Ga verder naar de inhoud
woensdag 22 februari 2023

Gezamenlijke paritaire commissie

De OVB en de OBFG hebben, overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, een gezamenlijke paritaire commissie opgericht.

Meer lezen
woensdag 22 februari 2023

Collaboratieve advocaten

Enkel collaboratieve advocaten mogen collaboratieve onderhandelingen voeren. U moet daarvoor opgenomen zijn op de lijst van collaboratieve advocaten opgesteld door de OVB.

Meer lezen
woensdag 22 februari 2023

Opleiding collaboratieve onderhandelingen

Alleen collaboratieve advocaten mogen collaboratieve onderhandelingen voeren. Om te worden opgenomen op de lijst van collaboratieve advocaten, moet een advocaat onder meer een bijzondere opleiding volgen. Daarom organiseert de OVB de bijzondere opleiding Collaboratieve onderhandelingen.

Meer lezen
woensdag 22 februari 2023

Erkenning collaboratieve advocaat

De OVB verleent de erkenning tot collaboratieve advocaat. U moet uw verzoek tot erkenning, met de stavingstukken over de gevolgde…
Meer lezen
woensdag 22 februari 2023

Charter voor collaboratieve advocaten

Alle collaboratieve advocaten ondertekenen dit charter.

Meer lezen

Historiek

Collaboratief recht vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten, waar het een veelvuldig gebruikte methode van alternatieve geschillenbeslechting is, en maakt sinds 2007 opgang in België aan Franstalige kant. Het is een vorm van minnelijke geschillenbeslechting.

Sinds 1 januari 2019 is het achtste deel ‘Collaboratieve onderhandelingen’ van het Gerechtelijk Wetboek in werking getreden. De geschillen die in aanmerking komen voor een collaboratieve onderhandeling zijn dezelfde als degene die in aanmerking komen voor bemiddeling.

On­der­han­de­lings­pro­ce­du­re

Een collaboratieve onderhandelingsprocedure is een vrijwillige en vertrouwelijke procedure van geschillenoplossing door onderhandeling. De advocaten van de conflicterende partijen treden op met een exclusief en beperkt mandaat van bijstand en adviesverlening met als doel een minnelijk akkoord te bewerkstelligen.

Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij. Hij probeert samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij in alle transparantie ‘creatieve oplossingen’ te vinden en partijen tot een akkoord te brengen.

Een collaboratieve onderhandeling kan gevoerd worden buiten elke bestaande gerechtelijke procedure om.

Daarnaast kan elke rechtbank voor wie een zaak aanhangig is, in elke stand van het geding, ook in kort geding, op gezamenlijk verzoek van de partijen bevelen dat ze moeten proberen om hun geschil door een collaboratieve onderhandeling op te lossen.

Enkel voor het Hof van Cassatie en voor de arrondissementsrechtbank zijn collaboratieve onderhandelingen niet mogelijk, of wanneer de rechter de zaak al in beraad heeft genomen.

On­der­han­de­lings­pro­to­col

Bij aanvang van een collaboratieve onderhandeling wordt een collaboratief onderhandelingsprotocol getekend. De ondertekening van dat protocol schorst de verjaringstermijn voor de duur van de collaboratieve onderhandeling.

Elke partij kan op elk moment een einde maken aan de collaboratieve onderhandeling, zonder dat dat haar nadelig is.

De partijen verbinden zich ertoe om tijdens de collaboratieve onderhandeling geen geding op te starten of voort te zetten.

De partijen delen alle documenten en informatie mee die nuttig kunnen zijn voor de oplossing van het geschil en werken op een loyale manier mee aan de collaboratieve onderhandeling. De documenten opgemaakt en de mededelingen gedaan in de loop van en ten behoeve van een collaboratieve onderhandeling zijn vertrouwelijk, behoudens uitzonderingen.

Geen neutrale derde

In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde. De deelnemers zijn de partijen en hun respectieve collaboratieve advocaten.

Wel kan er een beroep worden gedaan op één of meer deskundigen om een neutraal en objectief verslag en advies te verlenen. Dat vertrouwelijk advies is uitsluitend bedoeld om het zoeken naar een minnelijke oplossing te vergemakkelijken. De deskundige kan in geen geval beslissen over het geschil.

Akkoord

Wanneer de partijen voor het gehele geschil of een deel ervan, voorlopig of definitief tot een oplossing komen via de collaboratieve onderhandeling, dan wordt de oplossing schriftelijk door de collaboratieve advocaten vastgelegd in het collaboratief onderhandelde akkoord.

De partijen zullen het collaboratief onderhandelde akkoord meestal vrijwillig uitvoeren. Mochten de partijen toch een uitvoerbare titel wensen, die de gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk maakt, dan kunnen zij hun akkoord uitvoerbare kracht verlenen overeenkomstig het gemeen recht, met name door het laten verlijden van een authentieke akte door een notaris.

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Laurence Lambert

Jurist studiedienst