Ga verder naar de inhoud

Mijl­paal­ar­res­ten die belangrijk zijn voor advocaten fa­mi­lie­recht

vrijdag 19 augustus 2022

Deze maand geven mr. Brouwers en mr. Vanbockrijck een summer seminar over het familierecht. Het gaat daarbij over echtscheidingen, alimentatie en vereffening-verdeling. Steven Brouwers licht voor de camera al een tipje van de sluier op over zijn aandeel in deze opleiding.

Sofie Demeyer

Woordvoerder
Sofie Demeyer

Deel dit artikel

In het familierecht was er de voorbije maanden weinig of geen sprake van nieuwe wetgeving, aldus mr. Brouwers maar er is wel veel interessante rechtspraak en dus wil mr. Brouwers zijn aandeel in zijn summer seminar toespitsen op een aantal mijlpaalarresten die een grote impact zullen hebben op de rechtspraktijk.

Hij belicht rechtspraak over de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO), over de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en over alimentatie.

Rechtspraak over EOO

Het begrip 'de gewone verblijfplaats'

Mr. Brouwers vestigt de aandacht op twee arresten van het Europees Hof van Justitie:

  • bekeken vanuit het standpunt van de echtgenoot die een echtscheidingsvordering instelt
  • over het alimentatiegeld voor kinderen die door de moeder op een illegale manier naar een andere verblijfplaats werden overgebracht.

Lees de twee arresten waarover mr. Brouwers spreekt in het videofragment:

Het begrip 'onrechtmatig verkregen bewijzen'

U moet het volgens mr. Brouwers in feite zien als een voortzetting van de Antigoonleer maar dan toegepast op het burgerlijk recht. Hij legt daarvoor de focus op twee arresten van het Hof van Cassatie.

Lees de twee arresten waarover mr. Brouwers spreekt in het videofragment:

Rechtspraak over EOT

In het kader van echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) bespreekt m. Brouwers de vraag of er hoger beroep kan worden ingesteld tegen een akkoordvonnis.

Volgens het Hof van Cassatie kan dat in het geval van akkoorden die niet op een rechtsgeldige wijze tot stand kwamen. In het arrest 7 maart 2022 ging het bijvoorbeeld over een akkoord met betrekking tot het alimentatiegeld voor de kinderen waarbij de parameters die in artikel 1321 Ger. W. staan onvoldoende of te weinig werden ingevuld en dat was aan de aandacht ontsnapt van de familierechter die het akkoord moest homologeren.

Vereffening en verdeling

In het tweede deel van het seminarie behandelt mr. Vanbockrijck de recente rechtspraak en nieuwe wetgeving binnen het relatievermogensrechtrecht en de vereffening en de verdeling en de procedurele topics binnen de huwgemeenschap.

Daarbij komen onder meer de volgende thema's aan bod :

  • Ontbindingstijdstip huwelijksvermogensstelsel: Hoe beïnvloeden meerdere echtscheidingsvorderingen of een verzoening het tijdstip van ontbinding van het huwelijksstelsel?
  • Bewijsperikelen: partijwerkzaamheid of verantwoordelijkheid van de notaris?
  • Huwelijksvermogensrechtelijke vergoedingsrekeningen
  • Beheersrekening met nadruk op de woonstvergoeding
  • Kavelvorming
  • Vorderingen met een weerslag op de (omvang van de) boedel: kunnen deze bij afzonderlijke procedure worden gevoerd, en bij wie berust het initiatiefrecht?

Ook interessant

Onderhandelen
Opleidingsinstituut Collaboratieve onderhandelingen
donderdag 31 augustus 2023

Een fijn verhaal over een succesvolle collaboratieve onderhandeling.

Mr. Kathleen De Cuyper en mr. Jorden Wouters, beiden verbonden aan de Nederlandstalige Orde bij de balie Brussel, volgden bij de OVB samen…
Meer lezen
Facturen
Burgerlijk recht
donderdag 13 juli 2023

Wat kan u doen als FOD Financiën u als bewindvoerder persoonlijk aanschrijft?

U las het misschien ook in de pers: Franstalige advocaten-bewindvoerders die aan de alarmbel trekken omdat de Federale Overheidsdienst hen…
Meer lezen