Ga verder naar de inhoud

Wet­ge­vings­dos­sier bewijsrecht

donderdag 08 augustus 2019

Op 14 mei 2019 werd de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoering van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Boek 8 omvat de gemoderniseerde en geactualiseerde bewijsregels. Het treedt in werking op 1 november 2020.

Lees het bijhorende wetgevingsdossier.

Op 14 mei 2019 werd de Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoering van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daardoor wordt een nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Het zal bestaan uit negen boeken.

Boek 8

Boek 8 omvat de gemoderniseerde en geactualiseerde bewijsregels. Het bestaat uit drie hoofdstukken.

  • Het eerste hoofdstuk “Algemene bepalingen” is gewijd aan definities en de algemene regels van het bewijsrecht.
  • Het tweede hoofdstuk behandelt de regels aangaande de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen.
  • Het laatste hoofdstuk omvat de bijzondere regels voor de verschillende bewijsmiddelen.

Het nieuwe Boek 8 is grotendeels geïnspireerd door het Franse Burgerlijk Wetboek en tracht het burgerlijk bewijsrecht aan te passen aan de hedendaagse samenleving en de daarbij horende technologische ontwikkelingen. Er werden ook bepaalde fundamentele beginselen in de wet geïntegreerd die reeds lang aanvaard zijn door de rechtspraak, zoals bijvoorbeeld het suppletieve karakter van de bewijsregels.

De regeling van het wettelijke bewijsstelsel blijft behouden maar wordt wel versoepeld. Zo wordt het plafond van 375 euro aanzienlijk verhoogd tot 3.500 euro en wordt het vrije bewijsstelsel uitgebreid naar alle ondernemingen en alle eenzijdige handelingen. Ook het vrije bewijsstelsel wordt veralgemeend voor het bewijs van partijen tegen derden.

De nieuwe regelgeving zorgt op enkele punten ook voor een breuk met de oude regels. Zo heeft de rechter nu de bevoegdheid om in bepaalde uitzonderlijke gevallen de bewijslast te herverdelen.

Boek 8 maakt evenwel geen melding van wat ongeoorloofd bewijs uitmaakt aangezien dit volgens de Memorie van Toelichting valt onder het procedurerecht. Ook over de bewijskracht is boek 8 stilzwijgend.

In­wer­king­tre­ding

Voor de inwerkingtreding is er voorzien in een termijn van 18 maanden na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad. De wet zal bijgevolg in werking treden op 1 november 2020.

Artikel 8.14, tweede lid van Boek 8 (drager van de authentieke akte) treedt evenwel maar in werking op de datum bepaald in artikel 26, eerste lid, 2°, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, namelijk op een door de Koning te bepalen datum. Artikel 8.25, § 1, 1°, tweede lid van hetzelfde Boek (afschriften van authentieke akten) treedt maar in werking op de datum bepaald in artikel 26, eerste lid, 3°, van de vermelde wet, namelijk op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2020.

Ook interessant

Verbintenissenrecht Scriptieprijs Interview
vrijdag 09 februari 2024

Florian Pollefeyt wint Scriptieprijs 2023

Florian Pollefeyt studeerde af aan de faculteit rechtsgeleerdheid en criminologische wetenschappen aan de KU Leuven met eersteklas onderscheiding voor zowel zijn bachelor- als masterdiploma. Met zijn masterproef "(On)zin van de b2b-onrechtmatige bedingenleer na de hervorming van het verbintenissenrecht" heeft hij onze Scriptieprijs ter waarde van 2.500 euro in de wacht gesleept.

Meer lezen
Videconferentie
Burgerlijk recht Strafrecht
vrijdag 08 december 2023

Wettelijk kader voor videoconferentie komt dichterbij

Het wetsontwerp tot organisatie van zittingen via videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures werd op 1 december 2023 in de Kamer ingediend. Meer dan een jaar geleden al adviseerden we bij het voorontwerp. We stellen vast dat onze inspanningen zich vertaald hebben in een sterkere tekst die de fysieke verschijning en de toestemming door de partijen centraal stelt en de rechten van verdediging beter waarborgt. Toch blijven er ook aandachtspunten.

Meer lezen