en mr. Jean-Christophe De Block aan het woord: 3 advocaten die het proces van het begin tot het einde hebben gevolgd, om te weten hoe zij het zelf allemaal beleefd hebben.

Meer lezen
Gevangenis
Strafrecht
donderdag 21 september 2023

Jaarverslag CTRG bevestigt (nog maar eens) overbevolking van gevangenissen

Het jaarverslag van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen illustreert de overbevolking van de gevangenissen en de impact ervan op allerhande grondrechten.

Meer lezen
Gevangenis
Strafrecht
dinsdag 29 augustus 2023

Wat verandert er aan de strafuitvoering op 1 september?

Op 1 september wijzigen er enkele zaken rond de wet externe rechtspositie, wet voorlopige hechtenis en de voorlopige invrijheidstelling overbevolking.

Meer lezen
Handboeien
Strafrecht
vrijdag 18 augustus 2023

Aanpassing van de verjaring van de strafvordering ligt op tafel

Er is een wetsontwerp ingediend in de Kamer tot hervorming van de strafprocedure voor wat betreft de verjaring van de strafprocedure en de extraterritoriale rechtsmacht.

Meer lezen
Gevangenis binnen 2
Strafrecht
donderdag 20 juli 2023

Aangepaste richtlijnen voor uw gevangenisbezoek

Ontdek hier de aanpassingen over de geldende toegangsregels en essentiële controle- en veiligheidsmaatregelen bij een bezoek aan de gevangenis.

Meer lezen