Ga verder naar de inhoud

Mijl­paal­ar­res­ten die belangrijk zijn voor advocaten fa­mi­lie­recht

vrijdag 19 augustus 2022

Deze maand geven mr. Brouwers en mr. Vanbockrijck een summer seminar over het familierecht. Het gaat daarbij over echtscheidingen, alimentatie en vereffening-verdeling. Steven Brouwers licht voor de camera al een tipje van de sluier op over zijn aandeel in deze opleiding.

In het familierecht was er de voorbije maanden weinig of geen sprake van nieuwe wetgeving, aldus mr. Brouwers maar er is wel veel interessante rechtspraak en dus wil mr. Brouwers zijn aandeel in zijn summer seminar toespitsen op een aantal mijlpaalarresten die een grote impact zullen hebben op de rechtspraktijk.

Hij belicht rechtspraak over de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO), over de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en over alimentatie.

Rechtspraak over EOO

Het begrip 'de gewone verblijfplaats'

Mr. Brouwers vestigt de aandacht op twee arresten van het Europees Hof van Justitie:

  • bekeken vanuit het standpunt van de echtgenoot die een echtscheidingsvordering instelt
  • over het alimentatiegeld voor kinderen die door de moeder op een illegale manier naar een andere verblijfplaats werden overgebracht.

Lees de twee arresten waarover mr. Brouwers spreekt in het videofragment:

Het begrip 'onrechtmatig verkregen bewijzen'

U moet het volgens mr. Brouwers in feite zien als een voortzetting van de Antigoonleer maar dan toegepast op het burgerlijk recht. Hij legt daarvoor de focus op twee arresten van het Hof van Cassatie.

Lees de twee arresten waarover mr. Brouwers spreekt in het videofragment:

Rechtspraak over EOT

In het kader van echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) bespreekt m. Brouwers de vraag of er hoger beroep kan worden ingesteld tegen een akkoordvonnis.

Volgens het Hof van Cassatie kan dat in het geval van akkoorden die niet op een rechtsgeldige wijze tot stand kwamen. In het arrest 7 maart 2022 ging het bijvoorbeeld over een akkoord met betrekking tot het alimentatiegeld voor de kinderen waarbij de parameters die in artikel 1321 Ger. W. staan onvoldoende of te weinig werden ingevuld en dat was aan de aandacht ontsnapt van de familierechter die het akkoord moest homologeren.

Vereffening en verdeling

In het tweede deel van het seminarie behandelt mr. Vanbockrijck de recente rechtspraak en nieuwe wetgeving binnen het relatievermogensrechtrecht en de vereffening en de verdeling en de procedurele topics binnen de huwgemeenschap.

Daarbij komen onder meer de volgende thema's aan bod :

  • Ontbindingstijdstip huwelijksvermogensstelsel: Hoe beïnvloeden meerdere echtscheidingsvorderingen of een verzoening het tijdstip van ontbinding van het huwelijksstelsel?
  • Bewijsperikelen: partijwerkzaamheid of verantwoordelijkheid van de notaris?
  • Huwelijksvermogensrechtelijke vergoedingsrekeningen
  • Beheersrekening met nadruk op de woonstvergoeding
  • Kavelvorming
  • Vorderingen met een weerslag op de (omvang van de) boedel: kunnen deze bij afzonderlijke procedure worden gevoerd, en bij wie berust het initiatiefrecht?

Ook interessant

Videconferentie
Burgerlijk recht Strafrecht
vrijdag 08 december 2023

Wettelijk kader voor videoconferentie komt dichterbij

Het wetsontwerp tot organisatie van zittingen via videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures werd op 1 december 2023 in de Kamer ingediend. Meer dan een jaar geleden al adviseerden we bij het voorontwerp. We stellen vast dat onze inspanningen zich vertaald hebben in een sterkere tekst die de fysieke verschijning en de toestemming door de partijen centraal stelt en de rechten van verdediging beter waarborgt. Toch blijven er ook aandachtspunten.

Meer lezen
Burgerlijk recht
donderdag 30 november 2023

Wet statuut bewindvoerder gepubliceerd in BS

De wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon werd op 30 november 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet voert een statuut in voor de professionele bewindvoerder.

Meer lezen