Ga verder naar de inhoud
donderdag 16 februari 2023

Applicatie Salduz web

Meer lezen
maandag 20 maart 2017

Wetgevingsdossier Salduz

De Salduz-wetgeving beschermt personen die verdacht worden en verhoord worden via een recht op vertrouwelijk voorafgaand overleg met een advocaat en een recht op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor.

Meer lezen
woensdag 15 februari 2023

Info over Salduz applicatie

Via de Salduzweb-applicatie kan u zich opgeven om bijstand te verlenen bij het verhoor in het kader van de Salduz-wetgeving. Verbalisanten maken (navolgende) verhoren aan via de Salduzweb-applicatie. De applicatie zoekt vervolgens een advocaat.

Meer lezen

Wetgeving Salduz en Salduz bis

Op 1 januari 2012 trad de eerste Salduz-wet in werking (wet van 13 augustus 2011 - BS 5 september 2011). Die wet zette de Europese regels over bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor om in Belgisch recht. Ze breidde de rechten van verdachten voorafgaand en tijdens een verhoor aanzienlijk uit. Zo kan dankzij een permanentiedienst elke verdachte binnen de 2 uur een advocaat raadplegen.

De OVB vond die wettelijke regeling nog onvolmaakt en stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof. Dat volgde op 14 februari 2013 de argumentatie van de OVB op belangrijke punten.

Ondertussen nam de Europese Unie zelf ook een richtlijn aan met regels die nog meer bescherming bieden aan personen die verhoord worden. Zowel het recht op overleg als het recht op bijstand werden nog uitgebreid. Die richtlijn is ondertussen naar Belgisch recht omgezet door de wet van 21 november 2016 (BS 24 november 2016) die sinds 27 november 2016 van kracht is, ook gekend als Salduz bis.

Salduzweb

De Salduzpermanentie wordt volledig online georganiseerd via www.salduzweb.be. Via die website kunt u zich inschrijven en uw beschikbaarheid en prestaties ingeven.

Gebruik

Via de Salduzweb-applicatie kan u zich opgeven om bijstand te verlenen bij het verhoor in het kader van de Salduz-wetgeving. Verbalisanten maken (navolgende) verhoren aan via de Salduzweb-applicatie. De applicatie zoekt vervolgens een advocaat.

Afstand

Meerderjarigen mogen afstand doen van hun recht op bijstand tijdens het verhoor.

Minderjarigen mogen dat echter niet. Wij zijn op de hoogte gesteld dat advocaten steeds vaker minderjarigen op verhoor sturen met een briefje dat zij vertrouwelijk overleg hebben gehad en dus zonder bijstand van die advocaat kunnen verhoord worden. De OVB verzet zich uitdrukkelijk tegen praktijk. Minderjarige verdachten, per definitie kwetsbare personen, kunnen geen afstand doen van het recht op bijstand en advocaten mogen dit niet bevorderen of hieraan hun medewerking verlenen.

Nota over twee­de­lijns­bij­stand en Salduz

Niet alle verdachten in het kader van het verhoor (Salduz) hebben recht op juridische tweedelijnsbijstand. Meer daarover leest u in onze nota.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Elke Steylaerts

Coördinator rechtshulp
avatar

Sofie Kurz

Medewerker-specialist rechtshulp

Nico Moons

Jurist studiedienst
avatar

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Strafrecht
vrijdag 07 juni 2024

Nieuwe regels voor plaatsvervangende rechters: voorrecht van rechtsmacht vervalt

De Digitaliseringswet II heft vanaf 28 november 2024 het voorrecht van rechtsmacht op voor plaatsvervangende rechters, rechters in ondernemingszaken en lekenrechters.

Meer lezen
Gevangenis binnen 2
Strafrecht
donderdag 30 mei 2024

Verlengd penitentiair verlof uitgebreid

Om de overbevolking te doen dalen en de omstandigheden in de gevangenissen te verbeteren, is het plafond van de uitgesloten strafmaat voor verlengd penitentiair verlof categorie A opgetrokken van meer dan 10 jaar naar meer dan 15 jaar.

Meer lezen
Handboeien
Strafrecht
vrijdag 19 april 2024

Nieuwe wetgeving over Salduz en videoconferentie aangenomen

De plenaire vergadering van de Kamer heeft twee wetsontwerpen goedgekeurd waarbij we in de loop van het wetgevingsproces een advies hebben afgeleverd. De stemming van een derde wetsontwerp waarbij we betrokken waren, over de persoon van de geesteszieke, is uitgesteld tot volgende week. De uiteindelijke balans is gemengd.

Meer lezen
Strafrecht
maandag 15 april 2024

Wetgever rijdt door het rood: een automatische uitvoering van het rijverbod is problematisch

We hebben op vraag van de Kamercommissie Mobiliteit een advies verleend over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegverkeerswet voor wat betreft de ingangsdatum van een verval tot het recht van sturen.

Meer lezen
Gevangenis binnen
Strafrecht
dinsdag 02 april 2024

Pilootproject Slachtofferapplicatie met elektronisch toezicht van start in Vlaanderen

Het Agentschap Justitie en Handhaving kondigt een pilootproject aan dat vanaf 15 april 2024 in Vlaanderen van start gaat. Het project, gericht op het verbeteren van de bescherming van slachtoffers, introduceert een benadering door middel van de slachtofferapplicatie gekoppeld aan elektronisch toezicht. Dit initiatief beoogt gemoedsrust en veiligheid te verlenen aan slachtoffers van ernstige misdrijven.

Meer lezen
Gevangenis binnen 2
Strafrecht
dinsdag 26 maart 2024

Gebruik van gsm in gevangenissen: richtlijnen voor advocaten

Advocaten hebben vanaf nu toestemming om tijdens de uitoefening van hun functie een gsm te gebruiken binnen gevangenisfaciliteiten. Deze toelating is echter onderhevig aan strikte voorwaarden om de orde en veiligheid binnen de inrichting te handhaven. Dat wordt gespecifieerd door een ministeriële omzendbrief nr. 1821 over toegangscontrole.

Meer lezen
Strafrecht
donderdag 14 maart 2024

Verstrekte toegang tot een advocaat moet Europese kritiek tegemoetkomen

Er is een wetsontwerp ingediend om Europese Richtlijnen over het recht op toegang tot een advocaat en het recht op vertaling verder/beter om te zetten. De aanpassingen zijn broodnodig. Na eerdere adviezen van de Europese Commissie, heeft zij de Belgische staat recent doorverwezen naar het Hof van Justitie. We schreven een advies bij de tekst in voorontwerp.

Meer lezen
Gevangenis binnen 2
Strafrecht
vrijdag 08 maart 2024

Verlengd penitentiair verlof ingevoerd om overbevolking tegen te gaan

FOD Justitie meldt dat er vanaf heden een nieuw verlofstelsel wordt ingevoerd als tijdelijke maatregel om de dramatische overbevolking in Belgische gevangenissen aan te pakken.

Meer lezen
Gevangenis binnen
Strafrecht Community
maandag 04 maart 2024

OVB roept op tot dringende en structurele actie tegen overbevolking in Belgische gevangenissen

In reactie op alarmerende cijfers over de overbevolking in Belgische gevangenissen, spreekt de Orde van Vlaamse Balies zich uit tegen deze onaanvaardbare situatie. Het aantal gedetineerden blijft stijgen. Ondanks recente uitbreidingen van de capaciteit, is er nog steeds sprake van bijna 15 procent overbevolking. Het gaat hier om een gemiddeld cijfer. Dat wil zeggen dat er in bepaalde gevangenissen echt schrijnende toestanden zijn.

Meer lezen